Mga Lokasyon ng Ballot Drop Box

Mga kombenyenteng lokasyon sa buong county para ihulog ang inyong selyadong nabotohang balota
sa loob ng pagbabalikang sobreng ito.
Ika-9 ng Mayo – Ika- 6 ng Hunyo, at ang mga oras ay maaaring mag-iba ayon sa lokasyon | Araw ng Eleksyon, Ika-7 ng Hunyo lahat ng mga lokasyon ay bukas ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
I-CHECK ANG LISTAHAN PARA MAHANAP ANG LOKASYONG MALAPIT SA INYO
Alpine - 91901
Alpine Branch Library 1752 Alpine Blvd Martes ika-12 ng tanghali - ika-7 ng gabi
Miyerkules hanggang Huwebes ika-10 ng umaga- ika-6 ng gabi
Biyernes hanggang Sabado ika-10 ng umaga - ika 5 ng hapon
Bonita - 91902
Bonita-Sunnyside Branch Library 4375 Bonita Rd Lunes, Miyerkules, Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Martes ika-12 ng tanghali hanggang ika-7 ng gabi
Biyernes hanggang Sabado ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Bonita-Sunnyside Fire Protection District 4900 Bonita Rd Lunes hanggang Biyernes ika-8 ng umaga- ika-4:30 ng hapon
Sarado ng Ika-13 at Ika-27 ng Mayo. Sarado ng Ika-30 ng Mayo sa pag-obserba sa Memorial Day.*
Corpus Christi Parish 450 Corral Canyon Rd Lunes hanggang Biyernes ika-9 ng umaga hanggang ika-4:30 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Bonsall - 92003
Daniel's Market 5256 S. Mission Rd Lunes hanggang Linggo ika-6 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Borrego Springs - 92004
Borrego Springs Branch Library 2580 Country Club Rd Martes ika-12 ng tanghali hanggang ika-7 ng gabi
Miyerkules hanggang Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Biyernes hanggang Sabado ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Campo - 91906
Campo-Morena Village Branch Library 31356 Highway 94 Martes ika-12 ng tanghali hanggang ika-7 ng gabi
Miyerkules hanggang Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Biyernes hanggang Sabado ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Cardiff-by-the-Sea - 92007
Cardiff-by-the-Sea Branch Library 2081 Newcastle Ave Martes ika-12 ng tanghali hanggang ika-7 ng gabi
Miyerkules hanggang Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Biyernes hanggang Sabado ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Carlsbad - 92008
Agua Hedionda Lagoon Foundation/Discovery Center 1580 Cannon Rd Lunes hanggang Sabado ika-9 ng umaga hanggang ika-4 ng hapon
Linggo ika-12 ng tanghali hanggang ika-4 ng hapon
Sarado ng Ika-12 ng Mayo sa ika-3 ng hapon. Sarado ng Ika-14 ng Mayo. Sarado ng Ika-30 sa pag-obserba sa Memorial Day.*
Carlsbad City Library Learning Center 3368 Eureka Pl Lunes hanggang Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-7 ng gabi
Biyernes hanggang Sabado ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Georgina Cole Library 1250 Carlsbad Village Dr Lunes hanggang Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-7 ng gabi
Biyernes hanggang Sabado ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Carlsbad - 92011
Carlsbad City Library 1775 Dove Ln Lunes hanggang Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-7 ng gabi
Biyernes hanggang Sabado ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Chula Vista - 91910
Chula Vista Public Library Civic Center Branch 365 F St Lunes hanggang Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Biyernes hanggang Sabado ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Linggo ika-1 ng hapon hanggang ika-5 ng hapon
Sarado ng Ika-11 ng Mayo sa ika-5:30 ng hapon.
Sarado ng Ika-14 at Ika-29 ng Mayo.
