Bỏ Phiếu An Toàn Hơn San Diego

BỎ PHIẾU AN TOÀN HƠN SAN DIEGO

Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego cam kết để bảo đảm các cử tri có thể thực hiện quyền bỏ phiếu một cách an toàn, kín đáo và dễ dàng trong kỳ Tổng Tuyển Cử Tổng Thống 2020.

Do đại dịch COVID-19, mọi cử tri đã ghi danh ở California sẽ nhận được một lá phiếu bầu bằng thư cho kỳ bầu cử sắp tới.

Phiều bầu bằng thư giúp cử tri có lựa chọn bỏ phiếu ở nhà của mình một cách an toàn.

BỎ PHIẾU AN TOÀN HƠN SAN DIEGO Logo

Điều này có nghĩa gì với quý vị?

  1. Tất cả các cử tri đã ghi danh có đi bầu thường xuyên ở California sẽ nhận được một lá phiếu bầu bằng thư. Gần 75% cử tri đã ghi danh của quận đã ghi tên để nhận phiếu bầu bằng thư thường xuyên, do đó Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego ở vị thế quản lý tốt mức tăng này.
  2. Nếu quý vị cần bỏ phiếu trực tiếp, các địa điểm phòng phiếu sẽ mở cửa trong bốn ngày, từ 31 tháng Mười đến Ngày Bầu Cử vào ngày 3 tháng Mười Một.

Quý vị cần phải làm gì?

Sẵn sàng bỏ phiếu!

  • Kiểm lại chi tiết ghi danh của quý vị. Hãy chắc chắn nơi cư trú của quý vị và, nếu khác, địa chỉ gửi thư của quý vị được cập nhật.
  • Quý vị đã chuyển chổ ở hoặc đổi tên của mình? Cho dù quý vị là người mới đến Quận San Diego hoặc mới dời chổ ở qua bên cạnh nhà củ của mình quý vị cần phải ghi danh lại.
  • Có phải quý vị là cử tri lần đầu? Ghi Danh Đi Bầu –chỉ mất chưa đầy 2 phút!

Bỏ Phiếu An Toàn Hơn San Diego!

Chúng tôi đề nghị quý vị bỏ phiếu an toàn hơn tại nhà và chúng tôi đang làm dễ dàng cho quý vị. Lá phiếu bầu sẽ bắt đầu được gửi ra qua đường bưu điện gần một tháng trước Ngày Bầu Cử, cho quý vị nhiều thời gian để đánh dấu bầu lá phiếu của mình và gửi trả lại qua đường bưu điện.

Vote By Mail

 

Bầu bằng thư::

ĐƠN GIẢN. Bắt đầu từ ngày 5 tháng Mười lá phiếu bầu bằng thư, các hướng dẫn và nhãn dán “Tôi đã Bỏ Phiếu” sẽ được gửi đến cho tất cả các cử tri đã ghi danh.

AN TOÀN HƠN. Đưa ra quyết định bỏ phiếu và đánh dấu lá phiếu của quý vị thoải mái ở nhà.

KÍN ĐÁO. Dán kín lá phiếu đã hoàn thành của quý vị vào trong phong bì đã trả bưu phí. Hãy chắc chắn ký tên, ghi ngày và gởi trả lại qua đường bưu điện ngay để nó được nhận sớm hơn trước Ngày Bầu Cử. Chữ ký của quý vị được yêu cầu để lá phiếu của quý vị được đếm! Ký tên của quý vị như trên bằng lái xe hay chứng minh thư của mình.

Lá phiếu của tôi đâu?

Quý vị có thể theo dõi lá phiếu của mình trên mỗi hành trình bằng cách ghi danh cho “Lá phiếu của tôi đâu?” Ghi danh ngay để nhận các thông báo.

Các lá phiếu bầu sẽ được gởi ra cho tất cả các cử tri đã ghi danh bắt đầu từ tuần của ngày 5 tháng Mười. Nếu ngày 14 tháng Mười quý vị chưa nhận được, gọi cho Văn Phòng Bầu Cử ở số (858) 565-5800.

Sẽ có các địa điểm phòng phiếu không?

Có. Các phòng phiếu sẽ mở cửa trong bốn ngày. Các phòng phiếu sẽ có ít hơn so với các cuộc bầu cử trước, do đó địa điếm phòng phiếu của quý vị rất có thể đã thay đổi.

Registrar of Voters with voter crowd

Nếu quý vị cần bỏ phiếu trực tiếp, chúng tôi đề nghị quý vị nên tận dụng bỏ phiếu sớm:

  • Tại Văn Phòng Bầu Cử bắt đầu từ ngày 5 tháng Mười, thứ Hai đến thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
  • Tại địa điểm phòng phiếu đã được chỉ định của quý vị hay ở Văn Phòng Bầu Cử thứ Bảy, ngày 31 tháng Mười đến thứ Hai ngày 2 tháng Mười Một từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
  • Tất cả các địa điểm một lần nữa sẽ được mở cửa vào Ngày Bầu Cử ngày 3 tháng Mười Một, giờ mở cửa sẽ đổi từ 7 giờ sáng cho đến 8 giờ tối.

Nếu quý vị quyết định bỏ phiếu trực tiếp,
đừng ngạc nhiên, có thể phải xếp hàng dài.


Hãy chắc chắn rằng quý vị đi đến địa điểm phòng phiếu được chỉ định của mình. Quý vị có thể tìm thấy địa điểm phòng phiếu được chỉ định của quý vị ở mặt sau của tập sách lá phiếu mẫu và thông tin cử tri của quý vị hoặc quý vị có thể tra cứu trực tuyến.

Hãy chuẩn bị. Đánh dấu trước các lựa chọn của quý vị trên tập sách lá phiếu mẫu và tờ thông tin cử tri để quý vị có thể nhanh chóng điền vào lá phiếu bầu chính thức trong quầy bỏ phiếu.

Chúng tôi đặc biệt khuyến khích người lớn tuổi và những người có vấn đề y tế tiềm ẩn để tránh những hàng dài và những địa điểm phòng phiếu đông người bằng cách bỏ phiếu sớm.

Bring Your Facemask

Mang theo khẩu trang của quý vị và dự kiến giữ khoảng cách xã hội. Văn Phòng Bầu Cử tuân thủ các yêu cầu của Quận về sức khỏe cộng đồng và sẽ sắp xếp các phòng phiếu một cách hợp lý nếu cần thiết để bảo đảm sức khỏe và an toàn cho tất cả nhân viên bầu cử, cử tri và quan sát viên đến văn phòng của chúng tôi và các địa điểm phòng phiếu.

flag_header