Mga Lokasyon ng Ballot Drop Box

 Mga kombenyenteng lokasyon sa buong county para i-drop off ang inyong selyadong nabotohang balota sa loob ng sobreng pagbabalikan.
Ika-10 ng Oktubre – Ika-6 ng Nobyembre, mga araw/oras ay magkaiba sa bawat lokasyon
Araw ng Eleksyon, Ika-7 ng Nobyembre 
bukas ang lahat ng mga lokasyon mula ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi.
Bisitahin ang sdvote.com upang makumpirma ang oras ng mga operasyon bago pumunta.
 I-CHECK ANG LISTAHAN NA ITO PARA MAKITA ANG MALAPIT NA LOKASYON SA INYO
Bonita - 91902
Bonita-Sunnyside Branch Library 4375 Bonita Rd Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
Bonita-Sunnyside Fire Protection District 4900 Bonita Rd Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
Bonsall - 92003
Daniel's Market 5256 S Mission Rd. Ste. 701 Lunes-Biyernes: ika-6 ng umaga - ika-9 ng gabi
Chula Vista - 91910
Chula Vista Public Library 365 F St Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
Chula Vista Public Library (Drive Thru)  365 F St Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
Kumeyaay Park 700 Buena Vista Way Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
Norman Park Senior Center 270 F St Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
Office of the Assessor/Recorder/County Clerk 590 3rd Ave Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
Chula Vista - 91911
Chula Vista Animal Care Facility 130 Beyer Way Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
Chula Vista Public Library 389 Orange Ave Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
Eucalyptus Skateboard Park 1301 Oleander Ave Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
Otay Recreation Center 3554 Main St Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
Chula Vista - 91913
Harvest Park 1550 E Palomar St Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
Chula Vista - 91914
Mackenzie Creek Park 2775 MacKenzie Creek Rd Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
El Cajon - 92019
Postal Annex+ 2514 Jamacha Rd Ste 502 Lunes-Biyernes: ika-9 ng umaga- ika-6 ng gabi
Sabado: ika-9 ng umaga - ika-4 ng hapon
Linggo: Sarado
Rancho San Diego Branch Library 11555 Via Rancho San Diego Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
Fallbrook - 92028
Fallbrook Branch Library 124 S Mission Rd Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
Fallbrook Regional Health District Community Health & Wellness Center 1636 E Mission Rd Lunes-Biyernes: ika-9 ng umaga - ika-5 ng hapon
Sabado - Linggo: Sarado
Rainbow Municipal Water District 3707 Old Hwy 395 Lunes-Biyernes: ika-8 ng umaga - ika-4:30 ng hapon
Sabado - Linggo: Sarado
La Mesa - 91942
Frazier Farms 8401 Fletcher Pkwy Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
La Mesa Branch Library 8074 Allison Ave Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
La Mesita Park 8855 Dallas St Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
Westmont of La Mesa 9000 Murray Dr Lunes - Linggo: ika-7 ng umaga -ika-7 ng gabi
Lemon Grove - 91945
Bella Vista Health Center 7922 Palm St Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
HHSA Lemon Grove Live Well Center 7065 Broadway Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
Lemon Grove Branch Library 3001 School Ln Lunes, Miyerkules at Huwebes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Martes: ika-12 ng tanghali - ika-7 ng gabi
Biyernes - Sabado: ika-10 ng umaga - ika-5 ng hapon
Linggo: Sarado
San Diego - 92101
The Old Globe 1363 Old Globe Way Lunes - Biyernes: ika-9 ng umaga - ika-5 ng hapon
Sabado - Linggo: Sarado
San Diego - 92103
Mission Hills-Hillcrest/Knox Library 215 W Washington St Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
University Heights Library 4193 Park Blvd Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
San Diego - 92104
North Park Library 3795 31st St Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
San Diego - 92105
City Heights/Weingart Library 3795 Fairmount Ave Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
Oak Park Library 2802 54th St Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
San Diego - 92108
Access to Independence 8885 Rio San Diego Dr #135 Lunes - Biyernes: ika-8:30 ng umaga - ika-4:30 ng hapon
Sabado - Linggo: Sarado
Mission Valley Library 2123 Fenton Pkwy Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
San Diego - 92110
Clairemont Library 2920 Burgener Blvd Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
San Diego - 92111
Linda Vista Library 2160 Ulric St Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
San Diego - 92114
Valencia Park/Malcolm X Library 5148 Market St Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
San Diego - 92115
College-Rolando Library 6600 Montezuma Rd Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
The Salvation Army Kroc Center  6845 University Ave Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
San Diego - 92116
Kensington-Normal Heights Library 4121 Adams Ave Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
San Diego - 92117
Balboa Library 4255 Mt Abernathy Ave Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
North Clairemont Library 4616 Clairemont Dr Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
San Diego - 92123
24/7 Library Kiosk: County Operations Center 5500 Overland Ave Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
San Diego - 92139
Paradise Hills Library 5922 Rancho Hills Dr Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
Skyline Hills Library 7900 Paradise Valley Rd Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
San Diego - 92182
Conrad Prebys Aztec Student Union 6075 Aztec Circle Dr Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre
Spring Valley - 91977
Casa de Oro Branch Library 9805 Campo Rd #180 Lunes, Miyerkules at Huwebes: ika-10 ng umaga - ika-6 ng gabi
Martes: ika-12 ng tangahali - ika-7  ng gabi
Biyernes: ika-10 ng umaga - ika-5 ng hapon
Sabado - Linggo: Sarado
Spring Valley - 91978
San Miguel Fire Protection District 2850 Via Orange Way Bukas nang 24 oras araw-araw, simula Ika-10 ng Oktubre hanggang ika-8 ng gabi, Ika-7 ng Nobyembre