Sarado ng Ika-30 ng Mayo sa pag-obserba ng Memorial Day.*
First United Methodist Church 1200 E H St
(entrance off of Paseo Ranchero)
Lunes hanggang Huwebes ika-9 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Norman Park Senior Center 270 F St Lunes hanggang Biyernes ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sabado ika-8 ng umaga hanggang ka-1 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Office of the Assessor/Recorder/County Clerk 590 3rd Ave Lunes hanggang Biyernes ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Chula Vista - 91911
Otay Recreation Center 3554 Main St Lunes hanggang Huwebes ika-9 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali, ika-2 ng hapon hanggang ika-8 ng gabi
Biyernes ika-9 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali, ika-1 ng hapon hanggang ika-6 ng gabi
Sabado ika-9 ng umaga hanggang ika-1 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
South Chula Vista Library 389 Orange Ave Lunes hanggang Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Biyernes hanggang Sabado ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Linggo ika-1 ng hapon hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Chula Vista - 91914
Westmont at San Miguel Ranch 2325 Proctor Valley Rd Lunes hanggang Biyernes ika-9 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Chula Vista - 91915
Chula Vista Public Library 2015 Birch Rd Ste 409 Lunes hanggang Sabado ika-11 ng umaga hanggang ika-7 ng gabi
Linggo ika-12 ng tanghali hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Coronado - 92118
Coronado Public Library 640 Orange Ave Lunes hanggang Huwebes ika-9:30 ng umaga hanggang ika-9 ng gabi
Biyernes ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sabado ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Linggo ika-1 ng hapon hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Del Mar - 92014
Del Mar Branch Library 1309 Camino Del Mar Martes ika-12 ng tanghali hanggang ika-7 ng gabi
Miyerkules hanggang Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Biyernes hanggang Sabado ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Descanso - 91916
Descanso Branch Library 9545 River Dr Martes ika-12 ng tanghali hanggang ika-7 ng gabi
Miyerkules hanggang Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Biyernes hanggang Sabado ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
El Cajon - 92019
Foothills Adult Education Center 1550 Melody Ln Lunes hanggang Huwebes ika-8 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Biyernes ika-8 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Postal Annex+ 2514 Jamacha Rd Ste 502 Lunes hanggang Biyernes ika-9 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sabado ika-9 ng umaga hanggang ika-4 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Rancho San Diego Branch Library 11555 Via Rancho San Diego Lunes, Miyerkules, Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Martes ika-12 ng tanghali hanggang ika-7 ng gabi
Biyernes hanggang Sabado ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
El Cajon - 92020
El Cajon Branch Library 201 E Douglas Ave Lunes, Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Martes hanggang Miyerkules ika-12 ng tanghali hanggang ika-7 ng gabi
Biyernes hanggang Linggo ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Fletcher Hills Branch Library 576 Garfield Ave Martes ika-12 ng tanghali hanggang ika-7 ng gabi
Miyerkules hanggang Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Biyernes hanggang Sabado ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
El Cajon - 92021
California DMV 1450 Graves Ave Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Miyerkules ika-9 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Crest Branch Library 105 Juanita Ln Martes ika-12 ng tanghali hanggang ika-7 ng gabi
Miyerkules hanggang Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Biyernes hanggang Sabado ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Encinitas - 92024
El Camino Memorial 340 Melrose Ave Lunes hanggang Biyernes ika-8 ng umaga hanggang ika-4:30 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Encinitas Branch Library 540 Cornish Dr Lunes, Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Martes hanggang Miyerkules ika-12 ng tanghali hanggang ika-7 ng gabi
Biyernes hanggang Linggo ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Encinitas Chamber of Commerce 535 Encinitas Blvd Ste 116 Lunes hanggang Biyernes ika-9 ng umaga hanggang ika-4 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Escondido - 92025
Escondido Public Library 239 S Kalmia St Lunes, Biyernes, Ssabado ika-9 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Martes hanggang Huwebes ika-9 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Major Market 1855 S Centre City Pkwy Lunes hanggang Linggo ika-6 ng umaga hanggang ika-9 ng gabi 
Oakmont of Escondido Hills 3012 Bear Valley Pkwy S Lunes hanggang Biyernes ika-8 ng umaga hanggang ika-4 ng hapon
Sabado hanggang Linggo ika-10 ng umaga hanggang ika-4 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Escondido - 92026
Champagne Village 8975 Lawrence Welk Dr Lunes hanggang Biyernes ika-9 ng umaga hanggang ika-3:30 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Rincon del Diablo Municipal Water District 1920 N Iris Ln Lunes hanggang Biyernes ika-8 ng umaga hanggang ika-4:30 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Fallbrook - 92028
Fallbrook Branch Library 124 S Mission Rd Lunes, Miyerkules, Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Martes ika-12 ng tanghali hanggang ika-7 ng gabi
