Các Thắc Mắc về Ghi Danh Cử Tri

Các câu hỏi hay hỗ trợ về Ghi Danh Cử Tri, xin vui lòng điền đầy đủ biểu mẫu dưới đây:
Tất cả các hàng đánh dấu hoa thị (*) là bắt buộc.
 

Chúng tôi giúp quý vị thế nào? *
Câu Hỏi hay Góp Ý của Quý Vị
Tên Họ *
Ngày sinh
(THÁNG/NGÀY/NĂM)
Địa chỉ Email *
Xác nhận Địa chỉ Email *
Số điện thoại (kể cả Mã Vùng) *
Địa chỉ cư ngụ (Quận San Diego) *
Thành phố *
Tiểu bang *
Mã số bưu chính *
Gởi đính kèm hồ sơ