Các Địa Điểm Thu Nhận Phiếu Bầu

Các địa điểm thuận tiện trên toàn quận để nộp lại lá phiếu đã bầu được dán kín bên trong bao thư hồi báo.
10 tháng 10 - 7 tháng 11, ngày và giờ thay đổi theo địa điểm
Ngày Bầu Cử, 8 tháng 11 tất cả địa điểm mở cửa 7 sáng đến 8 tối
XEM DANH SÁCH NÀY ĐỂ KIẾM MỘT ĐỊA ĐIỂM GẦN QUÝ VỊ
Alpine - 91901
Alpine Branch Library 1752 Alpine Blvd Thứ Hai: Đóng Cửa
Thứ Ba: 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Bonita - 91902
Bonita-Sunnyside Branch Library 4375 Bonita Rd Thứ Hai: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba: 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Bonita-Sunnyside Fire Protection District 4900 Bonita Rd Mở 24 giờ mỗi ngày bắt đầu 8 giờ sáng, 10 tháng 10 đến 8 tháng 11
Corpus Christi Catholic Church 450 Corral Canyon Rd Thứ Hai - Thứ Sáu: 6 giờ sáng - 9 giờ tối
Thứ Bảy - Chủ Nhật: 6 giờ sáng - 6 giờ chiều
Bonsall - 92003
Daniel's Market 5256 S Mission Rd St 701 Thứ Hai - Chủ Nhật: 6 giờ sáng - 9 giờ đêm
Borrego Springs - 92004
Borrego Springs Branch Library 2580 Country Club Rd Thứ Hai: Đóng Cửa
Thứ Ba: 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Campo - 91906
Campo-Morena Village Branch Library 31356 Highway 94 Thứ Hai: Đóng Cửa
Thứ Ba: 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Cardiff-by-the-Sea - 92007
Cardiff-by-the-Sea Branch Library 2081 Newcastle Ave Thứ Hai: Đóng Cửa
Thứ Ba: 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Carlsbad - 92008
Carlsbad City Library Learning Center 3368 Eureka Pl Thứ Hai - Thứ Năm: 10 giờ sáng - 7 giờ tối
Thứ Sáu - Thứ Bảy: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Đóng Cửa 10/10
Georgina Cole Library 1250 Carlsbad Village Dr Thứ Hai - Thứ Năm: 10 giờ sáng - 7 giờ tối
Thứ Sáu - Thứ Bảy: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Đóng Cửa 10/10
Carlsbad - 92011
Carlsbad City Library 1775 Dove Ln Thứ Hai - Thứ Năm: 10 giờ sáng - 7 giờ tối
Thứ Sáu - Thứ Bảy: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Đóng Cửa 10/10
Chula Vista - 91910
Chula Vista Public Library Civic Center Branch 365 F St Mon - Thu: 10 a.m. - 8 p.m.
Fri - Sat: 10 a.m. - 5 p.m.
Sun: 1 p.m. - 5 p.m.
First United Methodist Church of Chula Vista 1200 E H St (entrance off of Paseo Ranchero) Mở 24 giờ mỗi ngày bắt đầu 8 giờ sáng, 10 tháng 10 đến 8 tháng 11
Norman Park Senior Center 270 F St Mon - Fri: 8 a.m. - 5 p.m.
Sat: 8 a.m. - 1 p.m.
Sun: Closed
Office of the Assessor / Recorder / County Clerk 590 3rd Ave Mở 24 giờ mỗi ngày bắt đầu 8 giờ sáng, 10 tháng 10 đến 8 tháng 11
Chula Vista - 91911
Grocery Outlet 1340 3rd Ave Thứ Hai - Chủ Nhật: 7 giờ sáng - 10 giờ đêm
HHSA Chula Vista Live Well Center 690 Oxford St  Mở 24 giờ mỗi ngày bắt đầu 8 giờ sáng, 10 tháng 10 đến 8 tháng 11
Otay Recreation Center 3554 Main St Thứ Hai - Thứ Năm: 9 giờ sáng - 12 giờ trưa, 2 giờ trưa - 8 giờ tối
Thứ Sáu: 9 giờ sáng - 12 giờ trưa, 1 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Bảy: 9 giờ sáng - 1 giờ trưa
Chủ Nhật: Đóng Cửa
South Chula Vista Library 389 Orange Ave Thứ Hai - Thứ Năm: 10 giờ sáng - 8 giờ tối.
