Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt, ngày 7 tháng 11, 2023

Các Địa Điểm Trung Tâm Bỏ Phiếu

Một số địa điểm mở trên toàn Quận San Diego
Ngày 28 tháng 10 - 6 tháng 11, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
Ngày Bầu Cử, 7 tháng 11, 7 giờ sáng đến 8 giờ tối
XEM DANH SÁCH NÀY ĐỂ KIẾM MỘT ĐỊA ĐIỂM GẦN QUÝ VỊ
BONITA - 91902    
BONITA-SUNNYSIDE BRANCH LIBRARY-COMM RM 4375 BONITA RD 28 tháng 10 - 7 tháng 11
CHULA VISTA - 91910    
CHULA VISTA CITY HALL 276 4TH AVE 28 tháng 10 - 7 tháng 11
CHULA VISTA - 91911    
MAAC COMMUNITY CENTER 1387 3RD AVE 28 tháng 10 - 7 tháng 11
CHULA VISTA - 91913    
HEDENKAMP ELEM SCHOOL-MPR HALF 930 E PALOMAR ST 7 tháng 11
OTAY RANCH HIGH SCHL-GYM 1250 OLYMPIC PKWY, USE SANTA VICTORIA RD 7 tháng 11
CHULA VISTA - 91914    
EASTLAKE MIDDLE SCHOOL-LIBRARY 900 DUNCAN RANCH RD 7 tháng 11
EL CAJON - 92019    
RANCHO SAN DIEGO LIBRARY-MEETING HALL 11555 VIA RANCHO SAN DIEGO 28 tháng 10 - 7 tháng 11
FALLBROOK - 92028    
FALLBROOK COMMUNITY CTR-NORTH RM 341 HEALD LN 28 tháng 10 - 7 tháng 11
FALLBROOK EDUCATION CENTER - BLDG F 35090 HORSE RANCH CREEK RD 28 tháng 10 - 7 tháng 11
LA MESA - 91942    
UNITED CHURCH OF CHRIST OF LA MESA-HALL 5940 KELTON AVE 7 tháng 11
LEMON GROVE - 91945    
ENCANTO VFW POST #1512 6873 FEDERAL BLVD 28 tháng 10 - 7 tháng 11
SAN DIEGO - 92103    
SAN DIEGO LGBT COMMUNITY CENTER 3909 CENTRE ST 7 tháng 11
SAN DIEGO - 92104    
NORTH PARK RECREATION CENTER-MEETING RM 4044 IDAHO ST 28 tháng 10 - 7 tháng 11
SAN DIEGO - 92105    
CITY HEIGHTS RECREATION CTR-ROOMS 2 & 3 4380 LANDIS ST 7 tháng 11
COLUMBUS CLUB OF SD-ASSEMBLY HALL 4425 HOME AVE 28 tháng 10 - 7 tháng 11
SAN DIEGO - 92110    
FATHER JUNIPERO SERRA HALL 2540 SAN DIEGO AVE 7 tháng 11
SAN DIEGO - 92115    
FAITH PRESBYTERIAN CHURCH HALL 5075 CAMPANILE DR 7 tháng 11
SAN DIEGO - 92117    
NORTH CLAIREMONT REC CTR-MEETING RM 2 4421 BANNOCK AVE 28 tháng 10 - 7 tháng 11
SOUTH CLAIREMONT REC CTR-CRAFT RM 3605 CLAIREMONT DR 7 tháng 11
SAN DIEGO - 92139    
PENN ATHLETIC FIELD-MEETING RM 2555 DUSK DR 28 tháng 10 - 7 tháng 11
SKYLINE HILLS BRANCH LIBRARY-MPR 7900 PARADISE VALLEY RD 28 tháng 10 - 7 tháng 11
SPRING VALLEY - 91977    
FAITH CHAPEL-STUDENT CENTER 9400 CAMPO RD 7 tháng 11
Tất cả Trung Tâm Bỏ Phiếu đều đáp ứng các tiêu chuẩn sử dụng được cho người khuyết tật.