Mga Lokasyon ng Ballot Drop Box

Mga kombenyenteng lokasyon sa kabuuan ng county para i-drop off ang inyong selyadong
nabotohang balota sa loob ng sobreng pagbabalikan.
Ika-10 ng Oktubre - Ika-7 ng Nobyembre, mga araw at oras ay nagiiba sa bawat lokasyon | Araw ng Eleksyon, Ika-8 ng Nobyembre bukas ang lahat ng mga lokasyon mula ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
I-CHECK ANG LISTAHAN NA ITO PARA MAKITA ANG MALAPIT NA LOKASYON SA INYO
Alpine - 91901
Alpine Branch Library 1752 Alpine Blvd Lunes: Sarado
Martes: ika-12 ng tanghali -  ika-7 ng gabi
Miyerkules - Huwebes: ika-10 ng umaga- ika-6 ng gabi
Biyernes - Sabado: ika-10 ng umaga- ika-5 ng hapon
Linggo: Sarado
Bonita - 91902
Bonita-Sunnyside Branch Library 4375 Bonita Rd Lunes: Sarado
Martes: Ika-12 ng tanghali -  ika-7 ng gabi
Miyerkules - Huwebes: ika-10 ng umaga- ika-6 ng gabi
Biyernes - Sabado: ika-10 ng umaga- ika-5 ng hapon
Linggo: Sarado
Bonita-Sunnyside Fire Protection District 4900 Bonita Rd Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre (ika-8 ng umaga) hanggang sa Ika-8 ng Nobyembre (magsasara sa ika-8 ng gabi).
Corpus Christi Catholic Church 450 Corral Canyon Rd Lunes - Biyernes: ika-6 ng umaga- ika-9 ng gabi
Sabado - Linggo:ika-6 ng umaga- ika-6 ng gabi
Bonsall - 92003
Daniel's Market 5256 S Mission Rd St 701 Lunes - Linggo: ika-6 ng umaga - ika-9 ng gabi
Borrego Springs - 92004
Borrego Springs Branch Library 2580 Country Club Rd Lunes: Sarado
Martes: Ika-12 ng tanghali -  ika-7 ng gabi
Miyerkules - Huwebes: ika-10 ng umaga- ika-6 ng gabi
Biyernes - Sabado: ika-10 ng umaga- ika-5 ng hapon
Linggo: Sarado
Campo - 91906
Campo-Morena Village Branch Library 31356 Highway 94 Lunes: Sarado
Martes: ika-12 ng tanghali - ika-7 ng gabi
Miyerkules - Huwebes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Biyernes - Sabado: ika-10 ng umaga - ika-5 ng hapon
Linggo: Sarado
Cardiff-by-the-Sea - 92007
Cardiff-by-the-Sea Branch Library 2081 Newcastle Ave Lunes: Sarado
Martes: ika-12 ng tanghali - ika-7 ng gabi
Miyerkules - Huwebes: ika-10 ng umaga- ika-6 ng gabi
Biyernes - Sabado: ika-10 ng umaga- ika-5 ng hapon
Linggo: Sarado
Carlsbad - 92008
Carlsbad City Library Learning Center 3368 Eureka Pl Lunes - Huwebes: ika-10 ng umaga - ika-7 ng gabi
Biyernes - Sabado: ika-10 ng umaga- ika-5 ng hapon
Linggo: Sarado
Sarado 10/10
Georgina Cole Library 1250 Carlsbad Village Dr Lunes - Huwebes: ika-10 ng umaga - ika-7 ng gabi
Biyernes - Sabado: ika-10 ng umaga - ika-5 ng hapon
Linggo: Sarado
Sarado 10/10
Carlsbad - 92011
Carlsbad City Library 1775 Dove Ln Lunes - Huwebes: ika-10 ng umaga - ika-7 ng gabi
Biyernes - Sabado: ika-10 ng umaga- ika-5 ng hapon
Linggo: Sarado
Sarado 10/10
Chula Vista - 91910
Chula Vista Public Library Civic Center Branch 365 F St Lunes - Huwebes: ika-10 ng umaga - ika-8 ng gabi
Biyernes - Sabado: ika-10 ng umaga - ika-5 ng hapon
Linggo: ika-1 ng hapon - ika-5 ng hapon
First United Methodist Church of Chula Vista 1200 E H St (entrance off of Paseo Ranchero) Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre (ika-8 ng umaga) hanggang sa Ika-8 ng Nobyembre (magsasara sa ika-8 ng gabi)
Norman Park Senior Center 270 F St Lunes - Biyernes: ika-8 ng umaga - ika-5 ng hapon
Sabado: ika-8 ng umaga- ika-1 ng hapon
Linggo: Sarado
Office of the Assessor / Recorder / County Clerk 590 3rd Ave Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre (ika-8 ng umaga) hanggang sa Ika-8 ng Nobyembre (magsasara sa ika-8 ng gabi).