Thứ Sáu - Thứ Bảy: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật: 1 giờ trưa - 5 giờ chiều
Chula Vista - 91914
Westmont at San Miguel Ranch 2325 Proctor Valley Rd Thứ Hai - Chủ Nhật: 7 giờ sáng - 8 giờ tối
Chula Vista - 91915
Chula Vista Public Library 2015 Birch Rd Ste 409 Thứ Hai - Thứ Bảy: 11 giờ trưa - 7 giờ tối
Chủ Nhật: 12 giờ trưa - 6 giờ chiều
Coronado - 92118
Coronado City Hall 1825 Strand Way Mở 24 giờ mỗi ngày bắt đầu 8 giờ sáng, 10 tháng 10 đến 8 tháng 11
Coronado Public Library 640 Orange Ave Thứ Hai - Thứ Năm: 9 giờ 30 sáng - 9 giờ đêm
Thứ Sáu: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Thứ Bảy: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: 1 giờ trưa - 5 giờ chiều
Đóng Cửa 10/10
Del Mar - 92014
Del Mar Branch Library 1309 Camino Del Mar Thứ Hai: Đóng Cửa
Thứ Ba: 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Del Mar Civic Center 1050 Camino del Mar Mở 24 giờ mỗi ngày bắt đầu 8 giờ sáng, 10 tháng 10 đến 8 tháng 11
Descanso - 91916
Descanso Branch Library 9545 River Dr Thứ Hai: Đóng Cửa
Thứ Ba: 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
El Cajon - 92019
Foothills Adult Education Center 1550 Melody Ln Thứ Hai - Thứ Năm: 8 giờ sáng - 8 giờ tối
Thứ Sáu: 8 giờ sáng - 3 giờ trưa
Thứ Bảy: Đóng Cửa
Chủ Nhật: Đóng Cửa
HHSA El Cajon Family Resource Center 220 S 1st St Mở 24 giờ mỗi ngày bắt đầu 8 giờ sáng, 10 tháng 10 đến 8 tháng 11
Postal Annex+ 2514 Jamacha Rd Ste 502 Thứ Hai - Thứ Sáu: 9 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Bảy: 9 giờ sáng - 4 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Rancho San Diego Branch Library 11555 Via Rancho San Diego Thứ Hai: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba: 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
El Cajon - 92020
El Cajon Branch Library 201 E Douglas Ave Thứ Hai: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba - Thứ Tư: 12 giờ trưa - 7 giờ tối.
Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Chủ Nhật: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Fletcher Hills Branch Library 576 Garfield Ave Thứ Hai: Đóng Cửa
Thứ Ba: 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
El Cajon - 92021
Judy Veterinary Clinic 1764 N 2nd St Mở 24 giờ mỗi ngày bắt đầu 8 giờ sáng, 10 tháng 10 đến 8 tháng 11
Encinitas - 92024
Encinitas Branch Library 540 Cornish Dr Thứ Hai: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba - Thứ Tư: 12 giờ trưa - 7 giờ tối.
Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Chủ Nhật: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Encinitas Chamber of Commerce 535 Encinitas Blvd Ste 116 Thứ Hai - Thứ Sáu: 9 giờ sáng - 4 giờ chiều
Thứ Bảy - Chủ Nhật: Đóng Cửa
Escondido - 92025
Escondido Public Library 239 S Kalmia St Thứ Hai: 9 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba - Thứ Năm: 9 giờ sáng - 8 giờ tối
Thứ Sáu - Thứ Bảy: 9 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
HHSA North Inland Live Well Center 649 W Mission Ave #3 Mở 24 giờ mỗi ngày bắt đầu 8 giờ sáng, 10 tháng 10 đến 8 tháng 11
Major Market 1855 S Centre City Pkwy Thứ Hai - Chủ Nhật: 6 giờ sáng - 9 giờ tối
Oakmont of Escondido Hills 3012 Bear Valley Pkwy S Thứ Hai - Chủ Nhật: 7 giờ sáng - 8 giờ tối
Escondido - 92026
Rincon del Diablo Municipal Water District 1920 N Iris Ln Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ sáng - 4 giờ 30 chiều
Thứ Bảy - Chủ Nhật: Đóng Cửa
Escondido - 92027
East Valley Community Center 2245 East Valley Pkwy Thứ Hai - Thứ Sáu: 9 giờ sáng - 8 giờ 30 tối
Thứ Bảy: 8 giờ 30 sáng - 4 giờ 30 chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Fallbrook - 92028
Fallbrook Branch Library 124 S Mission Rd Thứ Hai: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba: 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Đóng cửa 11/4
Rainbow Municipal Water District 3707 Old Hwy 395 Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ sáng - 4 giờ 30 chiều
Thứ Bảy - Chủ Nhật: Đóng Cửa
Imperial Beach - 91932
Grocery Outlet 881 Palm Ave Thứ Hai - Chủ Nhật: 8 giờ sáng - 9 giờ 30 tối
Imperial Beach Branch Library 810 Imperial Beach Blvd Thứ Hai: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba: 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Jacumba - 91934
Jacumba Branch Library 44605 Old Highway 80 Thứ Hai: Đóng Cửa
Thứ Ba: 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Jamul - 91935
Jamul True Value Hardware 13881 Campo Rd Ste A-7 Mở 24 giờ mỗi ngày bắt đầu 8 giờ sáng, 10 tháng 10 đến 8 tháng 11
Julian - 92036
Julian Branch Library 1850 Highway 78 Thứ Hai: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba: 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Thứ Bảy - Chủ Nhật: Đóng Cửa
Đóng cửa 11/4
La Jolla - 92037
La Jolla / Riford Library 7555 Draper Ave Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Lawrence Family Jewish Community Center 4126 Executive Dr Mở 24 giờ mỗi ngày bắt đầu 8 giờ sáng, 10 tháng 10 đến 8 tháng 11
La Jolla - 92093
UCSD Price Center Loop Matthews Ln Mở 24 giờ mỗi ngày bắt đầu 8 giờ sáng, 10 tháng 10 đến 8 tháng 11
La Mesa - 91942
Frazier Farms 8401 Fletcher Pkwy Mở 24 giờ mỗi ngày bắt đầu 8 giờ sáng, 10 tháng 10 đến 8 tháng 11
La Mesa Branch Library 8074 Allison Ave Thứ Hai: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba - Thứ Tư: 12 giờ trưa - 7 giờ tối.
Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Chủ Nhật: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Westmont of La Mesa 9000 Murray Dr Thứ Hai - Chủ Nhật: 7 giờ sáng - 8 giờ tối
Lemon Grove - 91945
Bella Vista Health Center 7922 Palm St Mở 24 giờ mỗi ngày bắt đầu 8 giờ sáng, 10 tháng 10 đến 8 tháng 11
HHSA Lemon Grove Live Well Center 7065 Broadway Mở 24 giờ mỗi ngày bắt đầu 8 giờ sáng, 10 tháng 10 đến 8 tháng 11
Lemon Grove Branch Library 3001 School Ln Thứ Hai: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba: 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Đóng cửa 11/4
National City - 91950
Lincoln Acres Branch Library 2725 Granger Ave Thứ Hai: Đóng Cửa
Thứ Ba: 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
National City Public Library 1401 National City Blvd Thứ Hai - Thứ Năm: 10 giờ sáng - 8 giờ tối.
