Dữ Kiện dành cho Cử Tri

Dữ Kiện dành cho Cử Tri

Expand All | Collapse All

 • Ai có thể ghi danh đi bầu?

  Một người:

  • Là công dân Hoa Kỳ
  • Là cư dân California
  • Ít nhất 18 tuổi vào hoặc trước cuộc bầu cử kế tiếp
  • Không ở nhà tù tiểu bang hay liên bang vì một tội đại hình
  • Không có phán quyết của tòa án tuyên bố bị mất năng lực tâm thần
 • Ai có thể ghi danh trước để đi bầu?

  Một người:

  • 16 hoặc 17 tuổi
  • Hội đủ tất cả các điều kiện khác để đi bầu

  Người này sẽ tự động được ghi danh đi bầu vào ngày anh ta/cô ta tròn 18 tuổi.

 • Khi nào tôi cần phải tái ghi danh đi bầu?

  Khi quý vị:

  • Chuyển nhà
  • Đổi tên
  • Hoặc muốn thay đổi đảng phái chính trị của quý vị
 • Tôi vừa mới chuyển đến California, Khi nào tôi có thể đi bầu?

  • Trước hết, quý vị phải ghi danh đi bầu
  • Không có giai đoạn chờ đợi đối với việc ghi danh đi bầu và bỏ phiếu ở California
  • Nếu quý vị cần ghi danh vào Ngày Bầu Cử hoặc 14 ngày trước Ngày Bầu Cử, quý vị có thể ghi danh có điều kiện, và sau đó bỏ phiếu tạm thời tại văn phòng Bầu Cử
  • o Để biết thêm thông tin
 • Ghi danh đi bầu có điều kiện là gì?

  Nếu quý vị chưa ghi danh đi bầu trước thời hạn ghi danh 15 ngày, quý vị có thể ghi danh đi bầu có điều kiện và bầu bằng lá phiếu tạm thời.

  • Để làm việc này, quý vị phải tới Văn Phòng Bầu Cử trong vòng 14 ngày trước cuộc bầu cử hoặc vào Ngày Bầu Cử
  • Sau khi hồ sơ ghi danh đi bầu của quý vị được giải quyết và chúng tôi có thể xác nhận là quý vị chưa bỏ phiếu ở nơi khác trong tiểu bang, việc ghi danh của quý vị sẽ có hiệu lực
  • Khi đó lá phiếu tạm thời mà quý vị bầu có thể được tính
  • Để biết thêm thông tin về thủ tục ghi danh đi bầu có điều kiện »
 • Tôi có cần phải ghi danh với một đảng phái chính trị cụ thể không?

  • Không. Quý vị có thể đánh dấu ô ghi là "Không, tôi không muốn cho biết lựa chọn đảng phái chính trị"
  • Sau đó quý vị sẽ được ghi danh theo diện "Không Có Lựa Chọn Đảng Phái Chính Trị" hoặc "NPP"
  • Vui lòng lưu ý: Các cử tri NPP có thể bỏ phiếu cho bất kỳ ứng cử viên nào trong một cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống, trừ cho chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ, phó tổng thống hoặc cho các thành viên của ủy ban trung ương quận của đảng phái chính trị. Trước cuộc bầu cử, mỗi đảng phái chính trị sẽ quyết định các cử tri NPP có thể bỏ phiếu cho các ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống của họ hay không
 • Tôi bỏ phiếu ở đâu?

  • Các địa điểm phòng phiếu có thể thay đổi, vì vậy vui lòng xác nhận địa điểm phòng phiếu của quý vị trước khi đến
  • Nếu quý vị đi bầu tại các phòng phiếu và không phải là cử tri bầu bằng thư, phòng phiếu hiện tại của quý vị được ghi ở mặt sau Tập Sách Thông Tin Cử Tri và Lá Phiếu Mẫu của quý vị
  • Đồng thời, bắt đầu từ ba tuần trước cuộc bầu cử, quý vị có thể tìm địa điểm phòng phiếu của quý vị trên mạng trực tuyến.
  • Hoặc gọi cho Văn Phòng Bầu Cử (858)565-5800
 • Tại sao địa điểm phòng phiếu của tôi thay đổi?
  • Lý do thường gặp nhất là địa điểm phòng phiếu trước đây có thể không sẵn sàng để dùng bây giờ
  • Đôi khi chúng tôi tìm được một địa điểm phòng phiếu dễ sử dụng hơn cho các cử tri có nhu cầu đặc biệt
  • Có thể có các thay đổi về ranh giới khu hoặc phân khu bầu cử
  • Các địa điểm phòng phiếu có thể thay đổi tùy thuộc vào hình thức bầu cử - tổng tuyển cử, bầu cử sơ bộ, hay là bầu cử đặc biệt
  • Số lượng cử tri ghi danh đi bầu có thể thay đổi
 • Tại sao tôi cần phải bầu bằng thư thay vì tới phòng phiếu?

  Nếu trong một Khu Bầu Cử có 250 cử tri ghi danh đi bầu hoặc ít hơn, quý vị có thể nhận được lá phiếu bầu bằng thư và một thông báo cho biết sẽ không có địa điểm phòng phiếu cho Khu Bầu Cử của quý vị trong cuộc bầu cử sắp tới.

  Việc bỏ phiếu bằng thư rất đơn giản và cho quý vị nhiều lựa chọn bỏ lá phiếu bầu bằng thư của quý vị hơn. Các lựa chọn đó là:

  • Bằng thư trước Ngày Bầu Cử
  • Tại bất kỳ địa điểm nào trong số nhiều địa điểm nộp lá phiếu bầu bằng thư trên toàn quận trong tuần trước Ngày Bầu Cử
  • Tại văn phòng Bầu Cử
  • Tại bất kỳ phòng phiếu nào vào Ngày Bầu Cử. Liên lạc với chúng tôi và chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị địa chỉ của các phòng phiếu nơi gần nhất
 • Văn phòng Bầu Cử nằm ở đâu?
 • Tôi có thể có thêm thông tin về cuộc bầu cử sắp tới ở đâu?

  Khi gần đến cuộc bầu cử sắp tới, quý vị có thể tìm thấy rất nhiều thông tin ở đây »

 • Tôi có thể tìm bản đồ các địa hạt của tôi ở đâu?

  Tìm các địa hạt của quý vị trên bản đồ ở đây >>

 • Tại sao không có cuống phiếu có thể tách rời ở trên cùng lá phiếu của tôi?

  Chúng tôi đã ngừng thông lệ in cuống phiếu có thể tách rời ở trên cùng lá phiếu chính thức của quý vị. Ban đầu, "cuống phiếu" được sử dụng như tài liệu để cho một cá nhân có thể chứng minh với chủ công ty của họ bằng chứng về việc bỏ phiếu ở các phòng phiếu trong giờ làm việc. Đối với phiếu được nhận qua đường bưu điện, cuống phiếu được sử dụng để bảo đảm rằng quý vị nhận được một lá phiếu với đúng các cuộc tranh cử, bằng ngôn ngữ quý vị lựa chọn và được gởi kèm chính xác các phụ lục và phong bì. Hiện nay, điều này được thực hiện qua việc sử dụng trang bìa hướng dẫn này. Do đó, không còn cần thiết phải có cuống phiếu nữa.

spacer
flag_header