Ghi danh nhận Lá Phiếu Mẫu Điện Tử

Làm theo 4 bước đơn giản sau đây để nhận cẩm nang hướng dẫn cử tri phiên bản điện tử:

Các thông tin mà quý vị sẽ cần để ghi danh:

  • Số thẻ căn cước hoặc bằng lái xe California của quý vị
  • 4 số cuối của Số An Sinh Xã Hội của quý vị

Bước 1:

Nhấn vào đường liên kết này » để tới trang của Tổng Thư Ký Tiểu Bang.

 

spacer

Bước 2:

Trong trang Chào Mừng!, nhập vào thông tin cá nhân bắt buộc của quý vị, Nhấn vào:

Tiếp theo
spacer

Bước 3:

Trong trang Tình Trạng Cử Tri của Tôi, kéo trượt xuống dưới đến phần Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri Quận, sau đó chọn:

Không
spacer

Bước 4:

Trong phần Thông Báo Điện Tử qua Email, nhập vào một địa chỉ email hợp lệ và xác nhận:

Lưu lại
spacer
Spacer

Chỉ đơn giản vậy thôi. Bây giờ chờ đến cuộc bầu cử tiếp theo để nhận cẩm nang hướng dẫn dạng điện tử của quý vị.

Xin lưu ý: Quý vị có thể thay đổi lựa chọn của quý vị bất kỳ lúc nào.