Mga Lugar ng Botohan

Kinakailangan ang mga Lugar ng Botohan

Salamat sa inyong interes sa pagbibigay ng isang lugar ng botohan. Ang lahat ng mga lokasyon ay na-secure na para sa Ika-3 ng Nobyembre, 2020 na Pampanguluhang Pangkalahatang Eleksyon. Ang isang listahan ng mga kasalukuyang site ay maaaring matagpuan dito.

 

rov-line

 

 

flag_header