Các Thắc Mắc về Bầu Bằng Thư

Các câu hỏi hay hỗ trợ về Bầu Bằng Thư hay Bầu Cử Cho Quân Nhân Tại Ngũ và người đang ở Nước Ngoài, xin vui lòng điền đầy đủ biểu mẫu dưới đây:

Tất cả các hàng đánh dấu hoa thị (*) là bắt buộc
 

Chúng tôi giúp quý vị thế nào? *
Câu Hỏi hay Góp Ý của Quý Vị
Tên Họ *
Ngày sinh
(THÁNG/NGÀY/NĂM)
Địa chỉ Email  *
Xác nhận Địa chỉ Email  *
Số điện thoại (kể cả Mã Vùng)  *
Địa chỉ cư ngụ (Quận San Diego)  *
Thành phố  *
Tiểu bang  *
Mã số bưu chính  *
Gởi đính kèm hồ sơ