Biyernes hanggang Sabado ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Rainbow Municipal Water District 3707 Old Hwy 395 Lunes hanggang Biyernes ika-8 ng umaga hanggang ika-4:30 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Imperial Beach - 91932
Imperial Beach Branch Library 810 Imperial Beach Blvd Lunes, Miyerkules, Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Martes ika-12 ng tanghali hanggang ika-7 ng gabi
Biyernes hanggang Sabado ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Jacumba - 91934
Jacumba Branch Library 44605 Old Highway 80 Martes ika-12 ng tanghali hanggang ika-7 ng gabi
Miyerkules hanggang Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Biyernes hanggang Sabado ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Julian - 92036
Julian Branch Library 1850 Highway 78 Lunes, Miyerkules, Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Martes ika-12 ng tanghali hanggang ika-7 ng gabi
Biyernes ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
La Jolla - 92037
La Jolla/Riford Library 7555 Draper Ave Lunes, Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Lawrence Family Jewish Community Center 4126 Executive Dr Lunes hanggang Huwebes ika-6 ng umaga hanggang ika-9 ng gabi
Biyernes hanggang Linggo ika-6 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
La Mesa - 91942
Frazier Farms 8401 Fletcher Parkway Lunes hanggang Linggo ika-8 ng umaga hanggang ika-9 ng gabi
La Mesa Branch Library 8074 Allison Ave Lunes, Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Martes hanggang Miyerkules ika-12 ng tanghali hanggang ika-7 ng gabi
Biyernes hanggang Linggo ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Westmont of La Mesa 9000 Murray Dr Lunes hanggang Biyernes ika-9 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Lakeside - 92040
Lakeside Branch Library 9839 Vine St Lunes, Miyerkules, Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Martes ika-12 ng tanghali hanggang ika-7 ng gabi
Biyernes hanggang Sabado ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Lemon Grove - 91945
Bella Vista Health Center 7922 Palm St Lunes hanggang Biyernes ika-9 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Lemon Grove Branch Library 3001 School Ln Lunes, Miyerkules, Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Martes ika-12 ng tanghali hanggang ika-7 ng gabi
Biyernes hanggang Sabado ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
National City - 91950
Lincoln Acres Branch Library 2725 Granger Ave Martes ika-12 ng tanghali hanggang ika-7 ng gabi
Miyerkules hanggang Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Biyernes hanggang Sabado ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
National City Public Library 1401 National City Blvd Lunes hanggang Miyerkules ika-10 ng umaga hanggang ika-7 ng gabi
Sabado ika-1 ng tanghali hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Oceanside - 92054
Frazier Farms 1820 Oceanside Blvd Lunes hanggang Linggo ika-8 ng umaga hanggang ika-9 ng gabi
King of Kings Lutheran Church 2993 MacDonald St Lunes hanggang Biyernes ika-9 ng umaga hanggang ika-4 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Oceanside Public Library 330 N Coast Hwy Lunes hanggang Huwebes ika-9 ng umaga hanggang ika-7 ng gabi
Biyernes hanggang Sabado ika-9 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Oceanside - 92056
Dog Dayz of California 1995 Peacock Blvd Lunes hanggang Biyernes ika-6:30 ng umaga hanggang ika-7 ng gabi
Sabado ika-8 ng umaga hanggang ika-7 ng gabi
Linggo ika-8 ng umaga hanggang ika-11 ng umaga
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Postal Annex+ 4140 Oceanside Blvd Ste 159 Lunes hanggang Biyernes ika-9 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sabado ika-9 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Oceanside - 92057
Postal Annex+ 825 College Blvd Ste 102 Lunes hanggang Biyernes ika-9 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sabado ika-9 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Linggo ika-11 ng umaga hanggang ika-4 ng hapon
Sarado Ika-29 ng Mayo.
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Oceanside - 92058
Oceanside Public Library Mission Branch 3861-B Mission Ave Lunes hanggang Huwebes ika-9 ng umaga hanggang ika-7 ng gabi
Biyernes hanggang Sabado ika-9 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Linggo ika-1 ng hapon hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-29 ng Mayo.
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Pauma Valley - 92061
Yuima Municipal Water District 34928 Valley Center Rd Lunes hanggang Biyernes ika-8 ng umaga hanggang ika-4:30 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Pine Valley - 91962
Pine Valley Branch Library 28804 Old Highway 80 Martes ika-12 ng tanghali hanggang ika-7 ng gabi
Miyerkules hanggang Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Biyernes hanggang Sabado ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Potrero - 91963
Potrero Branch Library 24883 Potrero Valley Rd Martes ika-12 ng tanghali hanggang ika-7 ng gabi
Miyerkules hanggang Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Biyernes hanggang Sabado ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Poway - 92064
Old Poway Park 14134 Midland Rd Lunes hanggang Biyernes ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Postal Annex+ 14781 Pomerado Rd Lunes hanggang Biyernes ika-8 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sabado ika-9 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-28 ng Mayo.
