Mga Toolkit Ng Social Media

Ang Tagapagrehistro ng mga Botante ay nilikha ang mga toolkit ng social media na ito upang suportahan ang edukasyon ng botante at pag-outreach sa komunidad. Sa loob ng mga toolkit na ito, mahahanap ninyo ang pagmemensahe sa social media, mga graphic, mga flyer, at marami pa. Inaanyayahan namin kayong gamitin ang mga toolkit sa ibaba para ibahagi sa inyong komunidad.

Magsimula sa pamamagitan ng pag-click sa isa sa mga imahe sa ibaba upang buksan ang toolkit.

Bumalik muli nang regular para sa na-update na nilalaman at mga graphic.

spacer
flag_header