Trở thành Cử Tri Bầu Bằng Thư

Bầu Bằng Thư

Bộ Luật Bầu Cử Đoạn 3000.5(a)

Tất cả các cử tri hợp lệ sẽ tự động nhận được một lá phiếu qua đường bưu điện cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc California vào ngày 14 tháng Chín, 2021. Không cần đơn xin.

Lá Phiếu Bầu Bằng Thư Thường Xuyên

Phiếu Bầu Bằng Thư Thường Xuyên

Cử tri nào cũng có thể nhận phiếu bầu bằng thư cho bất kỳ cuộc bầu cử nào. Để trở thành cử tri bầu bằng thư thường xuyên, ghi danh tại đây

Đơn Xin Lá Phiếu Bầu Bằng Thư Thường Xuyên »

Tài liệu bầu cử của quý vị sẽ được tự động gởi tới quý vị trước mỗi lần bầu cử

Nếu quý vị quyết định trở lại phòng phiếu để bầu, thì có thể thay đổi tình trạng bầu bằng thư của mình với mẫu đơn này »

Nasaan Ang Aking Balota?

Quý vị có thể theo dõi phiếu bầu bằng thư của mình trên mỗi hành trình bằng cách ghi danh Lá Phiếu của Tôi Ở Đâu?

CÁC BƯỚC QUAN TRỌNG KHI BẦU LÁ PHIẾU BẰNG THƯ CỦA QUÝ VỊ

 • Quý vị sẽ nhận được lá phiếu bầu bằng thư của mình trong khoảng còn 29 đến 7 ngày trước Ngày Bầu Cử
 • Làm theo các hướng dẫn về cách đánh dấu (bầu chọn) trên phiếu bầu bằng thư của quý vị
 • Để lá phiếu đã đánh dấu (đã bầu) vào trong bao thư hồi đáp và dán kín lại
 • KÝ TÊN và GHI NGÀY bên ngoài bao thư – ký tên của quý vị giống như trên bằng lái xe hay chứng minh thư của quý vị
 • Nếu quý vị đã gửi lá phiếu của mình qua đường bưu điện và quên ký tên bên ngoài phong bì hoặc nếu chữ ký của quý vị không thể được xác minh trên phong bì hồi báo của quý vị, xin vui lòng sử dụng mẫu đơn này để gửi chữ ký của quý vị cho chúng tôi

Quý vị phải KÝ TÊN VÀ GHI NGÀY trên phong bì hồi báo hay mẫu đơn liên quan dưới đây để lá phiếu của quý vị được đếm!    

 

spacer

Gởi Lại Phiếu Bầu Bằng Thư Của Quý Vị

Gởi lá phiếu của quý vị nhanh chóng tới Văn Phòng Bầu Cử theo địa chỉ được liệt kê ở trên hoặc quý vị có thể tới nộp tận nơi:

 • Tại một trong các địa điểm thu nhận phiếu bầu bằng thư được chỉ định trên toàn quận
 • Tại Văn Phòng Bầu Cử vào bất cứ lúc nào, thứ Hai - thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
 • Hay, nếu quý vị ở bên ngoài Quận San Diego quý vị có thể gởi trả lại phiếu bầu bằng thư của mình ở bất cứ địa điểm phòng phiếu nào hay trung tâm bỏ phiếu trên toàn Tiểu Bang California
 • Hoặc, nếu quý vị không có mặt ở Quận San Diego thì quý vị có thể nộp lại phiếu bầu bằng thư của mình tại bất kỳ phòng phiếu, địa điểm thu nhận phiếu bầu hoặc trung tâm bầu cử nào trên toàn Tiểu Bang California
  • Vui lòng lưu ý các viên chức bầu cử ở quận khác có tới tám ngày để chuyển lá phiếu của quý vị đến chúng tôi
 • Cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Ngày 14 tháng Chín, 2021, Nếu quý vị gởi lá phiếu của mình qua đường bưu điện nó phải được đóng dấu bưu điện vào hoặc trước Ngày Bầu Cử và chúng tôi phải nhận được không quá 7 ngày sau Ngày Bầu Cử.

Nếu quý vị cần trợ giúp ngôn ngữ bằng tiếng Trung Hoa, tiếng Phi Luật Tân, tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Việt, vui lòng liên lạc với chúng tôi tại số 858-565-5800.

Có phải quý vị đã lỡ làm sai lá phiếu của mình?

Nếu quý vị cần một phiếu bầu bằng thư thứ hai vì quý vị làm hư, thất lạc hoặc lỡ làm sai phiếu bầu bằng thư đầu tiên của mình, gọi số (858) 565-5800.

Văn Phòng Bầu Cử đã nhận được lá phiếu của quý vị chưa?

Quý vị có thể xác định rằng phiếu bầu bằng thư của mình đã được nhận bởi Văn Phòng Bầu Cử. mẫu đơn này. Nhấn vào đây »

 

flag_header