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Poway Branch Library 13137 Poway Rd Lunes, Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Martes hanggang Miyerkules ika-12 ng tanghali hanggang ika-7 ng gabi
Biyernes hanggang Linggo ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Ramona - 92065
Ramona Branch Library 1275 Main St Lunes, Miyerkules, Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Martes ika-12 ng tanghali hanggang ika-7 ng gabi
Biyernes hanggang Sabado ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Rancho Santa Fe - 92067
Rancho Santa Fe Branch Library 17040 Avenida de Acacias Lunes hanggang Sabado ika-9 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Rancho Santa Fe Fire Protection District 18027 Calle Ambiente Lunes hanggang Biyernes ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
San Diego - 92101
Central Library 330 Park Blvd Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Firehouse Museum 1572 Columbia St Huwebes, Biyernes ika-10 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon
Sabado, Linggo ika-10 ng umaga hanggang ika-4 ng hapon
Sarado Ika-13 ng Mayo
San Diego Unified Port District 3165 Pacific Hwy Lunes hanggang Biyernes ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-13, 27, at 30 ng Mayo*
The Old Globe 1363 Old Globe Way Lunes hanggang Biyernes ika-9 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
San Diego - 92103
Mission Hills-Hillcrest/Knox Library 215 W Washington St Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
University Heights Library 4193 Park Blvd Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
San Diego - 92104
North Park Library 3795 31st St Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
San Diego - 92105
City Heights/Weingart Library 3795 Fairmount Ave Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Oak Park Library 2802 54th St Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
San Diego - 92107
Ocean Beach Library 4801 Santa Monica Ave Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Point Loma/Hervey Library 3701 Voltaire St Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
San Diego - 92108
Mission Valley Library 2123 Fenton Pkwy Lunes hanggang Martes ika-1130 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
San Diego - 92109
Pacific Beach/Taylor Library 4275 Cass St Lunes hanggang Martes ika-1130 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
San Diego - 92110
Clairemont Library 2920 Burgener Blvd Lunes hanggang Martes ika-1130 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado ng Ika-14, 20, 28 ng Mayo at ika-3 ng Hunyo.
Sarado ng Ika-30 ng Mayo sa pag-obserba ng Memorial Day.*
San Diego Humane Society 5480 Gaines St Martes hanggang Linggo ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
San Diego - 92111
Linda Vista Library 2160 Ulric St Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
San Diego - 92113
Barrio Station 2175 Newton Ave Lunes hanggang Biyernes ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Logan Heights Library 567 S 28th St Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Mountain View/Beckwourth Library 721 San Pasqual St Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-5:30 ng hapon
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-5:30 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
San Diego - 92114
Valencia Park/Malcolm X Library 5148 Market St Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
San Diego - 92115
College-Rolando Library 6600 Montezuma Rd Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
San Diego Center for the Blind 5922 El Cajon Blvd Lunes hanggang Biyernes ika-8:30 ng umaga hanggang ika-4:30 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
The Salvation Army Kroc Center 6845 University Ave Lunes hanggang Biyernes ika-6 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Sabado ika-7 ng umaga hanggang ika-4:30 ng hapon
Linggo ika-8 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
San Diego - 92116
Kensington-Normal Heights Library 4121 Adams Ave Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
San Diego - 92117
Balboa Library 4255 Mt Abernathy Ave Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
North Clairemont Library 4616 Clairemont Dr Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
San Diego - 92119
San Carlos Library 7265 Jackson Dr Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
San Diego - 92120
Allied Gardens/Benjamin Library 5188 Zion Ave Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
San Diego - 92122
North University Community Library 8820 Judicial Dr Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
University Community Library 4155 Governor Dr Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
San Diego - 92123
Office of the Assessor/Recorder/County Clerk 9225 Clairemont Mesa Blvd Bukas 24 oras simula Ika-9 ng Mayo sa ika-8 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi sa Ika-7 ng Hunyo
Registrar of Voters 5600 Overland Ave, Suite 100 Lunes hanggang Biyernes ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Serra Mesa-Kearny Mesa Library 9005 Aero Dr Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
San Diego - 92124
Tierrasanta Library 4985 La Cuenta Dr Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
San Diego - 92126
Mira Mesa Library 8405 New Salem St Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-16 ng Mayo.
