Toolkit ng Edukasyon ng Botante

Sa loob ng toolkit na ito mahahanap ninyo ang mga resource at iminungkahi na mga pagmemensahe upang suportahan ang edukasyon ng botante at outreach sa komunidad.

Iniimbitahan namin ang mga organisasyon sa komunidad, negosyo, at mga interesadong partido upang gamitin ang pahinang ito bilang inyong resource upang siguraduhin na ang mga impormasyon na may kaugnayan at tumpak ay makakaabot sa lahat ng mga karapat-dapat na mga botante.

Magsimula sa pamamagitan ng pagbabahagi ng aming mga social media na pagmemensahe at mga graphic.

Upang ma-download ang mga full-size na mga social media graphic, i-click ang graphic sa ibaba at i-right-click ang “Save as Image.” Maaari ninyo ring i-drag lamang ang imahe sa inyong desktop.

flag_header