Những Điều Cần Biết Về Bầu Cử

Expand All | Collapse All

 • Những ai được ghi danh đi bầu?

  Công dân Hoa Kỳ

  Cư ngụ tại California

  Được 18 tuổi vào hoặc trước kỳ bầu cử sắp tới

  Không bị tù hoặc bị quản chế vì án tội hình

  Không bị tòa tuyên bố là người thiếu khả năng về tinh thần.

 • Khi nào thì cần phải ghi danh lại?

  Khi quý vị dời chỗ ở, đổi tên, hoặc muốn thay đổi sự gia nhập đảng chính trị của quý vị.

 • Tôi mới dọn đến California, khi nào thì tôi có thể ghi danh đi bầu?

  Tại California không có thời gian chờ trước khi quý vị có thể ghi danh đi bầu. Tuy nhiên, quý vị phải ghi danh trước 15 ngày của kỳ bầu cử để được hợp lệ bầu.

 • Tôi có phải ghi danh với một đảng phái chính trị cụ thể hay không?

  Không, luật California quy định rằng một cá nhân có thể chọn lựa hoặc ghi danh với một đảng phái chính trị cụ thể, ghi danh là không đảng phái, hay không cho biết rõ đảng phái.

 • Tôi có phải ghi danh với một đảng chính trị riêng biệt hay không?

  Không, luật tiểu bang California quy định rằng một cá nhân có thể chọn ghi danh với một đảng chính trị riêng biệt, ghi danh với tư cách là người không thuộc đảng phái, hay là người không nêu rõ đảng phái.

 • Làm thế nào để có thể biết được rằng tên của tôi vẫn còn trong danh sách đã ghi danh?

  Quý vị có thể gọi cho Văn Phòng Bầu Cử để hỏi xem tên của quý vị có còn trong danh sách đã ghi danh hay không hoặc quý vị có thể xem Ở ĐÂY.

 • Nếu tôi mới dời chỗ ở và không có giờ để ghi danh lại thì sao?

  Nếu quý vị đã dời chỗ ở trong phạm vi Quận San Diego 14 ngày hoặc ít hơn trước kỳ bầu cử, quý vị có thể đến phòng phiếu cũ, phòng phiếu mới của quý vị, hoặc đến Văn Phòng Bầu Cử. Nếu quý vị đến phòng phiếu mới, xin nhớ mang theo Bằng Lái Xe California, Thẻ Căn Cước, hoặc hai loại giấy nhận diện khác để chứng minh quý vị ở tại địa chỉ mới. (Xin xem 'Bằng Chứng Về Nơi Cư Ngụ Hiện Tại' có ghi dưới đây.) Nếu quý vị không có bằng chứng về nơi cư ngụ hiện tại, quý vị có thể điền vào đơn xác nhận tại văn phòng của chúng tôi vào ngày Bầu Cử.

 • Điều gì sẽ xãy ra nếu tôi bỏ lỡ thời hạn chót ghi danh cho kỳ bầu cử sắp tới?

  Vẫn chưa quá muộn. Nếu quý vị bỏ lỡ thời hạn chót ghi danh cho kỳ bầu cử sắp tới, quý vị vẫn còn có thể ghi danh bầu cử có điều kiện và bầu lá phiếu tạm. Để thực hiện điều này, quý vị phải tới trụ sở của Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego trong khoảng thời gian 14 ngày trước kỳ bầu cử hay trong Ngày Bầu Cử. Một khi tình trạng ghi danh cử tri của quý vị được xác định là hợp lệ, tình trạng ghi danh của quý vị sẽ trở nên thường xuyên. Sau đó lá phiếu bầu tạm thời của quý vị mới có thể được đếm. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.

 • Tôi đi bầu ở đâu?

  Địa điểm bỏ phiếu của quý vị có ghi ở mặt sau của tập sách lá phiếu mẫu của quý vị. Ngoài ra, Văn Phòng Bầu Cử còn có phần tìm phòng phiếu trong trang web của chúng tôi khoảng 3 tuần trước mỗi kỳ bầu cử lớn.