Mga Katanungan sa Rehistrasyon ng Botante

Para sa mga katanungan o tulong sa Rehistrasyon ng Botante, mangyaring kumpletuhin ang porma sa ibaba:
Lahat ng mga field na namarkahan ng asterisk (*) ay nirerequire.
 

Paano Kami Makakatulong Sa Inyo? *
Inyong Katanungan o Kumento
Buong Pangalan *
Araw ng Kapanganakan
(MM/DD/YYYY)
Email Address *
Kumpirmahin ang Email Address *
Numero ng Telepono (kabilang ang Area Code) *
Adres ng Tirahan (County ng San Diego) *
Lungsod  *
Estado  *
Zip *
Nakalakip na File