Chula Vista - 91911
Grocery Outlet 1340 3rd Ave Lunes - Linggo: ika-7 ng umaga - ika-10 ng gabi
HHSA Chula Vista Live Well Center 690 Oxford St  Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre (ika-8 ng umaga) hanggang sa Ika-8 ng Nobyembre (magsasara sa ika-8 ng gabi).
Otay Recreation Center 3554 Main St Lunes - Huwebes: ika-9 ng umaga - ika-12 ng tanghali, ika-2 ng hapon- ika-8 ng gabi
Biyernes: ika-9 ng umaga- ika-12 ng tanghali, ika-1 ng hapon- ika-6 ng gabi
Sabado: ika-9 ng umaga- ika-1 ng hapon
Linggo: Sarado
South Chula Vista Library 389 Orange Ave Lunes - Huwebes: ika-10 ng umaga - ika-8 ng gabi
Biyernes - Sabado: ika-10 ng umaga- ika-5 ng hapon
Linggo: ika-1 ng hapon - ika-5 ng hapon
Chula Vista - 91914
Westmont at San Miguel Ranch 2325 Proctor Valley Rd Lunes - Linggo: ika-7 ng umaga - ika-8 ng umaga
Chula Vista - 91915
Chula Vista Public Library 2015 Birch Rd Ste 409 Lunes - Sabado: ika-11 ng umaga - ika-7 ng gabi
Linggo: ika-12 ng tanghali - ika-6 ng gabi
Coronado - 92118
Coronado City Hall 1825 Strand Way Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre (ika-8 ng umaga) hanggang sa Ika-8 ng Nobyembre (magsasara sa ika-8 ng gabi).
Coronado Public Library 640 Orange Ave Lunes - Huwebes: ika-9:30 ng umaga - ika-9 ng gabi
Biyernes: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Sabado: ika-10 ng umaga- ika-6 ng gabi
Linggo: ika-1 ng hapon - ika-5 ng hapon
Sarado 10/10
Del Mar - 92014
Del Mar Branch Library 1309 Camino Del Mar Lunes: Sarado
Martes: ika-12 ng tanghali - ika-7 ng gabi
Miyerkules - Huwebes: ika-10 ng umaga- ika-6 ng gabi
Biyernes - Sabado: ika-10 ng umaga - ika-5 ng hapon
Linggo: Sarado
Del Mar Civic Center 1050 Camino del Mar Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre (ika-8 ng umaga) hanggang sa Ika-8 ng Nobyembre (magsasara sa ika-8 ng gabi).
Descanso - 91916
Descanso Branch Library 9545 River Dr Lunes: Sarado
Martes: ika-12 ng tanghali - ika-7 ng gabi
Miyerkules - Huwebes: ika-10 ng umaga- ika-6 ng gabi
Biyernes - Sabado: ika-10 ng umaga - ika-5 ng hapon
Linggo: Sarado
El Cajon - 92019
Foothills Adult Education Center 1550 Melody Ln Lunes - Huwebes: ika-8 ng umaga - ika-8 ng gabi
Biyernes: ika-8 ng umaga - ika-3 ng hapon
Sabado: Sarado
Linggo: Sarado
HHSA El Cajon Family Resource Center 220 S 1st St Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre (ika-8 ng umaga) hanggang sa Ika-8 ng Nobyembre (magsasara sa ika-8 ng gabi).
