Các Địa Điểm Thùng Thu Nhận Phiếu Bầu

Các địa điểm thuận tiện tại Fallbrook để nộp lại lá phiếu đã bầu được dán kín bên trong bao thư hồi báo.
Ngày 22 tháng 8 - 19 tháng 9, ngày/giờ thay đổi theo địa điểm
Ngày Bầu Cử, 19 tháng 9 tất cả địa điểm mở cửa 7 giờ sáng - 8 giờ tối
KIỂM TRA DANH SÁCH NÀY ĐỂ TÌM MỘT ĐỊA ĐIỂM GẦN QUÝ VỊ
Fallbrook - 92028
Fallbrook Branch Library 124 S Mission Rd Mở 24 giờ mỗi ngày bắt đầu 22 tháng 8 đến 8 giờ tối 19 tháng 9
Fallbrook Regional Health District Community Health & Wellness Center 1636 E Mission Rd

Thứ Hai - Thứ Sáu: 9 giờ sáng - 5 giờ chiều 

Thứ Bảy - Chủ Nhật: Đóng Cửa

4 tháng 9: Đóng cửa