Bỏ Phiếu Dễ Dàng Cho Người Khuyết Tật

Phương Thức Bỏ Phiếu Dễ Sử Dụng cho Người Khuyết Tật

Quý vị có quyền bỏ phiếu một cách riêng tư và độc lập. Vui lòng gọi Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego ở số (858) 565-5800 hoặc Đường Dây Khiếm Thính ở số (800) 735-2929 nếu quý vị có câu hỏi về việc bỏ phiếu dễ dàng cho người khuyết tật ở Quận San Diego.

Bầu Bằng Thư

 • Việc bầu bằng thư cho quý vị cơ hội bầu phiếu tiện lợi và riêng tư tại nhà riêng của quý vị
 • Nó thật ĐƠN GIẢN. Lá phiếu của quý vị đến trong hộp thư của quý vị (hoặc trong hộp thư đến – hãy xem cách Bỏ Phiếu Bầu Bằng Thư Dễ Dàng Từ Xa bên dưới)
 • Thật là KHÔN NGOAN. Đưa ra những quyết định về việc bầu chọn và hoàn thành lá phiếu của quý vị một cách thoải mái tại nhà
 • Thật là AN TOÀN. Niêm phong lá phiếu của quý vị trong một bao thư, rồi:
 • Ký Tên » Ghi Ngày » và gởi lại nó một cách nhanh chóng » để nó được nhận kịp thời trước Ngày Bầu Cử.
 • Để biết thêm việc bỏ phiếu bầu bằng thư »

Bỏ Phiếu Bầu Bằng Thư Dễ Dàng Từ Xa (RAVBM)

 • Cử tri khuyết tật có thể yêu cầu và nhận quyền truy cập Hệ Thống Bỏ Phiếu Bầu Bằng Thư Dễ Dàng Từ Xa
 • Hệ thống này cho phép các cử tri khuyết tật được tải xuống và đánh dấu lá phiếu của họ một cách riêng tư và độc lập bằng cách sử dụng kỹ thuật hỗ trợ cho riêng họ, in lá phiếu được đánh dấu, và gởi nó bằng thư tới văn phòng Bầu Cử để được đếm
 • Bỏ Phiếu Bầu Bằng Thư Dễ Dàng Từ Xa -
  Quyền của Người Khuyết Tật ở California PSA

Muốn sử dụng Hệ Thống Bầu Bằng Thư? Hãy gọi (858) 565-5800 và yêu cầu Bộ Phận Bầu Bằng Thư hoặc email rovmail@sdcounty.ca.gov.

Quý vị có thể ghi tên ở đây »

Accessible Voting Machine

Các Máy Bỏ Phiếu Dễ Dàng Cho Người Khuyết Tật

 • Mỗi phòng phiếu sẽ có một thiết bị đánh dấu truy cập lá phiếu thỏa mãn Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA)
 • Văn Phòng Bầu Cử sẽ có những thiết bị đánh dấu lá phiếu dễ dàng cho người khuyết tật bắt đầu 29 ngày trước Ngày Bầu Cử

Thiết bị đánh dấu phiếu bầu của Quận San Diego cho phép cử tri đi xuyên suốt lá phiếu của họ một cách độc lập với những đặc tính như sau:

 • Máy tính bảng với màn hình cảm ứng, có những lựa chọn để thay đổi cỡ chữ và độ tương phản
 • Bộ điều khiển cầm tay có chữ nổi
 • Bộ tai nghe và các hướng dẫn về âm thanh bằng tiếng Anh, tiếng Mễ, tiếng Phi Luật Tân, tiếng Việt và tiếng Hoa
 • Màn che riêng tư, giúp cho các cử tri có thị lực thấp nhằm bảo đảm sự bầu phiếu của họ được giữ kín như khi họ sử dụng các hướng dẫn về âm thanh
 • Khả năng sử dụng lèo lái màn hình của riêng họ, hoặc dùng thiết bị hỗ trợ cho việc kéo và nhắp vào màn hình

Máy bầu phiếu này không sắp xếp hay đếm bất kỳ phiếu bầu nào. Sau khi cử tri xác nhận các chọn lựa của họ, cử tri phải in lá phiếu của mình và đặt nó vào thùng phiếu để được đếm tại Văn Phòng Bầu Cử.