Postal Annex+ 2514 Jamacha Rd Ste 502 Lunes - Biyernes: ika-9 ng umaga - ika-6 ng gabi
Sabado: ika-9 ng umaga - ika-4 ng hapon
Linggo: Sarado
Rancho San Diego Branch Library 11555 Via Rancho San Diego Lunes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Martes: Ika-12 ng tanghali - ika-7 ng gabi
Miyerkules - Huwebes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Biyernes - Sabado: ika-10 ng umaga- ika-5 ng hapon
Linggo: Sarado
El Cajon - 92020
El Cajon Branch Library 201 E Douglas Ave Lunes: ika-10 ng umaga- ika-6 ng gabi
Martes - Miyerkules: ika-12 ng tanghali -  ika-7 ng gabi
Huwebes: ika-10 ng umaga- ika-6 ng gabi
Biyernes - Linggo: ika-10 ng umaga- ika-5 ng hapon
Fletcher Hills Branch Library 576 Garfield Ave Lunes: Sarado
Martes: ika-12 ng tanghali -  ika-7 ng gabi
Miyerkules - Huwebes: ika-10 ng umaga- ika-6 ng gabi
Biyernes - Sabado: ika-10 ng umaga- ika-5 ng hapon
Linggo: Sarado
El Cajon - 92021
Judy Veterinary Clinic 1764 N 2nd St Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre (ika-8 ng umaga) hanggang sa Ika-8 ng Nobyembre (magsasara sa ika-8 ng gabi).
Encinitas - 92024
Encinitas Branch Library 540 Cornish Dr Lunes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Martes - Miyerkules: ika-12 ng tanghali - ika-7 ng gabi
Huwebes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Biyernes - Linggo: ika-10 ng umaga - ika-5 ng hapon
Encinitas Chamber of Commerce 535 Encinitas Blvd Ste 116 Lunes - Biyernes: ika-9 ng umaga - ika-4 ng hapon
Sabado - Linggo: Sarado
Escondido - 92025
Escondido Public Library 239 S Kalmia St Lunes: ika-9 ng umaga - ika-6 ng gabi
Martes - Huwebes: ika-9 ng umaga- ika-8 ng gabi
Biyernes - Sabado: ika-9 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
HHSA North Inland Live Well Center 649 W Mission Ave #3 Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre (ika-8 ng umaga) hanggang sa Ika-8 ng Nobyembre (magsasara sa ika-8 ng gabi).
Major Market 1855 S Centre City Pkwy Lunes - Linggo: ika-6 ng umaga - ika-9 ng gabi
Oakmont of Escondido Hills 3012 Bear Valley Pkwy S Lunes - Linggo: ika-7 ng umaga - ika-8 ng gabi
Escondido - 92026
Rincon del Diablo Municipal Water District 1920 N Iris Ln Lunes - Biyernes: ika-8 ng umaga - ika-4:30 ng hapon
Sabado - Linggo: Sarado
Escondido - 92027
East Valley Community Center 2245 East Valley Pkwy Lunes - Biyernes: ika-9 ng umaga - ika-8:30 ng gabi
Sabado: ika-8:30 ng umaga - ika-4:30 ng hapon
Linggo: Sarado
Fallbrook - 92028
Fallbrook Branch Library 124 S Mission Rd Lunes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Martes: ika-12 ng tanghali - ika-7 ng gabi
Miyerkules - Huwebes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Biyernes - Sabado: ika-10 ng umaga- ika-5 ng hapon
Linggo: Sarado
Sarado 11/4
Rainbow Municipal Water District 3707 Old Hwy 395 Lunes - Biyernes: ika-8 ng umaga - ika-4:30 ng hapon
Sabado - Linggo: Sarado
Imperial Beach - 91932
Grocery Outlet 881 Palm Ave Lunes - Linggo: ika-8 ng umaga - ika-9:30 ng gabi
Imperial Beach Branch Library 810 Imperial Beach Blvd Lunes: ika-10 ng umaga- ika-6 ng gabi
Martes: ika-12 ng tanghali - ika-7 ng gabi
Miyerkules - Huwebes: ika-10 ng umaga- ika-6 ng gabi
Biyernes - Sabado: ika-10 ng umaga - ika-5 ng hapon
Linggo: Sarado
Jacumba - 91934
Jacumba Branch Library 44605 Old Highway 80 Lunes: Sarado
Martes: Ika-12 ng tanghali - ika-7 ng gabi
Miyerkules - Huwebes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Biyernes - Sabado: ika-10 ng umaga- ika-5 ng gabi
Linggo: Sarado
Jamul - 91935
Jamul True Value Hardware 13881 Campo Rd Ste A-7 Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre (ika-8 ng umaga) hanggang sa Ika-8 ng Nobyembre (magsasara sa ika-8 ng gabi).
