Trở Thành Nhân Viên Phòng Phiếu

Trở Thành Nhân Viên Phòng Phiếu

Chúng tôi cần quý vị!

Hãy là một nhân viên phòng phiếu và là một phần của nền dân chủ Hoa Kỳ trong hành động. Mỗi cuộc bầu cử, chúng tôi tuyển dụng hàng ngàn nhân viên phòng phiếu. Là một nhân viên phòng phiếu mới hay trở lại, quý vị sẽ được huấn luyện và nhận được tài liệu để bảo đảm rằng quý vị có sự tự tin và sẵn sàng giúp đỡ cử tri trong Ngày Bầu Cử.

 

Nộp Đơn Ngay Bây Giờ

Ai có thể là nhân viên phòng phiếu? Quý vị phải:

 • Công dân Hoa Kỳ và đã ghi danh đi bầu ở California hoặc được chấp nhận hợp pháp làm thường trú nhân tại Hoa Kỳ
 • 18 tuổi trở lên
 • Nói, đọc và viết tiếng Anh 
 • Hoàn thành khóa luấn luyện trực tiếp 2 ngày (liên tục)
 • Sẵn sàng làm 8 ngày hai tuần trước Ngày bầu cử
 • Có phương tiện di chuyển tin cậy để đi đến và đi về từ địa điểm bỏ phiếu được chỉ định của quý vị mỗi ngày
Chúng tôi cần các nhân viên phòng phiếu song ngữ!

Chúng tôi cần nhân viên phòng phiếu song ngữ! 

Quận San Diego thúc đẩy sự đa dạng của chúng ta và cung cấp sự hỗ trợ về ngôn ngữ cho các cử tri bằng các ngôn ngữ sau: 

 • Tiếng Hoa
 • Tiếng Phi Luật Tân
 • Tây Ban Nha
 • Tiếng Việt

 

Tìm hiểu về các chương trình nhân viên phòng phiếu đặc biệt của chúng tôi:

 • Chương Trình Sinh Viên Đại Học phải hiện tại ghi danh đi học và có thể yêu cầu chứng chỉ phục vụ cộng đồng bên cạnh khoản thù lao của họ. Đơn »
 • Chương Trình Nhân Viên Quận San Diego có thể đi làm với sự chấp thuận của người có quyền được bổ nhiệm của nhân viên. Đơn »
 • Chương Trình Dành Cho Học Sinh Trung Học Hiện Tại Không Có
 • Chương Trình Nhân Viên Tiểu Bang California có thể làm với sự chấp thuận của người có quyền bổ nhiệm của nhân viên. Đơn » 

Nhân viên phòng phiếu làm gì? 

 • Hoàn thành khóa huấn luyện bắt buộc
 • Giúp dựng lên, đóng cửa và dọn dẹp địa điểm bỏ phiếu trước và vào Ngày Bầu Cử
 • Hiểu các khái niệm, quy trình bầu cử và thiết bị để hỗ trợ chính xác các cử tri
 • Giao tiếp hiệu quả với công chúng, nhân viên và quản lý
 • Cung cấp dịch vụ tốt nhất cho dân số cử tri đa dạng
 • Nhận mức lương theo giờ dựa trên vị trí (Trưởng Phòng Phiếu $17,61) (Trưởng Phòng Kỹ Thuật $14,25)
 • Làm việc chung như một nhóm để thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công để bảo đảm tất cả cử tri và người đến phòng phiếu có trải nghiệm tích cực về bỏ phiếu
 • Xử lý và giải quyết các tình huống khó khăn theo cách tích cực bằng phán đoán đúng và chính xác

Việc đó mất bao lâu?

 • Nhân viên phòng phiếu phải hoàn thành hai ngày huấn luyện trực tiếp
 • Một ngày thiết lập phòng phiếu
 • Làm tối đa bốn ngày phục vụ các cử tri tại một địa điểm bỏ phiếu; 8 tiếng mỗi ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và thứ Hai trước ngày bầu cử,
 • Ngoài ra, có thể cần một ngày để kết thúc dọn dẹp địa điểm bỏ phiếuc

Vào Ngày Bầu Cử, nếu tôi quên điều gì tôi đã học được trong buổi huấn luyện thì sao? 

 • Nhân viên phòng phiếu làm chung với quý vị đã được huấn luyện qua lại và do đó có thể đóng vai trò là người hỗ trợ cho quý vị
 • Quý vị sẽ được cung cấp một cuốn sổ tay nhân viên phòng phiếu làm tài liệu tham khảo dễ dàng và chỉ ra các điểm chính về các nhiệm vụ và thủ tục cho các tình huống có thể xảy ra trong Ngày Bầu Cử
 • Chúng tôi sẽ có một đường dây nóng dành cho nhân viên phòng phiếu – được bố trí bởi các nhân viên kinh nghiệm - sẵn sàng để quý vị gọi trước và trong Ngày Bầu Cử

Nhân viên phòng phiếu làm việc ở đâu? 

Sẽ có hàng trăm địa điểm bỏ phiếu khắp Quận San Diego. Gửi mẫu đơn của quý vị tới:

 • Ban Nhân Viên Phòng Phiếu ROV, 5600 Overland Ave., San Diego, CA 92123
 • Fax 858-505-7299
 • Email: pollworker@sdcounty.ca.gov
 • Hoặc gọi (858) 565-5800 với các câu hỏi

Nộp đơn làm nhân viên phòng phiếu không có nghĩa là quý vị sẽ được bảo đảm một vị trí. Văn Phòng Bầu Cử có quyền sửa đổi các trách vụ đã phân công khi cần thiết. 

Những kỹ năng cần thiết gì để trở thành một nhân viên phòng phiếu? 

 • Khả năng làm việc tốt trong một nhóm đa dạng
 • Khả năng hiểu các chi tiết quan trọng và tuân thủ chính xác các thủ tục
 • Cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời cho một dân số đa dạng
 • Sẵn sàng làm theo hướng dẫn
 • Thể hiện sự linh hoạt và thái độ tích cực
 • Tận tâm và sẵn sàng giúp đỡ
 • Giao tiếp hiệu quả với nhân viên, công chúng và quản lý
 • Khả năng xử lý và giải quyết các tình huống khó khăn theo cách tích cực
 • Có nhiệt tâm chú ý đến chi tiết

 

flag_header