Cách Bỏ Phiếu Bằng Thư

Cách Bỏ Phiếu Bằng Thư

Mỗi cử tri hợp lệ sẽ tự động nhận một lá phiếu qua đường bưu điện gần một tháng trước Ngày Bầu Cử. Quý vị có thể đưa ra quyết định bỏ phiếu và hoàn tất lá phiếu bằng thư của mình một cách thoải mái tại nhà của quý vị.

Vote by Mail Steps

Hướng Dẫn Cử Tri

BƯỚC 1 BẦU LÁ PHIẾU

 • Làm theo phần hướng dẫn cử tri ở phía trên lá phiếu chính thức của quý vị. Nếu lá phiếu bị hư hay quý vị lỡ làm sai, gọi (858) 565-5800 để được giúp đỡ. Đừng viết tên tắt hay ký tên vào lá phiếu của quý vị khi sửa đổi.

 

BƯỚC 2 CHUẨN BỊ

 • Bỏ lá phiếu của quý vị vào bên trong và dán kín phong bì hồi báo.

 

BƯỚC 3 KÝ TÊN, GHI NGÀY, & GỞI ĐI

 • Ghi ngày và ký tên của chính quý vị trên phong bì hồi báo. KHÔNG ĐƯỢC VIẾT CHỮ IN.
 • Chữ ký của quý vị cần thiết cho chúng tôi đếm lá phiếu của quý vị. Ký tên của quý vị giống như khi quý vị ghi danh cử tri. Hoặc, nếu quý vị ghi danh cử tri ở Nha Lộ Vận (DMV), ký tên của quý vị như trên bằng lái hay thẻ căn cước của quý vị.
 • Gởi lại lá phiếu của quý vị ngay để bảo đảm được giao lại đúng thời hạn.
 • Phong bì hồi đáp của quý vị phải được đóng dấu bưu điện vào hay trước Ngày Bầu Cử và được nhận bởi Văn Phòng Bầu Cử trong vòng bảy ngày sau Ngày Bầu Cử.
Where's My Ballot?

 

Gởi Trả Phiếu Bầu Bằng Thư của Quý Vị đến một Nơi Tin Cậy

Khi quý vị hoàn tất phiếu bầu bằng thư của mình, quý vị có thể gởi nó lại:

 • Bằng đường bưu điện
 • Tại một Địa Điểm Thu Nhận Phiếu Bằng Thư an toàn
 • Tại một Trung Tâm Bỏ Phiếu gần quý vị

Đơn Xin Phiếu Bầu-Bằng-Thư Thay Thế

Nếu quý vị không nhận được phiếu bầu-bằng-thư của mình hay nếu quý vị đã bị mất hoặc hủy bỏ phiếu bầu-bằng-thư ban đầu của mình, quý vị có thể nộp đơn viết tay để xin cấp một một phiếu bầu-bằng-thư thay thế. Đơn này phải được hoàn tất và ký tên bởi cử tri.

Đơn Xin Phiếu Bầu-Bằng-Thư Thay Thế  hiện có tại đây:  Tiếng Việt 

Xin vui lòng hoàn tất, in ra, ký tên và gởi lại Đơn Xin Phiếu Bầu-Bằng-Thư Thay Thế của quý vị bằng cách dùng một trong các tùy chọn sau đây:

Email:           Bấm vào đây để nộp lại đơn qua máy đã được hoàn tất, ký tên.

Trực Tiếp:    Registrar of Voters
                    5600 Overland Ave, Suite 100
                    San Diego, CA 92123

Gởi Thư:      Registrar of Voters
                     P.O. Box 85520
                     San Diego, CA 92186-5520

Fax:              (858) 505-7294

Đơn Xin Cấp Phiếu Bầu Bằng Thư Qua Người Đại Diện

Trong trường hợp quý vị không thể tự mình nhận lá phiếu bầu bằng thư thay thế của quý vị, quý vị có thể ủy quyền cho cho một người đại diện đi nhận lá phiếu đó.

Đơn Xin Cấp Phiếu Bầu Bằng Thư Qua Người Đại Diện có thể tìm ở đây: Tiếng Việt  Đơn này phải được ký tên bởi cử tri và nộp trực tiếp tại Văn Phòng Bầu Cử qua người đại diện của quý vị. (EC 3014(b)).

Theo Dõi Phiếu Bầu Bằng Thư Của Quý Vị

Quý vị có thể xác nhận rằng lá phiếu bầu bằng thư của quý vị đã được nhận bởi Văn Phòng Bầu Cử bằng cách điền vào mẫu đơn này »

Where's My Ballot?

Phiếu Bầu Của Tôi Ở Đâu?

Lá Phiếu Của Tôi Ở Đâu? Sẽ cho quý vị biết khi nào lá phiếu của quý vị được gởi đi và khi nào thì được nhận lại bởi Văn Phòng Bầu Cử. Ghi tên tại đây.

 

    Bầu Bằng Thư Dễ Dàng Từ Xa (RAVBM)

 • Bất cứ cử tri nào cũng có thể yêu cầu và nhận quyền truy cập vào Hệ Thống Bỏ Phiếu Bằng Thư Dễ Dàng Từ Xa
 • Hệ thống này thường được sử dụng bởi cử tri khuyết tật hoặc cử tri đang ở nước ngoài phục vụ trong quân đội
 • Hệ thống này cho phép cử tri tải lá phiếu xuống máy tính cá nhân và đánh dấu một cách riêng tư và độc lập bằng công nghệ hỗ trợ của mình
 • Sau khi đánh dấu lá phiếu, cử tri sẽ có quyền được xem xét lại các lựa chọn của mình
 • Sau khi xem xét lại, cử tri sẽ in ra và gởi lại lá phiếu của họ bằng việc dùng mẫu phong bì có thể in được có trong hướng dẫn RAVBM của mình
 • Giống như với bất cứ phiếu bầu bằng thư nào, các lá phiếu RAVBM phải được dán kín bên trong một phong bì, ký tên và gởi trả lại qua đường bưu điện hoặc tại bất cứ Trung Tâm Bỏ Phiếu hoặc Thùng Thu Nhận Phiếu Bầu Bằng Thư nào
 • Bỏ Phiếu Bằng Thư Dễ Dàng Từ Xa – Quyền Của Người Khuyết Tật California PSA

Muốn sử dụng Hệ Thống Bầu Bằng Thư Truy Cập Từ Xa? Ghi tên ở đây

Câu hỏi? Gọi (858) 565-5800, số miễn phí (800) 696-0136 hay email Vote-by-Mail.

spacer

Cử Tri Trong Quân Đội hay Ở Nước Ngoài

Là một cử tri quân nhân hay ở nước ngoài có nhiều cách khác nhau để quý vị có thể nhận và gởi trả lá phiếu đã bầu của mình. Tìm hiểu thêm »

 

flag_header