Sarado Ika-30 ng Mayo*
San Diego - 92127
4S Ranch Branch Library 10433 Reserve Dr Lunes, Miyerkules, Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Martes ika-12 ng tanghali hanggang ika-7 ng gabi
Biyernes hanggang Sabado ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
San Diego - 92128
Carmel Mountain Ranch Library 12095 World Trade Dr Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Rancho Bernardo Library 17110 Bernardo Center Dr Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
San Diego - 92129
Rancho Penasquitos Library 13330 Salmon River Rd Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
San Diego - 92130
Carmel Valley Library 3919 Townsgate Dr Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
San Diego - 92131
Scripps Miramar Ranch Library 10301 Scripps Lake Dr Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
San Diego - 92139
Paradise Hills Library 5922 Rancho Hills Dr Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Skyline Hills Library 7900 Paradise Valley Rd Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
San Diego - 92154
California DMV 6111 Business Center Ct Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Miyerkules ika-9 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Otay Mesa-Nestor Library 3003 Coronado Ave Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Postal Annex+ 4370 Palm Ave Ste D  Lunes hanggang Biyernes ika-9 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sabado ika-9 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
San Marcos - 92069
San Marcos Branch Library 2 Civic Center Dr Lunes, Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Martes hanggang Miyerkules ika-12 ng tanghali hanggang ika-7 ng gabi
Biyernes hanggang Linggo ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Woodland Village Apartments 975 Woodland Pkwy Lunes hanggang Biyernes ika-9 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sabado ika-11 ng umaga hanggang ika-4 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
San Marcos - 92078
Office of the Assessor/Recorder/County Clerk 141 E Carmel St Lunes hanggang Biyernes ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
St Marks's Roman Catholic Church 1147 Discovery St Lunes hanggang Biyernes ika-9 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
San Ysidro - 92173
Casa Familiar Community Center 268 E Park Ave Lunes hanggang Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-7 ng gabi
Biyernes ika-9 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
San Ysidro Library 4235 Beyer Blvd Lunes hanggang Martes ika-11:30 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
Miyerkules hanggang Sabado ika-9:30 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Santee - 92071
Office of the Assessor/Recorder/County Clerk 10144 Mission Gorge Rd Lunes hanggang Biyernes ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Postal Annex+ 9830 Magnolia Ave Lunes hanggang Biyernes ika-9 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Sabado ika-9 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Santee Branch Library 9225 Carlton Hills Blvd #17 Lunes, Miyerkules, Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Martes ika-12 ng tanghali hanggang ika-7 ng gabi,
Biyernes hanggang Sabado ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Solana Beach - 92075
Solana Beach Branch Library 157 Stevens Ave Lunes, Miyerkules, Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Martes ika-12 ng tanghali hanggang ika-7 ng gabi
Biyernes ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Spring Valley - 91977
Casa de Oro Branch Library 9805 Campo Rd #180 Lunes, Miyerkules, Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Martes ika-12 ng tanghali hanggang ika-7 ng gabi
Biyernes ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Spring Valley Branch Library 836 Kempton St Lunes, Miyerkules, Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Martes ika-12 ng tanghali hanggang ika-7 ng gabi
Biyernes ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Spring Valley - 91978
San Miguel Fire Protection District 2850 Via Orange Way Lunes hanggang Biyernes ika-8 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali, ika-1 ng hapon hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Valley Center - 92082
Valley Center Branch Library 29200 Cole Grade Rd Martes ika-12 ng tanghali hanggang ika-7 ng gabi
Miyerkules hanggang Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi,
Biyernes hanggang Sabado ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Vista - 92083
Frazier Farms 225 Vista Village Dr Lunes hanggang Linggo ika-8 ng umaga hanggang ika-9 ng gabi
Vista - 92084
Vista Branch Library 700 Eucalyptus Ave Lunes, Huwebes ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi
Martes hanggang Miyerkules ika-12 ng tanghali hanggang ika-7 ng gabi
Biyernes hanggang Linggo ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sarado Ika-30 ng Mayo*
Vista Elks Lodge 1968 1947 E Vista Way Lunes hanggang Biyernes ika-9 ng umaga hanggang ika-2 ng hapon
Sarado Ika-17 - 20 ng Mayo.
Sarado Ika-30 ng Mayo*

*Tandaan: Mga piling lokasyon ay sarado sa Lunes, Ika-30 ng Mayo bilang pag-obserba sa Memorial Day.

flag_header