Văn Phòng Bầu Cử

spacer
GHI DANH ĐI BẦU
CÁC ỨNG CỬ VIÊN VÀ CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ
VIỆC BỎ PHIẾU CỦA CỬ TRI Ở NƯỚC NGOÀI / TRONG QUÂN ĐỘI
TRỞ THÀNH CỬ TRI BẦU BẰNG THƯ
TÌNH NGUYỆN LÀM NHÂN VIÊN PHÒNG PHIẾU
PHƯƠNG THỨC BỎ PHIẾU DỄ SỬ DỤNG CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

 

───  Trung Tâm Học Tập   ───

Xem video để tìm hiểu thêm về quy trình bỏ phiếu.

 

LÁ PHIẾU MẪU
GHI DANH ĐI BẦU
VÀI NÉT VỀ NGÀY BẦU CỬ
flag_header