Văn Phòng Bầu Cử

 

TIỀN SẢNH ĐÃ ĐÓNG CỬA CHO CÔNG CHÚNG

Để giới hạn sự lây lan của dịch bệnh coronavirus (COVID-19), Văn Phòng Bầu Cử áp dụng các biện pháp để bảo đảm khách hàng vẫn được cung cấp các dịch vụ ở mức cao nhất trong khi hạn chế tiếp xúc với nhân viên của chúng tôi.

Bắt đầu từ ngày 6 tháng Tư, chúng tôi sẽ đóng cửa cho công chúng cùng với việc hạn chế các cuộc hẹn trực tiếp. Hầu hết các công việc sẽ được thực hiện qua thư bưu điện, email, fax hoặc qua điện thoại.

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ có sẵn

 

spacer
GHI DANH ĐI BẦU
CÁC ỨNG CỬ VIÊN VÀ CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ
VIỆC BỎ PHIẾU CỦA CỬ TRI Ở NƯỚC NGOÀI / TRONG QUÂN ĐỘI
TRỞ THÀNH CỬ TRI BẦU BẰNG THƯ
TÌNH NGUYỆN LÀM NHÂN VIÊN PHÒNG PHIẾU
PHƯƠNG THỨC BỎ PHIẾU DỄ SỬ DỤNG CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

 

───  Trung Tâm Học Tập   ───

Xem video để tìm hiểu thêm về quy trình bỏ phiếu.

 

LÁ PHIẾU MẪU
GHI DANH ĐI BẦU
VÀI NÉT VỀ NGÀY BẦU CỬ
flag_header