Mga Video sa Pag-aaral

Click ang anumang imahe o pamagat upang mapanood ang video.

spacer
Mga Paraan ng Pagboto
Pagboto sa Koreo 2
Probisyonal na Botante
Impormasyon sa Araw ng Eleksyon
Pagboto sa Koreo 1
Pagpaparehistro para Makaboto Pagpaparehistro para Makaboto (Ingles Lamang)  Mga Paraan ng Pagboto Mga Paraan ng Pagboto  Pagboto sa Koreo 1 Pagboto sa Koreo 1  Impormasyon sa Araw ng Eleksyon Impormasyon sa Araw ng Eleksyon  Aking Buhay Aking Boto - Filipino Aking Buhay Aking Boto  Sampol na Balota Sampol na Balota  Probisyonal na Botante Probisyonal na Botante  Pagboto sa Koreo 2 Pagboto sa Koreo 2  Ang Araw ng Eleksyon sa Isang Minuto New Citizens Elect to Exercise Their Voting Rights (Ingles Lamang)
Sampol na Balota
Aking Buhay Aking Boto - Filipino
spacer
flag_header