Cần Các Địa Điểm Phòng Phiếu

Cần Các Địa Điểm Phòng Phiếu

Quý vị có một cơ sở có thể sử dụng làm địa điểm phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử?

 • Có các địa điểm phòng phiếu đa dạng, chẳng hạn như khu chơi bowling, nhà quàn, nhà thờ, hoặc nhà xe
 • Quý vị có thể cho sử dụng nhà xe hoặc cơ sở của quý vị miễn phí cho người dân đóng thuế, hoặc quý vị có thể được trả thù lao $65 vì sử dụng địa điểm của quý vị và thêm $35 nữa nếu quý vị cung cấp
  • một chiếc bàn dài 8 foot hoặc hai chiếc bàn dài 5 foot
  • và năm chiếc ghế
 • Chúng tôi muốn sử dụng các địa điểm thuận tiện cho tất cả mọi người, trong đó bao gồm cả những người có nhu cầu đặc biệt. Nếu quý vị không biết chắc về nơi của quý vị có tiện sử dụng làm địa điểm phòng phiếu thuận tiện cho người khuyết tật hay không, chúng tôi sẽ cử người đến xem xét.
 • Các công dân thích bỏ phiếu trong khu phố của mình. Quý vị đang cung cấp một nơi phục vụ thân thiện cho những người láng giềng của quý vị bằng cách cung cấp một nơi bỏ phiếu thuận tiện
 • Chúng tôi sẽ cung cấp toàn bộ nhân viên, các quầy bầu phiếu riêng tư, lá phiếu, thiết bị bỏ phiếu và các vật dụng khác cần thiết để vận hành phòng phiếu
 • Quý vị cũng có thể muốn trở thành nhân viên phòng phiếu. Có những khoản tiền thù lao cho các nhân viên phòng phiếu.

Đây là các yêu cầu tối thiểu. Chúng tôi cần:

 • Một căn phòng có diện tích tối thiểu 18-feet x18-feet (tương tự như một nhà xe cho hai chiếc xe)
 • Có thể vào địa điểm phòng phiếu đó từ 5 giờ 45 sáng đến 9 giờ 30 tối vào Ngày Bầu Cử (Giờ bỏ phiếu là từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối)
 • Bên trong có đầy đủ ánh sáng để cử tri có thể đọc lá phiếu
 • Có đèn chiếu sáng bên ngoài để mọi người có thể ra vào địa điểm phòng phiếu đó một cách an toàn
 • Có một ổ cắm điện để sử dụng cho máy bỏ phiếu bằng màn hình cảm ứng
 • Có nhà vệ sinh chỉ dành riêng cho nhân viên phòng phiếu
 • Các nhân viên phòng phiếu có thể sử dụng một máy điện thoại để gọi trong trường hợp khẩn cấp. Các nhân viên phòng phiếu sẽ sử dụng điện thoại đi dộng riêng của họ cho các vấn đề thông thường
 • Nếu địa điểm phòng phiếu của quý vị nằm trong khu phố có cổng an ninh, cổng đó phải luôn được mở trong giờ bỏ phiếu
 • Tốt nhất là nếu các nhân viên phòng phiếu có thể sắp đặt địa điểm phòng phiếu vào buổi tối trước Ngày Bầu Cử, tuy nhiên đó không phải là yêu cầu bắt buộc

Đây là một số giới hạn:

 • Địa điểm phòng phiếu không thể là nhà của một người có tên trong danh sách những người bị kết tội xâm phạm tình dục
 • Chúng tôi không thể sử dụng nhà của một ứng cử viên để làm địa điểm phòng phiếu
 • Địa điểm phòng phiếu đó không được liên kết với bất kỳ địa điểm nào cung cấp đồ uống có cồn trong giờ các phòng phiếu mở cửa
 • Vào Ngày Bầu Cử, không ai được tiến hành bất kỳ hoạt động vận động tranh cử nào trong phạm vi cách địa điểm phòng phiếu đó 100 feet

Quý vị có thể cho phép sử dụng nhà hoặc cơ sở của quý vị làm địa điểm phòng phiếu bằng cách điền đơn xin này »

Quý vị cũng có thể làm nhân viên phòng phiếu »

 

rov-line

$65 thù lao cho việc sử dụng nơi làm phòng phiếu

Thêm $35 nếu chủ nhà cung cấp bàn ghế cho nhân viên phòng phiếu

Chúng tôi cũng chấp nhận các địa điểm phòng phiếu không nhận thù lao (đóng góp).
Vui lòng liên lạc với văn phòng chúng tôi tại số 858-565-5800 để biết thêm thông tin.

 

flag_header