Quý vị có cần bỏ phiếu trực tiếp không?

Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego cam kết bảo đảm rằng các cử tri cư ngụ trong địa hạt 79 hạ viện tiểu bang đều có thể thực hiện quyền bầu cử của họ một cách an toàn, kín đáo, và dễ dàng tiếp cận trong cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Đặc Biệt Hạ Viện Tiểu Bang Địa Hạt 79 ngày 6 tháng Tư, 2021.

Quý vị không chắc liệu mình có sống trong địa hạt quốc hội tiểu bang 79 không? Kiểm Tra Tại Đây.

Các biện pháp phòng ngừa được đưa ra để giảm thiểu sự lây nhiễm của COVID-19.

Một lựa chọn có sẵn cho quý vị là bỏ phiếu bằng thư trong sự an toàn và thoải mái tại nhà của quý vị và gởi lại ngay cho một - nguồn đáng tin cậy - trusted source.

Tuy nhiên, nếu quý vị cần bỏ phiếu trực tiếp, tùy chọn đó cũng có sẵn. Quý vị không cần phải đợi đến Ngày Bầu Cử để bỏ phiếu. Văn Phòng Bầu Cử khuyến khích quý vị tận dụng việc bỏ phiếu sớm. Quý vị có thể làm như thế này:

  • Tại Văn Phòng Bầu Cử, bắt đầu từ thứ Hai, ngày 8 tháng Ba, đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. 

Địa điểm phòng phiếu chỉ định của quý vị và trụ sở Văn Phòng Bầu Cử sẽ mở cửa Ngày Bầu Cử, thứ Ba, ngày 6 tháng Tư, 2021 từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Hãy chuẩn bị.

Đánh dấu các lựa chọn của quý vị trên Tập Sách Lá Phiếu Mẫu và Thông Tin Cử Tri để quý vị có thể nhanh chóng điền vào lá phiếu chính thức của mình nơi quầy bỏ phiếu.

Các cử tri cũng sẽ cần điền vào mẫu đơn ghi tên làm thủ tục bầu cử. Quý vị có thể làm điều này trước. In ra mẫu trực tuyến online form, điền vào và mang theo khi quý vị đi bầu.

Hãy chắc chắn quý vị đến phòng phiếu chỉ định của mình.

Địa điểm phòng phiếu của quý vị có thể đã đổi. Quý vị có thể tìm phòng phiếu chỉ định của mình ở mặt sau tập sách lá phiếu mẫu hay quý vị có thể tìm ở trực tuyến.

 

Những gì quý vị có thể mong đợi.

Văn Phòng Bầu Cử tuân thủ các lệnh y tế công cộng của Quận và đã đưa ra các quy trình để bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của nhân viên bầu cử, cử tri và quan sát viên đến văn phòng của chúng tôi, các địa điểm phòng phiếu và địa điểm thu nhận phiếu bầu bằng thư.

What you can expect
  • Tất cả các cử tri phải đeo khẩu trang che mặt. Những người không thể đeo khẩu trang che mặt sẽ được dàn xếp cách thức phù hợp khác để bỏ phiếu
  • Dung dịch khử trùng tay có sẵn khi ra vào cơ sở phòng phiếu
  • Khẩu trang và găng tay có sẵn cho tất cả người đến
  • Các tấm kính chắn bằng nhựa trong suốt được sử dụng tại Văn Phòng Bầu Cử và tất cả các địa điểm phòng phiếu
  • Nhân viên bầu cử sẽ đeo khẩu trang và trong một số trường hợp, phải đeo khiên che mặt
  • Dấu hiệu được dán dưới sàn nhà để duy trì khoảng cách xã hội
  • Kiểm soát lối di chuyển ra vào
  • Làm sạch/khử trùng đều đặn các đồ vật và bề mặt mà thường xuyên đụng chạm

 

Quý vị có thể làm gì.

Đeo khẩu trang che mặt, duy trì khoảng cách xã hội, tránh đứng chung theo nhóm và tuân theo mọi dấu hiệu và chỉ dẫn của nhân viên bầu cử, đồng thời kiên nhẫn. Thời gian chờ đợi để bỏ phiếu có thể đoán trước được vì đại dịch và số cử tri đi bầu cao.

Tìm hiểu thêm về Bầu Cử Sơ Bộ Đặc Biệt Hạ Viện Tiểu Bang Địa Hạt 79 ngày 6 tháng Tư, 2021.

 

flag