Phương Thức Bỏ Phiếu Dễ Sử Dụng cho Người Khuyết Tật

Phương Thức Bỏ Phiếu Dễ Sử Dụng cho Người Khuyết Tật

Quý vị có quyền bỏ phiếu kín đáo và độc lập. Vui lòng gọi Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego tại số (858) 565-5800 hoặc số TDD (800) 735-2929 nếu quý vị có câu hỏi về phương thức bỏ phiếu dễ sử dụng cho người khuyết tật ở Quận San Diego.

Bầu Bằng Thư

 • Bầu bằng thư giúp quý vị có cơ hội bỏ phiếu thuận tiện và kín đáo tại nhà riêng của quý vị
 • ĐƠN GIẢN. Lá phiếu của quý vị sẽ được gửi đến hộp thư của quý vị
 • KHÔN NGOAN. Đưa ra quyết định cho việc bầu chọn và điền đầy đủ lá phiếu một cách thoải mái ngay tại nhà
 • BẢO MẬT. Dán kín lá phiếu của quý vị trong bao thư được cung cấp sẵn, sau đó:
 • Ký tên » Đề ngày tháng » Dán tem » Gửi lại ngay để bảo đảm lá phiếu được nhận trước Ngày Bầu Cử
 • Tìm hiểu thêm về bầu bằng thư » 
Accessible Voting Machine

Máy Bỏ Phiếu Dễ Sử Dụng cho Người Khuyết Tật

 • Mỗi địa điểm phòng phiếu sẽ có một máy bỏ phiếu màn hình cảm ứng, phù hợp với quy định của Đạo Luật về Người Mỹ Khuyết Tật (ADA)
 • Màn hình cảm ứng này được trang bị một thiết bị nghe và bàn phím kiểu điện thoại để bỏ phiếu bằng âm thanh, cũng như bản in khổ lớn, các tính năng phóng to/thu nhỏ, và điều chỉnh chiều cao và độ nghiêng
 • Dịch vụ này được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Phi Luật Tân, tiếng Việt và tiếng Trung Hoa
 • Cho nhân viên phòng phiếu biết nếu quý vị có câu hỏi hoặc cần giúp đỡ về màn hình cảm ứng
 • Màn hình cảm ứng là thiết bị ghi điện tử được thiết kế dành cho những người không thể tự mình đánh dấu lá phiếu rọi quang

Học cách đánh dấu lá phiếu của quý vị bằng máy bỏ phiếu có màn hình cảm ứng »

Trợ Giúp tại Phòng Phiếu

 • Một hoặc hai người, chẳng hạn như người nhà, bạn bè hoặc nhân viên phòng phiếu có thể giúp đỡ quý vị về lá phiếu của quý vị
 • Tuy nhiên, quý vị không thể nhờ người lãnh đạo hoặc đại diện nghiệp đoàn của quý vị giúp đỡ
 • Sự trợ giúp có thể bao gồm đọc thành tiếng nội dung lá phiếu hoặc đánh dấu lá phiếu theo chỉ thị của quý vị
 • Bất kỳ ai giúp đỡ quý vị không thể chỉ cho quý vị cách đánh dấu lá phiếu của quý vị hoặc cho người khác biết quý vị đã bỏ phiếu như thế nào
 • Nhân viên phòng phiếu cũng có các thẻ hướng dẫn ký tên để giúp quý vị ký tờ danh sách cử tri nếu quý vị bị khiếm thị
 • Các nhân viên phòng phiếu một bảng phóng đại, có thể sử dụng để phóng to nội dung trong danh sách, lá phiếu hoặc các tài liệu bầu cử khác

Các Địa Điểm Phòng Phiếu Có Lối Ra Vào Thuận Tiện Cho Người Khuyết Tật

 • Quận San Diego cung cấp các địa điểm bỏ phiếu dễ sử dụng cho tất cả mọi người, bất kể năng lực
 • Hãy tìm xem phòng phiếu của quý vị có lối ra vào thuận tiện cho xe lăn hay không bằng cách đọc mặt sau tờ Tập Sách Lá Phiếu Mẫu
 • Sẽ có chữ CÓ hoặc KHÔNG ghi ở dưới biểu tượng dễ sử dụng cho người khuyết tật màu xanh dương
 • Nếu ghi là KHÔNG, quý vị có thể gọi số (858) 565-5800 để tìm hiểu về các phương thức bỏ phiếu phù hợp nhất với quý vị
 • Quý vị cũng có thể đề nghị đưa lá phiếu đến một địa điểm dễ sử dụng cho người khuyết tật ở gần phòng phiếu của quý vị

Bỏ Phiếu Bên Ngoài Phòng Phiếu

 • Tại bất kỳ địa điểm phòng phiếu nào được xác định là không không thuận tiện người khuyết tật hoặc quý vị không thể vào được, quý vị có thể bỏ phiếu bên ngoài phòng phiếu
 • Các nhân viên phòng phiếu có thể mang lá phiếu đến cho quý vị
 • Quý vị có thể ngồi trong xe và bỏ phiếu, hoặc quý vị có thể bỏ phiếu tại cửa tòa nhà
 • Gọi số (858) 565-5800 trước khi đến phòng phiếu của quý vị để thu xếp những việc này

Quý vị muốn tham gia nhiều hơn?

Quý vị nên gia nhập Ủy Ban Cố Vấn Phương Thức Bỏ Phiếu Dễ Sử Dụng cho Cử Tri Khuyết Tật (VAAC); Ủy Ban này cố vấn cho Văn Phòng Bầu Cử về khả năng đáp ứng nhu cầu của cử tri khuyết tật và tiếp cận cộng đồng.

Ủy Ban Cố Vấn Phương Thức Bỏ Phiếu Dễ Sử Dụng cho Cử Tri Khuyết Tật (VAAC) »

Đơn Xin gia nhập VAAC »

Trải Nghiệm Bỏ Phiếu của quý vị như thế nào?

Văn Phòng Bầu Cử cam kết giúp quý vị bỏ phiếu thuận tiện và hài lòng nhất ở mức có thể.

 • Chúng tôi đề nghị các cử tri có nhu cầu cụ thể cung cấp ý kiến phản hồi cho chúng tôi về trải nghiệm của họ tại các phòng phiếu. Vui lòng liên kết với bản thăm dò ý kiến của chúng tôi » 

Thông tin thêm

 • Quý vị cần tài liệu chuyển ngữ? Nhấn vào đây »
 • Chúng tôi có một đường dây TDD (Thiết Bị Viễn Thông cho Người Khiếm Thính) tại số (858) 694-3441
 • Những người thuộc sự bảo hộ có quyền bỏ phiếu nếu họ có thể bày tỏ nguyện vọng bỏ phiếu. Bất kỳ ai trước đây không đủ điều kiện có thể xin phục hồi quyền bỏ phiếu bằng cách gửi thư cho tòa. Để biết thêm thông tin, xem http://spectruminstitute.org/restore-voting-rights/

 

flag_header