Mga Lokasyon ng Ballot Drop Box

Mga kombenyenteng lokasyon sa Fallbrook para i-drop off ang inyong selyadong nabotohang balota sa loob ng sobreng pagbabalikan.
Ika-22 ng Agosto – Ika-19 ng Setyembre, mga araw/oras ay maaaring mag-iba sa bawat lokasyon
Araw ng Eleksyon, Ika-19 ng Setyembre bukas ang lahat ng mga lokasyon mula ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi.
 I-CHECK ANG LISTAHAN NA ITO PARA MAKITA ANG MALAPIT NA LOKASYON SA INYO
Fallbrook - 92028
Fallbrook Branch Library 124 S Mission Rd Bukas nang 24 oras araw-araw simula Ika-22 ng Agosto hanggang sa ika-8 ng gabi, Ika-19 ng Setyembre
Fallbrook Regional Health District Community Health & Wellness Center 1636 E Mission Rd

Lunes-Biyernes: ika-9 ng umaga–ika-5 ng hapon

Sabado-Linggo : Sarado

Ika-4 ng Setyembre: Sarado