Bỏ Phiếu An Toàn Hơn San Diego

Bầu bằng thư thí an toàn và dễ dàng.
BỎ PHIẾU AN TOÀN HƠN SAN DIEGO Logo

Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego cam kết để bảo đảm rằng các cử tri có thể thực hiện quyền bầu cử của mình một cách an toàn, kín đáo và thuận tiện trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Đặc Biệt, Địa Hạt 79 Hạ Tiểu Bang, ngày 6 tháng Tư, 2021.

Do Đại Dịch COVID-19, mọi cử tri đã ghi danh có đi bầu tích cực trong Địa Hạt 79 Hạ Viện Tiểu Bang sẽ nhận được một lá phiếu bầu qua thư cho cuộc bầu cử sắp tới.

Quý vị không chắc liệu mình có sống ở Địa Hạt 79 không? Quý vị có thể tìm hiểu ở đây.

Quý vị cần phải làm gì?

Sẵn sàng bỏ phiếu!

  • Kiểm lại chi tiết ghi danh của quý vị. Hãy chắc chắn nơi cư trú của quý vị và, nếu khác, địa chỉ gửi thư của quý vị được cập nhật.
  • Quý vị đã chuyển chổ ở hoặc đổi tên của mình? Cho dù quý vị là người mới đến Quận San Diego hoặc mới dời chổ ở qua bên cạnh nhà củ của mình quý vị cần phải ghi danh lại.
  • Có phải quý vị là cử tri lần đầu? Ghi Danh Đi Bầu –chỉ mất chưa đầy 2 phút!

Bỏ Phiếu An Toàn Hơn San Diego!

Chúng tôi đề nghị quý vị bỏ phiếu an toàn hơn tại nhà và chúng tôi đang làm dễ dàng cho quý vị. Lá phiếu bầu sẽ bắt đầu được gửi ra qua đường bưu điện gần một tháng trước Ngày Bầu Cử, cho quý vị nhiều thời gian để đánh dấu bầu lá phiếu của mình và gửi trả lại qua đường bưu điện.

Vote By Mail

 

Bầu bằng thư::

ĐƠN GIẢN.Một phiếu bầu bằng thư, hướng dẫn và nhãn dán "Tôi Đã Bỏ Phiếu" sẽ được gởi tới tất cả các cử tri đã ghi danh bắt đầu từ ngày 8 tháng Ba.

AN TOÀN HƠN. Đưa ra quyết định bỏ phiếu và đánh dấu lá phiếu của quý vị thoải mái ở nhà.

KÍN ĐÁO. Dán kín lá phiếu đã hoàn thành của quý vị vào trong phong bì đã trả bưu phí. Hãy chắc chắn ký tên, ghi ngày và gởi trả lại qua đường bưu điện ngay để nó được nhận sớm hơn trước Ngày Bầu Cử. Chữ ký của quý vị được yêu cầu để lá phiếu của quý vị được đếm! Ký tên của quý vị giống như khi quý vị ghi danh bỏ phiếu. Hoặc, nếu quý vị đã ghi danh bỏ phiếu tại Nha Lộ Vận (DMV), hãy ký tên như trên bằng lái xe hoặc chứng minh thư của quý vị.

Quý vị cũng có thể gởi lại lá phiếu đã hoàn tất của mình tại một trong vài địa điểm thu nhận phiếu bầu bằng thư trên toàn Địa Hạt 79 Hạ Viện Tiểu Bang trong khoảng thời gian từ thứ Hai, 29 tháng Ba và Ngày Bầu Cử. Nếu đem nộp, nó phải được nhận trước 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử. Tất cả các địa điểm thu nhận phiếu bầu bằng thư sẽ đóng cửa vào thứ Tư, ngày 31 tháng Ba để mừng lễ kỷ niệm Ngày Cesar Chavez.

Lá phiếu của tôi đâu?

Nếu quý vị đã gởi trả lại lá phiếu của mình qua Bưu Điện Hoa Kỳ, quý vị có thể theo dõi bằng cách ghi danh vào “Lá phiếu của tôi đâu?” Ghi danh ngay để nhận các thông báo.

Các lá phiếu sẽ được gởi đến tất cả các cử tri đã ghi danh bắt đầu từ tuần của ngày 8 tháng Ba. Nếu quý vị sống trong địa hạt 79 và chưa nhận được phiếu bầu của mình trước ngày 16 tháng Ba, hãy gọi cho Văn Phòng Bầu Cử số (858) 565-5800.

Sẽ có các địa điểm phòng phiếu không?

Có. Các địa điểm phòng phiếu sẽ mở cửa vào Ngày Bầu Cử, thứ Ba, ngày 6 tháng Tư từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Địa điểm phòng phiếu sẽ có ít hơn so với các cuộc bầu cử trước, vì vậy địa điểm phòng phiếu của quý vị rất có thể đã thay đổi.

Registrar of Voters with voter crowd

Nếu quý vị cần bỏ phiếu trực tiếp, chúng tôi khuyên quý vị nên nắm lấy cơ hội bỏ phiếu sớm tại Văn Phòng Bầu Cử bắt đầu từ ngày 8 tháng Ba, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Nên chắc rằng quý vị đến địa điểm phòng phiếu được chỉ định của mình. Quý vị có thể tìm thấy địa điểm phòng phiếu đã chỉ định của mình bên trong bưu kiện phiếu bầu bằng thư hoặc quý vị có thể tra cứu trực tuyến.

Hãy chuẩn bị. Đánh dấu trước các lựa chọn của quý vị trên tập sách lá phiếu mẫu và tờ thông tin cử tri để quý vị có thể nhanh chóng điền vào lá phiếu bầu chính thức trong quầy bỏ phiếu.

Bring Your Facemask

Nhớ mang theo khẩu trang và dự tính duy trì khoảng cách xã hội. Văn Phòng Bầu Cử tuân thủ các lệnh y tế công cộng của Quận và sẽ điều chỉnh hợp lý khi cần thiết để bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của tất cả nhân viên bầu cử, cử tri và quan sát viên đến văn phòng của chúng tôi và các địa điểm phòng phiếu.

Tìm hiểu thêm về Cuộc Bầu cử Sơ Bộ Đặc Biệt, Địa Hạt 79 Hạ Viện Tiểu Bang, ngày 6 tháng Tư, 2021.

 
flag_header