Julian - 92036
Julian Branch Library 1850 Highway 78 Lunes: ika-10 ng umaga- ika-6 ng gabi
Martes: ika-12 ng tanghali - ika-7 ng gabi
Miyerkules - Huwebes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Biyernes: ika-10 ng umaga - ika-5 ng hapon
Sabado - Linggo: Sarado
Sarado 11/4
La Jolla - 92037
La Jolla / Riford Library 7555 Draper Ave Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
Lawrence Family Jewish Community Center 4126 Executive Dr Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre (ika-8 ng umaga) hanggang sa Ika-8 ng Nobyembre (magsasara sa ika-8 ng gabi).
La Jolla - 92093
UCSD Price Center Loop Matthews Ln Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre (ika-8 ng umaga) hanggang sa Ika-8 ng Nobyembre (magsasara sa ika-8 ng gabi).
La Mesa - 91942
Frazier Farms 8401 Fletcher Pkwy Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre (ika-8 ng umaga) hanggang sa Ika-8 ng Nobyembre (magsasara sa ika-8 ng gabi).
La Mesa Branch Library 8074 Allison Ave Lunes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Martes: ika-12 ng tanghali - ika-7 ng gabi
Miyerkules - Huwebes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Biyernes - Linggo: ika-10 ng umaga - ika-5 ng hapon
Westmont of La Mesa 9000 Murray Dr Lunes - Linggo: ika-7 ng umaga - ika-8 ng gabi
Lemon Grove - 91945
Bella Vista Health Center 7922 Palm St Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre (ika-8 ng umaga) hanggang sa Ika-8 ng Nobyembre (magsasara sa ika-8 ng gabi).
HHSA Lemon Grove Live Well Center 7065 Broadway Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre (ika-8 ng umaga) hanggang sa Ika-8 ng Nobyembre (magsasara sa ika-8 ng gabi).
Lemon Grove Branch Library 3001 School Ln Lunes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Martes: ika-12 ng tanghali - ika-7 ng gabi
Miyerkules - Huwebes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Biyernes - Sabado: ika-10 ng umaga - ika-5 ng hapon
Linggo: Sarado
Sarado 11/4
National City - 91950
Lincoln Acres Branch Library 2725 Granger Ave Lunes: Sarado
Martes: ika-12 ng tanghali - ika-7 ng gabi
Miyerkules - Huwebes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Biyernes - Sabado: ika-10 ng umaga - ika-5 ng hapon
Linggo: Sarado
National City Public Library 1401 National City Blvd Lunes - Huwebes: ika-10 ng umaga - ika-8 ng gabi
Biyernes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Sabado: ika-10 ng umaga - ika-5 ng hapon
Linggo: Sarado
Oceanside - 92054
Frazier Farms 1820 Oceanside Blvd Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre (ika-8 ng umaga) hanggang sa Ika-8 ng Nobyembre (magsasara sa ika-8 ng gabi).
King of Kings Lutheran Church 2993 MacDonald St Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre (ika-8 ng umaga) hanggang sa Ika-8 ng Nobyembre (magsasara sa ika-8 ng gabi).
Oceanside Public Library Civic Center 330 N Coast Hwy Lunes - Huwebes: ika-9 ng umaga - ika-7 ng gabi
Biyernes - Sabado: ika-9 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
Sarado 11/2 
Oceanside - 92056
Dog Dayz of California 1995 Peacock Blvd Lunes - Biyernes: ika-6:30 ng umaga - ika-7 ng gabi
Sabado: ika-8 ng umaga - ika-7 ng gabi
Linggo: ika-8 ng umaga - ika-11 ng umaga
HHSA North Coastal Live Well Center 3708 Ocean Ranch Blvd Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre (ika-8 ng umaga) hanggang sa Ika-8 ng Nobyembre (magsasara sa ika-8 ng gabi).
