Mga Pagbebenta ng Mapang GIS

Pamantayang pampulitikang mapang handang-magamit-ng-kostumer na nasa papel ay mabibili na. Ang mga mapa ay minamarkahan ng mga sumusunod na distrito:

  • Asembleya ng Estado
  • Senado ng Estado
  • Kongresyonal ng Estados Unidos
  • Board of Supervisor ng County
  • Konseho ng Lungsod ng San Diego
rov-line

PAGPEPRESYO SA MAPA

Mga Mapang Customer Ready: 36" X 48" $8.00

Mga Mapa para sa Custom Precinct: $95.00/hr.
kasama ang presyo ng mga materyales

$1.00 per CD

24” X 36” $2.00
36” X 48” $3.00

Tumawag sa (858) 565-5800 para sa higit pang impormasyon

 

rov-line

Lahat sa loob ng County ng San Diego

Web Map Para Hanapin Ang Inyong Mga Distrito (English Lamang)
Web Map Ng Mga Distrito Ng Asembleya Ng Estado (English Lamang)
Web Map Ng Board of Supervisors (English Lamang)
Web Map Ng Mga Distrito Na Congressional (English Lamang)
Web Map Ng Mga Distrito Na Senatorial Ng Estado (English Lamang)
Web Map Ng Mga Distrito Ng Konseho Ng Lungsod Ng San Diego (English Lamang)
spacer

Para makuha ang mapa, mangyaring pumunta sa aming pangunahing opisina:
Registrar of Voters
5600 Overland Avenue
San Diego, CA, 92123

Tumawag sa amin sa (858) 505-7389 o pumunta sa aming opisina para sa higit pang impormasyon o para makita ang isang sampol ng mapa.

 

rov-line
flag_header