Thứ Sáu: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều.
Thứ Bảy: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Oceanside - 92054
Frazier Farms 1820 Oceanside Blvd Mở 24 giờ mỗi ngày bắt đầu 8 giờ sáng, 10 tháng 10 đến 8 tháng 11
King of Kings Lutheran Church 2993 MacDonald St Mở 24 giờ mỗi ngày bắt đầu 8 giờ sáng, 10 tháng 10 đến 8 tháng 11
Oceanside Public Library Civic Center 330 N Coast Hwy Thứ Hai - Thứ Năm: 9 giờ sáng - 7 giờ tối
Thứ Sáu - Thứ Bảy: 9 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Đóng Cửa ngày 2 tháng 11
Oceanside - 92056
Dog Dayz of California 1995 Peacock Blvd Thứ Hai - Thứ Sáu: 6 giờ 30 sáng - 7 giờ tối
Thứ Bảy: 8 giờ sáng - 7 giờ tối
Chủ Nhật: 8 giờ sáng - 11 giờ trưa.
HHSA North Coastal Live Well Center 3708 Ocean Ranch Blvd Mở 24 giờ mỗi ngày bắt đầu 8 giờ sáng, 10 tháng 10 đến 8 tháng 11
Postal Annex+ 4140 Oceanside Blvd Ste 159 Thứ Hai - Thứ Sáu: 9 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Bảy: 9 giờ sáng - 3 giờ chiều.
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Oceanside - 92057
Postal Annex+ 825 College Blvd Ste 102 Thứ Hai - Thứ Sáu: 9 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Bảy: 9 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật: 11 giờ trưa - 4 giờ chiều
Oceanside - 92058
Grocery Outlet 1527 Mission Ave Thứ Hai - Chủ Nhật: 7 giờ sáng - 10 giờ đêm
Oceanside Public Library Mission Branch 3861-B Mission Ave Thứ Hai - Thứ Năm: 9 giờ sáng - 7 giờ tối
Thứ Sáu - Thứ Bảy: 9 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: 1 giờ trua - 5 giờ chiều
Đóng Cửa ngày 2 tháng 11
Pine Valley - 91962
Pine Valley Branch Library 28804 Old Highway 80 Thứ Hai: Đóng Cửa
Thứ Ba: 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Potrero - 91963
Potrero Branch Library 24883 Potrero Valley Rd Thứ Hai: Đóng Cửa
Thứ Ba: 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Poway - 92064
Postal Annex+ 14781 Pomerado Rd Thứ Hai - Thứ Sáut: 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
Thứ Bảy: 9 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Poway Branch Library 13137 Poway Rd Thứ Hai: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba - Thứ Tư: 12 giờ trưa - 7 giờ tối.
Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Chủ Nhật: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Ramona - 92065
Ramona Branch Library 1275 Main St Thứ Hai: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba: 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Rancho Santa Fe - 92067
Rancho Santa Fe Branch Library 17040 Avenida de Acacias Thứ Hai - Thứ Bảy: 9 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Rancho Santa Fe Fire Protection District 18027 Calle Ambiente Mở 24 giờ mỗi ngày bắt đầu 8 giờ sáng, 10 tháng 10 đến 8 tháng 11
San Diego - 92101
Central Library 330 Park Blvd Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
San Diego Firehouse Museum 1572 Columbia St Thứ Hai - Thứ Tư: Đóng Cửa
Thứ Năm - Thứ Sáu: 10 giờ sáng - 2 giờ chiều
Thứ Bảy - Chủ Nhật: 10 giờ sáng - 4 giờ chiều
Port of San Diego 3165 Pacific Hwy Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
Thứ Bảy - Chủ Nhật: Đóng Cửa
Đóng Cửa 14/10, 28/10
The Old Globe 1363 Old Globe Way Thứ Hai - Thứ Sáu: 9 giờ sáng - 5 giờ chiều
Thứ Bảy - Chủ Nhật: Đóng Cửa
San Diego - 92102
HHSA Southeast Family Resource Center 4588 Market St Thứ Hai - Chủ Nhật: 12 giờ sáng - 12 giờ sáng
San Diego - 92103
Mission Hills-Hillcrest / Knox Library 215 W Washington St Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
University Heights Library 4193 Park Blvd Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
San Diego - 92104
North Park Library 3795 31st St Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
San Diego - 92105
City Heights / Weingart Library 3795 Fairmount Ave Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Oak Park Library 2802 54th St Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
San Diego - 92107
Ocean Beach Library 4801 Santa Monica Ave Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Chủ Nhật: Đóng Cửa
Point Loma / Hervey Library 3701 Voltaire St Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
San Diego - 92108
Mission Valley Library 2123 Fenton Pkwy Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
San Diego - 92109