Postal Annex+ 4140 Oceanside Blvd Ste 159 Lunes - Biyernes: ika-9 ng umaga - ika-6 ng gabi
Sabado: ika-9 ng umaga - ika-3 ng hapon
Linggo: Sarado
Oceanside - 92057
Postal Annex+ 825 College Blvd Ste 102 Lunes - Biyernes: ika-9 ng umaga - ika-6 ng gabi
Sabado: ika-9 ng umaga - ika-5 ng hapon
Linggo: ika-11 ng umaga - ika-4 ng hapon
Oceanside - 92058
Grocery Outlet 1527 Mission Ave Lunes - Linggo: ika-7 ng umaga - ika-10 ng gabi
Oceanside Public Library Mission Branch 3861-B Mission Ave Lunes - Huwebes: ika-9 ng umaga - ika-7 ng gabi
Biyernes - Sabado: ika-9 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: ika-1 ng hapon - ika-5 ng hapon
Sarado 11/2 
Pine Valley - 91962
Pine Valley Branch Library 28804 Old Highway 80 Lunes: Sarado
Martes: ika-12 ng tanghali - ika-7 ng gabi
Miyerkules - Huwebes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Biyernes - Sabado: ika-10 ng umaga - ika-5 ng hapon
Linggo: Sarado
Potrero - 91963
Potrero Branch Library 24883 Potrero Valley Rd Lunes: Sarado
Martes: ika-12 ng tanghali - ika-7 ng gabi
Miyerkules - Huwebes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Biyernes - Sabado: ika-10 ng umaga - ika-5 ng hapon
Linggo: Sarado
Poway - 92064
Postal Annex+ 14781 Pomerado Rd Lunes - Biyernes: ika-8 ng umaga - ika-6 ng gabi
Sabado: ika-9 ng umaga - ika-5 ng hapon
Linggo: Sarado
Poway Branch Library 13137 Poway Rd Lunes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Martes - Miyerkules: ika-12 ng tanghali - ika-7 ng gabi
Huwebes: ika-10 ng umaga  - ika-6 ng gabi
Biyernes - Linggo: ika-10 ng umaga - ika-5 ng hapon
Ramona - 92065
Ramona Branch Library 1275 Main St Lunes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Martes: ika-12 ng tanghali - ika-7 ng gabi
Miyerkules - Huwebes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Biyernes - Sabado: ika-10 ng umaga - ika-5 ng hapon
Linggo: Sarado
Rancho Santa Fe - 92067
Rancho Santa Fe Branch Library 17040 Avenida de Acacias Lunes - Sabado: ika-9 ng umaga - ika-5 ng hapon
Linggo: Sarado
Rancho Santa Fe Fire Protection District 18027 Calle Ambiente Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre (ika-8 ng umaga) hanggang sa Ika-8 ng Nobyembre (magsasara sa ika-8 ng gabi).
San Diego - 92101
Central Library 330 Park Blvd Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
San Diego Firehouse Museum 1572 Columbia St Lunes - Miyerkules: Sarado
Huwebes - Biyernes: ika-10 ng umaga - ika-2 ng hapon
Sabado - Linggo: ika-10 ng umaga - ika-4 ng hapon
Port of San Diego 3165 Pacific Hwy Lunes - Biyernes: ika-8 ng umaga - ika-5 ng hapon
Sabado - Linggo: Sarado
Sarado 10/14, 10/28
The Old Globe 1363 Old Globe Way Lunes - Biyernes: ika-9 ng umaga - ika-5 ng hapon
Sabado - Linggo: Sarado
San Diego - 92102
HHSA Southeast Family Resource Center 4588 Market St Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre (ika-8 ng umaga) hanggang sa Ika-8 ng Nobyembre (magsasara sa ika-8 ng gabi).
San Diego - 92103
Mission Hills-Hillcrest / Knox Library 215 W Washington St Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
University Heights Library 4193 Park Blvd Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
San Diego - 92104
North Park Library 3795 31st St Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
San Diego - 92105
City Heights / Weingart Library 3795 Fairmount Ave Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
Oak Park Library 2802 54th St Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
San Diego - 92107
Ocean Beach Library 4801 Santa Monica Ave Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
Point Loma / Hervey Library 3701 Voltaire St Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
San Diego - 92108
Mission Valley Library 2123 Fenton Pkwy Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
San Diego - 92109
Pacific Beach / Taylor Library 4275 Cass St Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
San Diego - 92110
Clairemont Library 2920 Burgener Blvd Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
Grocery Outlet 3948 W Point Loma Blvd Lunes - Linggo: ika-8 ng umaga - ika-10 ng gabi
San Diego Humane Society 5480 Gaines St Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre (ika-8 ng umaga) hanggang sa Ika-8 ng Nobyembre (magsasara sa ika-8 ng gabi).
