Quy Trình Kiến Nghị

Petition Process

Kiến Nghị Gởi Chính Quyền Của Quý Vị

Quyền tự do gởi kiến nghị là quyền yêu cầu chính quyền của quý vị thực hiện điều gì đó và ngưng làm điều gì đó. Quyền tự do kiến nghị cho phép quý vị quyền viết thư gởi đại diện dân cử của mình và yêu cầu ông/bà làm việc để thông qua luật mà quý vị ủng hộ, hay nó có thể chi tiết là một bản kiến nghị toàn tiểu bang yêu cầu thông qua những luật mới. Quyền kiến ​​nghị cũng giúp các viên chức chính quyền biết người dân nghĩ gì và họ muốn chính quyền thực hiện hành động gì.

Theo quyền kiến ​​nghị, các cá nhân và nhóm công dân có thể tìm kiếm một luật mới (thủ tục dự luật tiên khởi) hoặc tìm cách lật ngược một đạo luật (thủ tục trưng cầu dân ý). Có những đòi hỏi khác nhau tùy thuộc vào loại kiến ​​​​nghị. Trưởng Phòng Bầu Cử là viên chức tiếp nhận hồ sơ cho toàn quận, khu học chánh và kiến nghị cho khu đặc biệt. Tổng Thư Ký Tiểu Bang là văn phòng tiếp nhận các kiến ​​nghị trên toàn tiểu bang trong khi lục sự thành phố địa phương của quý vị là văn phòng nhận đơn cho các kiến ​​nghị địa phương. Kiến nghị bãi nhiệm có những đòi hỏi khác với kiến ​​nghị dự luật tiên khởi và trưng cầu dân ý.

 

spacer
flag_header