Trở thành Cử Tri Bầu Bằng Thư

Bầu Bằng Thư
Lá Phiếu Bầu Bằng Thư Thường Xuyên

Phiếu Bầu Bằng Thư Thường Xuyên

Cử tri nào cũng có thể nhận phiếu bầu bằng thư cho bất kỳ cuộc bầu cử nào. Để trở thành cử tri bầu bằng thư thường xuyên, ghi danh tại đây

Đơn Xin Lá Phiếu Bầu Bằng Thư Thường Xuyên »

Tài liệu bầu cử của quý vị sẽ được tự động gởi tới quý vị trước mỗi lần bầu cử

Nếu quý vị quyết định trở lại phòng phiếu để bầu, thì có thể thay đổi tình trạng bầu bằng thư của mình với mẫu đơn này »

Có thắc mắc? Gọi số (858) 565-5800 hoặc gởi email tới VoteByMail@sdcounty.ca.gov

Phiếu Bầu Bằng Thư Tạm Thời

Quý vị không thể đi bầu tại các phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử, nhưng thường thích đích thân đi bầu ở phòng phiếu?

Chúng tôi khuyến khích quý vị nên nộp đơn khi còn ít nhất 30 ngày trước cuộc bầu cử tới để bảo đảm quý vị có dư thời gian nhận, đưa ra chọn lựa của mình và gởi lại lá phiếu bầu bằng thư của quý vị.

Nếu quý vị không thể tải mẫu đơn xuống, thì có thể:

 • Email, Fax hay gởi thư đến Văn Phòng Bầu Cử. Yêu cầu phải gồm
  • Tên của quý vị viết bằng chữ in
  • Địa chỉ nhà của quý vị
  • Tên và ngày của cuộc bầu cử
  • Địa chỉ nơi lá phiếu của quý vị được gởi đến, và
  • Chữ ký của quý vị
 • Đơn và thư có thể được:
  • Gởi đến Văn Phòng Bầu Cử ở P.O. Box 85520, San Diego, CA 92186-5520
  • Gởi bằng Email đến VoteByMail@sdcounty.ca.gov hoặc
  • Fax đến số (858)505-7294
 • Quý vị cũng có thể gọi số (858)565-5800 để yêu cầu một phiếu bầu bằng thư
  • Yêu cầu có thể chỉ cho cuộc bầu cử hiện tại, 
  • Cử tri phải đíc h thân thực hiện cuộc gọi

 

CÁC BƯỚC QUAN TRỌNG KHI BẦU LÁ PHIẾU BẰNG THƯ CỦA QUÝ VỊ

 • Quý vị sẽ nhận được lá phiếu bầu bằng thư của mình trong khoảng còn 29 đến 7 ngày trước Ngày Bầu Cử
 • Làm theo các hướng dẫn về cách đánh dấu (bầu chọn) trên phiếu bầu bằng thư của quý vị
 • Để lá phiếu đã đánh dấu (đã bầu) vào trong bao thư hồi đáp và dán kín lại
 • KÝ TÊN và GHI NGÀY THÁNG ở bên ngoài bao thư 
 • Nếu quý vị gởi phiếu bầu bằng thư của mình qua bưu điện nhưng quên ký tên ở bên ngoài bao thư, vui lòng sử dụng Đơn Ký Tên Cho Phiếu Bầu Bằng Thư để gởi chữ ký của quý vị đến chúng tôi.

Quý vị phải KÝ TÊN VÀ GHI NGÀY trên bao thư hoặc mẫu đơn này, như thế lá phiếu của quý vị mới có thể được đếm!

 

spacer

Gởi Lại Phiếu Bầu Bằng Thư Của Quý Vị

Gởi lá phiếu của quý vị nhanh chóng tới Văn Phòng Bầu Cử theo địa chỉ được liệt kê ở trên hoặc quý vị có thể tới nộp tận nơi:

 • Tại một trong các địa điểm được chỉ định thu nhận phiếu bầu bằng thư trên toàn quận.
 • Tại Văn Phòng Bầu Cử vào bất cứ lúc nào, thứ Hai - thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
 • Vào Ngày Bầu Cử, tại Văn Phòng Bầu Cử,  bất cứ phòng phiếu nào hay địa điểm thu nhận phiếu bầu bằng thư, khoảng giữa 7 giờ sáng và 8 giờ tối.
 • Hoặc, nếu quý vị không có mặt ở Quận San Diego thì quý vị có thể nộp lại phiếu bầu bằng thư của mình tại bất kỳ phòng phiếu, địa điểm thu nhận phiếu bầu hoặc trung tâm bầu cử nào trên toàn Tiểu Bang California
  • Vui lòng lưu ý các viên chức bầu cử ở quận khác có tới tám ngày để chuyển lá phiếu của quý vị đến chúng tôi
 • Nếu quý vị gởi lá phiếu của mình qua bưu điện, thì thư phải được đóng dấu bưu điện vào hay trước Ngày Bầu Cử và chúng tôi phải nhận được lá phiếu ấy không trễ hơn thứ Sáu sau Ngày Bầu Cử

Nếu quý vị cần trợ giúp ngôn ngữ bằng tiếng Trung Hoa, tiếng Phi Luật Tân, tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Việt, vui lòng liên lạc với chúng tôi tại số 858-565-5800.

Có phải quý vị đã lỡ làm sai lá phiếu của mình?

Nếu quý vị cần một phiếu bầu bằng thư thứ hai vì quý vị làm hư, thất lạc hoặc lỡ làm sai phiếu bầu bằng thư đầu tiên của mình, gọi số (858) 565-5800.

Văn Phòng Bầu Cử đã nhận được lá phiếu của quý vị chưa?

Quý vị có thể xác định rằng phiếu bầu bằng thư của mình đã được nhận bởi Văn Phòng Bầu Cử. mẫu đơn này. Nhấn vào đây »

 

flag_header