 • Hãy cho nhân viên phòng phiếu biết nếu quý vị có thắc mắc hay cần sự trợ giúp về thiết bị đánh dấu lá phiếu

Tìm hiểu cách đánh dấu phiếu bầu của quý vị qua việc sử dụng thiết bị đánh dấu lá phiếu »

Trợ Giúp tại Phòng Phiếu

 • Một hoặc hai người, chẳng hạn như người nhà, bạn bè hoặc nhân viên phòng phiếu có thể giúp đỡ quý vị về lá phiếu của quý vị
 • Tuy nhiên, quý vị không thể nhờ người lãnh đạo hoặc đại diện nghiệp đoàn của quý vị giúp đỡ
 • Sự trợ giúp có thể bao gồm đọc thành tiếng nội dung lá phiếu hoặc đánh dấu lá phiếu theo chỉ thị của quý vị
 • Bất kỳ ai giúp đỡ quý vị không thể chỉ cho quý vị cách đánh dấu lá phiếu của quý vị hoặc cho người khác biết quý vị đã bỏ phiếu như thế nào
 • Nhân viên phòng phiếu cũng có các thẻ hướng dẫn ký tên để giúp quý vị ký tờ danh sách cử tri nếu quý vị bị khiếm thị
 • Các nhân viên phòng phiếu một bảng phóng đại, có thể sử dụng để phóng to nội dung trong danh sách, lá phiếu hoặc các tài liệu bầu cử khác

Các Địa Điểm Phòng Phiếu Có Lối Ra Vào Thuận Tiện Cho Người Khuyết Tật

 • Quận San Diego cung cấp các địa điểm bỏ phiếu dễ sử dụng cho tất cả mọi người, bất kể năng lực
 • Hãy tìm xem phòng phiếu của quý vị có lối ra vào thuận tiện cho xe lăn hay không bằng cách đọc mặt sau tờ Tập Sách Lá Phiếu Mẫu
 • Sẽ có chữ CÓ hoặc KHÔNG ghi ở dưới biểu tượng dễ sử dụng cho người khuyết tật màu xanh dương
 • Nếu ghi là KHÔNG, quý vị có thể gọi số (858) 565-5800 để tìm hiểu về các phương thức bỏ phiếu phù hợp nhất với quý vị
 • Quý vị cũng có thể đề nghị đưa lá phiếu đến một địa điểm dễ sử dụng cho người khuyết tật ở gần phòng phiếu của quý vị

Bỏ Phiếu Bên Ngoài Phòng Phiếu

 • Tại bất kỳ địa điểm phòng phiếu nào được xác định là không không thuận tiện người khuyết tật hoặc quý vị không thể vào được, quý vị có thể bỏ phiếu bên ngoài phòng phiếu
 • Các nhân viên phòng phiếu có thể mang lá phiếu đến cho quý vị
 • Quý vị có thể ngồi trong xe và bỏ phiếu, hoặc quý vị có thể bỏ phiếu tại cửa tòa nhà
 • Gọi số (858) 565-5800 trước khi đến phòng phiếu của quý vị để thu xếp những việc này

Quý vị muốn tham gia nhiều hơn?

Quý vị nên gia nhập Ủy Ban Cố Vấn Phương Thức Bỏ Phiếu Dễ Sử Dụng cho Cử Tri Khuyết Tật (VAAC); Ủy Ban này cố vấn cho Văn Phòng Bầu Cử về khả năng đáp ứng nhu cầu của cử tri khuyết tật và tiếp cận cộng đồng.

Ủy Ban Cố Vấn Phương Thức Bỏ Phiếu Dễ Sử Dụng cho Cử Tri Khuyết Tật (VAAC) »

Đơn Xin gia nhập VAAC »

Trải Nghiệm Bỏ Phiếu của quý vị như thế nào?

Văn Phòng Bầu Cử cam kết giúp quý vị bỏ phiếu thuận tiện và hài lòng nhất ở mức có thể.

 • Chúng tôi đề nghị các cử tri có nhu cầu cụ thể cung cấp ý kiến phản hồi cho chúng tôi về trải nghiệm của họ tại các phòng phiếu. Vui lòng liên kết với bản thăm dò ý kiến của chúng tôi » 

Thông tin thêm

 • Quý vị cần tài liệu chuyển ngữ? Nhấn vào đây »
 • Chúng tôi có một đường dây TDD (Thiết Bị Viễn Thông cho Người Khiếm Thính) tại số (800)735-2929
 • Những người thuộc sự bảo hộ có quyền bỏ phiếu nếu họ có thể bày tỏ nguyện vọng bỏ phiếu. Bất kỳ ai trước đây không đủ điều kiện có thể xin phục hồi quyền bỏ phiếu bằng cách gửi thư cho tòa. Để biết thêm thông tin, xem http://spectruminstitute.org/

 

flag_header