Pacific Beach / Taylor Library 4275 Cass St Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
San Diego - 92110
Clairemont Library 2920 Burgener Blvd Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Grocery Outlet 3948 W Point Loma Blvd Thứ Hai - Chủ Nhật: 8 giờ sáng - 10 giờ tối
San Diego Humane Society 5480 Gaines St Mở 24 giờ mỗi ngày bắt đầu 8 giờ sáng, 10 tháng 10 đến 8 tháng 11
San Diego - 92111
Linda Vista Library 2160 Ulric St Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
San Diego - 92113
Barrio Station 2175 Newton Ave Thứ Hai - Thứ Sáu: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Thứ Bảy - Chủ Nhật: Đóng Cửa
Logan Heights Library 567 S 28th St Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Mountain View / Beckwourth Library 721 San Pasqual St Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
San Diego - 92114
Valencia Park / Malcolm X Library 5148 Market St Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
San Diego - 92115
College-Rolando Library 6600 Montezuma Rd Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
The Salvation Army Kroc Center  6845 University Ave Mở 24 giờ mỗi ngày bắt đầu 8 giờ sáng, 10 tháng 10 đến 8 tháng 11
San Diego - 92116
Kensington-Normal Heights Library 4121 Adams Ave Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
San Diego - 92117
Balboa Library 4255 Mt Abernathy Ave Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
North Clairemont Library 4616 Clairemont Dr Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
San Diego - 92119
San Carlos Library 7265 Jackson Dr Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
San Diego - 92120
Allied Gardens / Benjamin Library 5188 Zion Ave Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
San Diego - 92122
North University Community Library 8820 Judicial Dr Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
University Community Library 4155 Governor Dr Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
San Diego - 92123
24/7 Library Kiosk: County Operations Center 5500 Overland Ave Mở 24 giờ mỗi ngày bắt đầu 8 giờ sáng, 10 tháng 10 đến 8 tháng 11
Office of the Assessor / Recorder / County Clerk 9225 Clairemont Mesa Blvd Mở 24 giờ mỗi ngày bắt đầu 8 giờ sáng, 10 tháng 10 đến 8 tháng 11
Registrar of Voters 5600 Overland Ave Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
Thứ Bảy - Chủ Nhật: Đóng Cửa
Thứ Bảy 29/10, 5/11: 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật 30/10, 6/11: 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
Serra Mesa-Kearny Mesa Library 9005 Aero Dr Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
San Diego - 92124
Tierrasanta Library 4985 La Cuenta Dr Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
San Diego - 92126
Mira Mesa Library 8405 New Salem St Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
San Diego - 92127
4S Ranch Branch Library 10433 Reserve Dr Thứ Hai: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba: 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
San Diego - 92128
Carmel Mountain Ranch Library 12095 World Trade Dr Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Rancho Bernardo Library 17110 Bernardo Center Dr Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
San Diego - 92129
Rancho Penasquitos Library 13330 Salmon River Rd Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
San Diego - 92130
Carmel Valley Library 3919 Townsgate Dr Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
San Diego - 92131
Scripps Miramar Ranch Library 10301 Scripps Lake Dr Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
San Diego - 92139
Paradise Hills Library 5922 Rancho Hills Dr Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Skyline Hills Library 7900 Paradise Valley Rd Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
San Diego - 92154
Otay Mesa-Nestor Library 3003 Coronado Ave Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
San Diego - 92182
SDSU Bookstore East Commons, Campanile Dr Mở 24 giờ mỗi ngày bắt đầu 8 giờ sáng, 10 tháng 10 đến 8 tháng 11
San Marcos - 92069
CSUSM University Student Union 595 Campus View Dr Mở 24 giờ mỗi ngày bắt đầu 8 giờ sáng, 10 tháng 10 đến 8 tháng 11
San Marcos Branch Library 2 Civic Center Dr Thứ Hai: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba - Thứ Tư: 12 giờ trưa - 7 giờ tối.
Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Chủ Nhật: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Woodland Village 975 Woodland Pkwy Thứ Hai - Thứ Sáu: 9 giờ sáng - 5 giờ chiều
Thứ Bảy: 11 giờ trưa - 4 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
San Marcos - 92078
Office of the Assessor / Recorder / County Clerk 141 E Carmel St Mở 24 giờ mỗi ngày bắt đầu 8 giờ sáng, 10 tháng 10 đến 8 tháng 11
San Ysidro - 92173
Casa Familiar-San Ysidro Recreation and Community Center 268 E Park Ave Thứ Hai - Thứ Năm: 9 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu: 9 giờ sáng - 5 giờ chiều
Thứ Bảy - Chủ Nhật: Đóng Cửa
Grocery Outlet 444 E San Ysidro Blvd Thứ Hai - Chủ Nhật: 7 giờ sáng - 10 giờ đêm
San Ysidro Library 4235 Beyer Blvd Thứ Hai - Thứ Ba: 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy: 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Santee - 92071
Office of the Assessor / Recorder / County Clerk 10144 Mission Gorge Rd Mở 24 giờ mỗi ngày bắt đầu 8 giờ sáng, 10 tháng 10 đến 8 tháng 11
Postal Annex+ 9830 Magnolia Ave Thứ Hai - Thứ Sáu: 9 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Bảy: 9 giờ sáng - 3 giờ chiều.
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Santee Branch Library 9225 Carlton Hills Blvd #17 Thứ Hai: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba: 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Santee City Hall 10601 N Magnolia Ave Mở 24 giờ mỗi ngày bắt đầu 8 giờ sáng, 10 tháng 10 đến 8 tháng 11
Solana Beach - 92075
Solana Beach Branch Library 157 Stevens Ave Thứ Hai: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba: 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Thứ Bảy - Chủ Nhật: Đóng Cửa
Spring Valley - 91977
Casa de Oro Branch Library 9805 Campo Rd #180 Thứ Hai: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba: 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Thứ Bảy - Chủ Nhật: Đóng Cửa
Spring Valley Branch Library 836 Kempton St Thứ Hai: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba: 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Thứ Bảy - Chủ Nhật: Đóng Cửa
Spring Valley - 91978
San Miguel Fire Protection District 2850 Via Orange Way Mở 24 giờ mỗi ngày bắt đầu 8 giờ sáng, 10 tháng 10 đến 8 tháng 11
Valley Center - 92082
Valley Center Branch Library 29200 Cole Grade Rd Thứ Hai: Đóng Cửa
Thứ Ba: 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật: Đóng Cửa
Vista - 92083
Frazier Farms 225 Vista Village Dr Mở 24 giờ mỗi ngày bắt đầu 8 giờ sáng, 10 tháng 10 đến 8 tháng 11
Vista - 92084
Vista Branch Library 700 Eucalyptus Ave Thứ Hai: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba - Thứ Tư: 12 giờ trưa - 7 giờ tối.
Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Chủ Nhật: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Warner Springs - 92086
Sky Sailing 31930 Highway 79 Thứ Hai - Chủ Nhật: 9 giờ sáng - 5 giờ chiều
flag_header