officemap

Mga Pinagbibiling Mapa ng GIS

 

 

Ang mga presyo ay sumusunod:

Mga Mapang Handa para sa Kostumer 36" X 48" $8.00

Mga Ginawang Mapa para sa Presinto 36" X 48" $50.00/oras at ang presyo ng materyal na $1.50/linear foot 

Tumawag sa 858-565-5800, o mag-FAX sa 858-694-2955 para makabili ng mga mapa o para sa ibang impormasyon.

Lugar ng Opisina Mailing AddressAdres Pang-koreo
Registrar of Voters Registrar of Voters
5600 Overland Ave, Suite # 100 P.O. Box 85656
San Diego, CA. 92123 San Diego, CA. 92186-5656