Social Media Toolkit para sa Ikaapat na Distrito

Sa loob ng toolkit na ito, makikita ninyo ang mga resource at iminungkahing pagmemensahe upang suportahan ang edukasyon ng botante at outreach sa komunidad.

Inaanyayahan namin ang mga organisasyon ng komunidad, negosyo, at mga interesadong partido na gamitin ang pahinang ito bilang inyong resource upang matiyak na may kaugnayan at tamang impormasyon ang makakarating sa lahat ng karapat-dapat na botante sa Supervisorial na Distrito 4.

Magsimula sa pamamagitan ng pagbabahagi ng aming pagmemensahe sa social media at mga grapiko.

Upang ma-download ang buong-laki ng mga grapiko ng social media na ito, mag-click sa grapiko sa ibaba at mag-right click sa "Save as Image." Maaari rin ninyong i-drag lamang ang larawan sa inyong desktop.

 

flag_header