Kasalukuyang mga Balitang Pahayagan ng Eleksyon

November 6, 2018 Gubernatorial General Election

Ika-24 ng Agosto, 2018 Makuha Ang Sampol Na Balota Sa Inyong Email

Ika-13 ng Setyembre, 2018 Kailangan Ng Mga Manggagawa Sa Botohan Para Sa Eleksyon Sa Ika-6 Ng Nobyembre

Ika-18 ng Setyembre, 2018 Dalawang-Kard Na Balota Para sa Eleksyon Sa Ika-6 Ng Nobyembre

Ika-25 ng Setyembre, 2018 Lumipat Kamakailan? I-Update Ang Inyong Rehistrasyon Ng Botante

Ika-8 ng Oktubre, 2018 Ang Maagang Pagboto Ay Magsisimula Para Sa Eleksyon Sa Ika-6 Ng Nobyembre

Ika-10 ng Oktubre, 2018 Kailangan Pa Rin Ng Mga Manggagawa Sa Botohan Para Sa Eleksyon Sa Ika-6 Ng Nobyembre

Ika-15 ng Oktubre, 2018 Importanteng Mga Deadline Para Sa Eleksyon Sa Ika-6 Ng Nobyembre

Ika-19 ng Oktubre, 2018 Ang Deadline Para Magparehistro Para Makaboto Ay Sa Ika-22 Ng Oktubre

Ika-23 ng Oktubre, 2018 Hindi Nakaabot Sa Deadline Upang Magparehistro Para Makaboto Para Sa Ika-6 Ng Nobyembre Na Eleksyon? Hindi Pa Huli Ang Lahat!

Ika-25 ng Oktubre, 2018 Ang Deadline Para Humiling Ng Balotang Pangkoreo Ay Sa Ika-30 Ng Oktubre

Ika-26 ng Oktubre, 2018 Mga Araw Mula Sa Ika-6 Ng Nobyembre Na Eleksyon, Kailangan Pa Rin Ng Mga Manggagawa Sa Botohan

Ika-29 ng Oktubre, 2018 Convenient Na Mga Drop-Off Location Para Sa Mga Botante Ng Balotang Pangkoreo

Ika-1 ng Nobyembre, 2018 Bumoto Nang Maaga Ngayong Sabado At Linggo

Ika-5 ng Nobyembre, 2018 Ang Eleksyon Ay Sa Martes – Alam Ba Ninyo Kung Saan Boboto?

Ika-5 ng Nobyembre, 2018 Mga Resulta ng Eleksyon – Kailan Aasahan ang mga Ito

 

flag_header