Chương Trình Nhân Viên Phòng Phiếu Học Sinh Trung Học

Chương Trình Nhân Viên Phòng Phiếu Học Sinh Trung Học

Ở California, học sinh trung học có thể làm nhân viên phòng phiếu, ngay cả khi các em chưa đủ tuổi đi bầu (Bộ Luật Bầu Cử California, Đoạn 12302).

Các nhân viên phòng phiếu trẻ tuổi có thể hiểu rõ về tiến trình bầu cử của chúng ta trong khi tham gia vào nền dân chủ Hoa Kỳ!

Ai có thể làm một nhân viên phòng phiếu học sinh trung học? Trường của quý vị phải tham gia Chương Trình Nhân Viên Phòng Phiếu Học Sinh Trung Học, và quý vị phải:

 • Ít nhất đã 16 tuổi tính đến Ngày Bầu Cử
 • Quốc Tịch Hoa Kỳ hoặc Thường Trú Nhân có số an sinh xã hội
 • Có điểm trung bình tối thiểu 2.5 trên thang điểm 4.0

Bắt đầu như thế nào?

 • Liên lạc với nhân viên nhà trường, giáo viên môn chính quyền hay giáo dục công dân của quý vị, cố vấn Ban Đại Diện Học Sinh hoặc chuyên gia tư vấn học đường
 • Yêu cầu được đề cử
 • Được sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ của quý vị
 • Nộp Đơn Xin Làm Nhân Viên Phòng Phiếu Học Sinh Trung Học thông qua trường của quý vị

Nhân viên phòng phiếu là học sinh trung học làm gì?

 • Hoàn thành 60 đến 90 phút huấn luyện trực tuyến cộng với từ hai đến ba giờ huấn luyện trong lớp học
 • Làm việc từ khoảng 5:45 sáng đến 10 giờ tối vào Ngày Bầu Cử
 • Thu xếp phương tiện chuyên chở để đưa đón quý vị tới địa điểm phòng phiếu

Nhận được từ sự phục vụ của quý vị:

 • Quý vị sẽ nhận được giấy chứng nhận phục vụ cộng đồng
 • Quý vị sẽ nhận được thư cám ơn có chữ ký của Trưởng Phòng Bầu Cử
 • Quý vị sẽ nhận được thù lao

Sử dụng Chương Trình Hệ Thống Cộng Sự. Mời cha (mẹ)/người giám hộ hoặc một người bạn làm việc cùng với quý vị tại địa điểm phòng phiếu của quý vị. Muốn biết thêm chi tiết về làm việc tình nguyện chung với nhau hoặc bất cứ việc gì khác liên quan đến việc trở thành một nhân viên phòng phiếu, xin vui lòng gọi cho chúng tôi 858-565-5800 hay đọc các Câu Hỏi Thường Gặp về Nhân Viên Phòng Phiếu Dành Cho Học Sinh Trung Học. 

flag_header