Bộ Công Cụ Cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Đặc Biệt Địa Hạt Giám Sát Quận Khu 4 

Trong bộ công cụ này, quý vị sẽ tìm thấy các nguồn hỗ trợ và thông tin được đề xuất để hỗ trợ giáo dục về bầu cử cho cử tri và tiếp cận cộng đồng.

Chúng tôi mời các tổ chức cộng đồng, doanh nghiệp và các bên quan tâm sử dụng trang này làm nguồn hỗ trợ của quý vị để bảo đảm thông tin có liên quan và chính xác đến được với tất cả cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử Địa Hạt Giám Sát Quận Khu 4.

Hãy bắt đầu bằng cách chia sẻ đồ họa và thông tin dành cho truyền thông xã hội của chúng tôi.

Để tải xuống các đồ họa dành cho phương tiện truyền thông xã hội kích cỡ đầy đủ này, hãy nhấn vào đồ họa bên dưới và nhấp vào bên phải chuột (mouse) để "Lưu Dưới Dạng Hình Ảnh (Save as Image)." Quý vị cũng có thể dễ dàng kéo hình ảnh vào màn hình nền (desktop) của mình. 

 

flag_header