Hãy là Nhân Viên Phòng Phiếu

Trở Thành Nhân Viên Phòng Phiếu

Chúng tôi cần quý vị

Hãy là m t nhân viên phòng phi ếu ​​ và là m t ph n c a n n dân ch sinh đ ộng Hoa K . Mỗi cuộc bầu cử, chúng tôi tuyển dụng hàng ngàn nhân viên phòng phiếu. Là một nhân viên phòng phiếu mới hay là người trở lại, quý vị sẽ nhận được huấn luyện và tài liệu để bảo đảm rằng quý vị có sự tự tin và sẵn sàng trợ giúp cử tri trong Ngày Bầu Cử. Tìm mục Các Câu Hỏi Thường Gặp cho Nhân Viên Phòng Phiếu.

Nộp Đơn Ngay Bây Giờ

Ai có thể là nhân viên phòng phiếu? Quý vị phải:

 • Công dân Hoa Kỳ và đã ghi danh đi bầu ở California hoặc được chấp nhận hợp pháp làm thường trú nhân tại Hoa Kỳ
 • 18 tuổi trở lên
 • Nói, đọc và viết tiếng Anh
 • Hoàn thành khóa luấn luyện bắt buộc trực tiếp 2 ngày (liên tục)
 • Sẵn sàng làm việc tới 11 ngày trong suốt hai tuần trước Ngày Bầu Cử
 • Có phương tiện di chuyển tin cậy để đi và về từ địa điểm bỏ phiếu được chỉ định của quý vị mỗi ngày
Chúng tôi cần các nhân viên phòng phiếu song ngữ!

Chúng tôi cần nhân viên phòng phiếu song ngữ!

Quận San Diego thúc đẩy sự đa dạng của chúng ta và cung cấp sự hỗ trợ về ngôn ngữ cho các cử tri bằng các ngôn ngữ sau: 

 • Á Rập
 • Trung Hoa
 • Phi Luật Tân
 • Nhật Bản
 • Địa Hàn
 • Lào
 • Ba Tư
 • Somali
 • Tây Ban Nha
 • Việt Nam

 

Tìm hiểu về các chương trình nhân viên phòng phiếu đặc biệt của chúng tôi:

Nhân viên phòng phiếu làm gì?

 • Hoàn thành khóa huấn luyện bắt buộc
 • Giúp thiết lập, đóng cửa và dọn dẹp địa điểm bỏ phiếu trước và vào Ngày Bầu Cử
 • Hiểu các khái niệm, quy trình bầu cử và thiết bị để hỗ trợ chính xác các cử tri
 • Giao tiếp hiệu quả với công chúng, nhân viên và quản lý
 • Cung cấp dịch vụ tốt nhất cho dân số cử tri đa dạng
 • Làm việc chung như một nhóm để thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công để bảo đảm tất cả cử tri và người đến phòng phiếu có trải nghiệm tích cực về bỏ phiếu
 • Quản lý và giải quyết các tình huống khó khăn theo cách tích cực bằng phán đoán đúng và chính xác

Việc đó mất bao lâu?

 • Nhân viên phòng phiếu phải hoàn thành hai ngày huấn luyện liên tục trực tiếp
 • Một ngày thiết lập phòng phiếu
 • Lên đến 11 ngày phục vụ các cử tri tại một địa điểm bỏ phiếu; 8 tiếng mỗi ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và thứ Hai trước Ngày Bầu Cử, và 6 giờ sáng đến 10 giờ tối vào Ngày Bầu Cử
 • Ngoài ra, có thể cần một ngày để dọn dẹp đóng cửa địa điểm bỏ phiếu

Vào Ngày Bầu Cử, nếu tôi quên điều gì tôi đã học được trong buổi huấn luyện thì sao? 

 • Nhân viên phòng phiếu làm chung với quý vị được huấn luyện tổng quát và có thể phục vụ như là nguồn hỗ trợ
 • Quý vị sẽ được cung cấp một sổ tay hướng dẫn nhân viên phòng phiếu với danh sách các phần việc cần biết theo từng bước mà có thể dùng tham khảo và phác thảo về các nhiệm vụ cũng như thủ tục cho các tình huống trong Ngày Bầu Cử
 • Chúng tôi sẽ có một đường dây nóng dành cho nhân viên phòng phiếu – được bố trí bởi các nhân viên kinh nghiệm - sẵn sàng để quý vị gọi trước và trong Ngày Bầu Cử

Nhân viên phòng phiếu làm việc ở đâu? 

Sẽ có hàng trăm địa điểm bỏ phiếu khắp Quận San Diego. Nhấn vào nút liên kết NỘP ĐƠN NGAY màu đỏ bên trên để ghi danh làm nhân viên phòng phiếu.

Thông Tin Liên Lạc của Văn Phòng Bầu Cử:

Nộp đơn làm nhân viên phòng phiếu ​​không có nghĩa là quý vị sẽ được bảo đảm có một vị trí.

Văn Phòng Bầu Cử có quyền sửa đổi các trách vụ đã phân công khi cần thiết. 

Những kỹ năng cần thiết gì để trở thành một nhân viên phòng phiếu? 

 • Khả năng giữ thái độ phi chính trị suốt thời gian
 •  
 • Khả năng làm việc tốt trong một nhóm đa dạng
 • Khả năng hiểu các chi tiết quan trọng và tuân thủ chính xác các thủ tục
 • Cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời cho một dân số đa dạng
 • Sẵn sàng làm theo hướng dẫn
 • Thể hiện sự linh hoạt và thái độ tích cực
 • Tận tâm và sẵn sàng giúp đỡ
 • Giao tiếp hiệu quả với nhân viên, công chúng và quản lý
 • Khả năng quản Must be fully vaccinated against COVID-19.
 • lý và giải quyết các tình huống khó khăn theo cách tích cực
 • Nhiệt tâm chú ý đến chi tiết

 

flag_header