Các Địa Điểm Phòng Phiếu

Cần Các Địa Điểm Phòng Phiếu

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến việc cung cấp địa điểm phòng phiếu. Tất cả địa điểm đã được bảo đảm cho cuộc Tổng Tuyển Cử Tổng Thống ngày 3 tháng 11, 2020. Danh sách các địa điểm hiện có thể được tìm thấy ở đây.

 

rov-line
flag_header