Các Video Huấn Luyện Sử Dụng Màn Hình Cảm Ứng

Cám ơn quý vị đã tham gia buổi Huấn Luyện Nhân Viên Phòng Phiếu và dành thời gian xem lại các video này trước Ngày Bầu Cử.

Nếu quý vị muốn thực hành thêm trước Ngày Bầu Cử, quý vị có thể tham gia một cuộc hội thảo không cần hẹn trước trong khoản thời gian từ 9:00 sáng đến 3:00 chiều, vào Chủ Nhật và Thứ Hai trước cuộc bầu cử. Xem Sổ Tay Nhân Viên Phòng Phiếu của quý vị để biết các địa điểm tổ chức hội thảo, hoặc gọi Đường Dây Khẩn Cấp Trợ Giúp Nhân Viên Phòng Phiếu: 858-565-3360.

Quý vị cũng có thể lưu các trang mạng này và xem vào Ngày Bầu Cử trên bất kỳ thiết bị di động nào. Luôn gọi Đường Dây Khẩn Cấp nếu quý vị có câu hỏi hoặc cần trợ giúp!

 

flag_header