San Diego - 92111
Linda Vista Library 2160 Ulric St Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
San Diego - 92113
Barrio Station 2175 Newton Ave Lunes - Biyernes: ika-10 ng umaga - ika-5 ng hapon
Sabado - Linggo: Sarado
Logan Heights Library 567 S 28th St Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
Mountain View / Beckwourth Library 721 San Pasqual St Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
San Diego - 92114
Valencia Park / Malcolm X Library 5148 Market St Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
San Diego - 92115
College-Rolando Library 6600 Montezuma Rd Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
The Salvation Army Kroc Center  6845 University Ave Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre (ika-8 ng umaga) hanggang sa Ika-8 ng Nobyembre (magsasara sa ika-8 ng gabi).
San Diego - 92116
Kensington-Normal Heights Library 4121 Adams Ave Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
San Diego - 92117
Balboa Library 4255 Mt Abernathy Ave Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
North Clairemont Library 4616 Clairemont Dr Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
San Diego - 92119
San Carlos Library 7265 Jackson Dr Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
San Diego - 92120
Allied Gardens / Benjamin Library 5188 Zion Ave Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
San Diego - 92122
North University Community Library 8820 Judicial Dr Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
University Community Library 4155 Governor Dr Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
San Diego - 92123
24/7 Library Kiosk: County Operations Center 5500 Overland Ave Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre (ika-8 ng umaga) hanggang sa Ika-8 ng Nobyembre (magsasara sa ika-8 ng gabi).
Office of the Assessor / Recorder / County Clerk 9225 Clairemont Mesa Blvd Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre (ika-8 ng umaga) hanggang sa Ika-8 ng Nobyembre (magsasara sa ika-8 ng gabi).
Registrar of Voters 5600 Overland Ave Lunes - Biyernes: ika-8 ng umaga - ika-5 ng hapon
Sabado - Linggo: Sarado
Sabado 10/29, 11/5: ika-8 ng umaga - ika-5 ng hapon
Linggo 10/30, 11/6: ika-8 ng umaga - ika-5 ng hapon
Serra Mesa-Kearny Mesa Library 9005 Aero Dr Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
San Diego - 92124
Tierrasanta Library 4985 La Cuenta Dr Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
San Diego - 92126
Mira Mesa Library 8405 New Salem St Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
San Diego - 92127
4S Ranch Branch Library 10433 Reserve Dr Lunes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Martes: ika-12 ng tanghali - ika-7 ng gabi
Miyerkules - Huwebes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Biyernes - Sabado: ika-10 ng umaga - ika-5 ng hapon
Linggo: Sarado
San Diego - 92128
Carmel Mountain Ranch Library 12095 World Trade Dr Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
Rancho Bernardo Library 17110 Bernardo Center Dr Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
San Diego - 92129
Rancho Penasquitos Library 13330 Salmon River Rd Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
San Diego - 92130
Carmel Valley Library 3919 Townsgate Dr Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
San Diego - 92131
Scripps Miramar Ranch Library 10301 Scripps Lake Dr Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
San Diego - 92139
Paradise Hills Library 5922 Rancho Hills Dr Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
Skyline Hills Library 7900 Paradise Valley Rd Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
San Diego - 92154
Otay Mesa-Nestor Library 3003 Coronado Ave Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
San Diego - 92182
SDSU Bookstore East Commons, Campanile Dr Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre (ika-8 ng umaga) hanggang sa Ika-8 ng Nobyembre (magsasara sa ika-8 ng gabi).
San Marcos - 92069
CSUSM University Student Union 595 Campus View Dr Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre (ika-8 ng umaga) hanggang sa Ika-8 ng Nobyembre (magsasara sa ika-8 ng gabi).
