Ghi danh nhận Lá Phiếu Mẫu Điện Tử

Làm theo 4 bước đơn giản sau đây để nhận cẩm nang hướng dẫn cử tri phiên bản điện tử:

Các thông tin mà quý vị sẽ cần để ghi danh:

  • Số thẻ căn cước hoặc bằng lái xe California của quý vị
  • 4 số cuối của Số An Sinh Xã Hội của quý vị

Bước 1:

Nhấn vào đường liên kết này » để tới trang của Tổng Thư Ký Tiểu Bang.

 

spacer

Bước 2:

Trong trang Chào Mừng!, nhập vào thông tin cá nhân bắt buộc của quý vị, Nhấn vào:

Tiếp theo
spacer

Bước 3:

Trong trang Tình Trạng Cử Tri của Tôi, kéo trượt xuống dưới đến phần Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri Quận, sau đó chọn:

Không
spacer

Bước 4:

Trong phần Thông Báo Điện Tử qua Email, nhập vào một địa chỉ email hợp lệ và xác nhận:

Lưu lại
spacer
Spacer

Nhấn vào đường liên kết này >

Chỉ đơn giản vậy thôi. Bây giờ chờ đến cuộc bầu cử tiếp theo để nhận cẩm nang hướng dẫn dạng điện tử của quý vị.

Xin lưu ý: Quý vị có thể thay đổi lựa chọn của quý vị bất kỳ lúc nào.