Bộ công cụ giáo dục cử tri

Trong bộ công cụ này, quý vị sẽ tìm thấy các nguồn hỗ trợ và tin nhắn được đề xuất để hỗ trợ giáo dục về bầu cử cho cử tri và tiếp cận cộng đồng.

Chúng tôi mời các tổ chức cộng đồng, doanh nghiệp và các bên quan tâm sử dụng trang này làm nguồn hỗ trợ của quý vị để bảo đảm thông tin có liên quan và chính xác đến được với tất cả cử tri đủ điều kiện

Bắt đầu bằng cách chia sẻ tin nhắn và đồ họa trên mạng xã hội của chúng tôi.

Để tải xuống đồ họa phương tiện truyền thông xã hội kích cỡ đầy đủ này, hãy nhấp vào đồ họa bên dưới và nhấp chuột phải vào "Lưu dưới dạng hình ảnh." Quý vị cũng có thể chỉ cần kéo hình ảnh vào màn hình của mình. 

flag_header