San Marcos Branch Library 2 Civic Center Dr Lunes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Martes - Miyerkules: ika-12 ng tanghali - ika-7 ng gabi
Huwebes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Biyernes - Linggo: ika-10 ng umaga - ika-5 ng hapon
Woodland Village 975 Woodland Pkwy Lunes - Biyernes: ika-9 ng umaga - ika-5 ng hapon
Sabado: ika-11 ng umaga - ika-4 ng hapon
Linggo: Sarado
San Marcos - 92078
Office of the Assessor / Recorder / County Clerk 141 E Carmel St Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre (ika-8 ng umaga) hanggang sa Ika-8 ng Nobyembre (magsasara sa ika-8 ng gabi).
San Ysidro - 92173
Casa Familiar-San Ysidro Recreation and Community Center 268 E Park Ave Lunes - Huwebes: ika-9 ng umaga - ika-6 ng gabi
Biyernes: ika-9 ng umaga - ika-5 ng hapon
Sabado - Linggo: Sarado
Grocery Outlet 444 E San Ysidro Blvd Lunes - Linggo: ika-7 ng umaga - ika-10 ng gabi
San Ysidro Library 4235 Beyer Blvd Lunes - Martes: ika-11:30 ng umaga - ika-8 ng gabi
Miyerkules - Sabado: ika-9:30 ng umaga - ika-6 ng gabi
Linggo: Sarado
Santee - 92071
Office of the Assessor / Recorder / County Clerk 10144 Mission Gorge Rd Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre (ika-8 ng umaga) hanggang sa Ika-8 ng Nobyembre (magsasara sa ika-8 ng gabi).
Postal Annex+ 9830 Magnolia Ave Lunes - Biyernes: ika-9 ng umaga - ika-6 ng gabi
Sabado: ika-9 ng umaga - ika-3 ng hapon
Linggo: Sarado
Santee Branch Library 9225 Carlton Hills Blvd #17 Lunes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Martes: ika-12 ng tanghali - ika-7 ng gabi
Miyerkules - Huwebes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Biyernes - Sabado: ika-10 ng umaga - ika-5 ng hapon
Linggo: Sarado
Santee City Hall 10601 N Magnolia Ave Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre (ika-8 ng umaga) hanggang sa Ika-8 ng Nobyembre (magsasara sa ika-8 ng gabi).
Solana Beach - 92075
Solana Beach Branch Library 157 Stevens Ave Lunes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Martes: ika-12 ng tanghali - ika-7 ng gabi
Miyerkules - Huwebes: ika-10 ng umaga  - ika-6 ng gabi
Biyernes: ika-10 ng umaga - ika-5 ng hapon
Sabado - Linggo: Sarado
Spring Valley - 91977
Casa de Oro Branch Library 9805 Campo Rd #180 Lunes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Martes: ika-12 ng tanghali - ika-7 ng gabi
Miyerkules - Huwebes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Biyernes: ika-10 ng umaga - ika-5 ng hapon
Sabado - Linggo: Sarado
Spring Valley Branch Library 836 Kempton St Lunes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Martes: ika-12 ng tanghali - ika-7 ng gabi
Miyerkules - Huwebes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Biyernes: ika-10 ng umaga - ika-5 ng hapon
Sabado - Linggo: Sarado
Spring Valley - 91978
San Miguel Fire Protection District 2850 Via Orange Way Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre (ika-8 ng umaga) hanggang sa Ika-8 ng Nobyembre (magsasara sa ika-8 ng gabi).
Valley Center - 92082
Valley Center Branch Library 29200 Cole Grade Rd Lunes: Sarado
Martes: ika-12 ng tanghali - ika-7 ng gabi
Miyerkules - Huwebes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Biyernes - Sabado: ika-10 ng umaga - ika-5 ng hapon
Linggo: Sarado
Vista - 92083
Frazier Farms 225 Vista Village Dr Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre (ika-8 ng umaga) hanggang sa Ika-8 ng Nobyembre (magsasara sa ika-8 ng gabi).
Vista - 92084
Vista Branch Library 700 Eucalyptus Ave Lunes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Martes - Miyerkules: ika-12 ng tanghali - ika-7 ng gabi
Huwebes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Biyernes - Linggo: ika-10 ng umaga - ika-5 ng hapon
Warner Springs - 92086
Sky Sailing 31930 Highway 79 Lunes - Linggo: ika-9 ng umaga - ika-5 ng hapon
flag_header