Các Thông Cáo Báo Chí về Kỳ Bầu Cử Hiện Tại

Ngày 6 tháng Mười Một, 2018 Tổng Tuyển Cử Toàn Tiểu Bang

Ngày 24 tháng Tám, 2018 Nhận Lá Phiếu Mẫu Qua Điện Thư

Ngày 13 tháng Chín,2018 Nhân Viên Phòng Phiếu Cần Cho Cuộc Bầu Cử Ngày 6 Tháng 11

Ngày 18 tháng Chín,2018 Lá Phiếu Hai Tờ Cho Kỳ Tổng Tuyển Cử Thống Đốc Tiểu Bang Ngày 6 Tháng Mười Một, 2018

Ngày 25 tháng Chín,2018 Gần Đây Quý Vị Có Di Chuyển Chỗ Ở Không? Quý Vị Có Thể Phải Cập Nhật Việc Ghi Danh Đi Bầu Của Mình

Ngày 8 tháng Mười,2018 Bầu Phiếu Sớm Bắt Đầu Cho Kỳ Bầu Cử Ngày 6 Tháng Mười Một

Ngày 10 tháng Mười,2018 Nhân Viên Phòng Phiếu Còn Cần Cho Kỳ Bầu Cử Ngày 6 Tháng Mười Một

Ngày 15 tháng Mười,2018 Thời Hạn Chót Quan Trọng Cho Cuộc Bầu Cử Ngày 6 Tháng Mười Một

Ngày 19 tháng Mười,2018 Ngày 22 Tháng Mười Là Thời Hạn Chót Để Ghi Danh Đi Bầu

Ngày 23 tháng Mười,2018 Bỏ Lỡ Thời Hạn Chót Ghi Danh Cho Kỳ Bầu Cử Ngày 6 Tháng Mười Một? Vẫn Chưa Quá Muộn!

Ngày 25 tháng Mười,2018 Ngày Cuối Để Yêu Cầu Phiếu Bầu Bằng Thư Là 30 Tháng Mười

Ngày 26 tháng Mười,2018 Vài Ngày Nữa Là Đến Ngày Bầu Cử Ngày 6 Tháng Mười Một, Vẫn Còn Cần Nhân Viên Phòng Phiếu

Ngày 29 tháng Mười,2018 Địa Điểm Thuận Lợi Để Nộp Lại Phiếu Bầu Cho Cử Tri Bầu Bằng Thư

Ngày 1 Tháng Mười Một,2018 Bầu Cử Sớm Cuối Tuần

Ngày 5 Tháng Mười Một,2018 Ngày Bầu Cử Là Thứ Ba – Quý Vị Có Biết Phòng Phiếu Của Mình Chưa?

Ngày 5 Tháng Mười Một,2018 Kết Quả Bầu Cử - Khi nào Mới Có Được

 

flag_header