Mag-sign up upang makatanggap ng mga eSample na Balota

Sundin ang 4 na madadaling hakbang na ito upang makatanggap ng paperless na patnubay para sa botante:

Mga item na kakailanganin ninyo upang mag-sign-up:

  • Ang inyong driver license sa California o numero ng identification card
  • Ang huling 4 na numero ng inyong Social Security Number

Hakbang 1:

Upang pumunta sa page ng Secretary of State. Click ang link na ito »

 

spacer

Hakbang 2:

Sa Welcome! page, ilagay ang inire-require na inyong personal na impormasyon, Click ang:

Susunod
spacer

Hakbang 3:

Sa My Voter Status page, mag-scroll pababa sa Patnubay para sa Impormasyon ng Botante ng County, pagkatapos ay piliin ang:

Hindi
spacer

Hakbang 4:

Sa ilalim ng Elektronikong Notipikasyon sa pamamagitan ng Email, ilagay ang balidong email address at kumpirmahin:

I-save
spacer
Spacer

Ganoon lamang kadali! Pumunta sa website ng Secretary of State at magsimula. Click ang link na ito »

Ganoon lang ‘to kasimple. Ngayon maghintay hanggang sa susunod na eleksyon upang matanggap ang inyong paperless na patnubay.

Tandaan: Maaari ninyong palitan ang inyong pinili sa anumang oras.