Bộ Công Cụ Truyền Thông Xã Hội

Văn Phòng Bầu Cử thiết kế các bộ công cụ truyền thông xã hội này để giúp cho việc giáo dục cử tri và tiếp cận cộng đồng. Trong các bộ công cụ này, quý vị sẽ tìm thấy thông điệp mạng xã hội, hình ảnh, tờ rơi và nhiều hơn nữa. Chúng tôi đề nghị quý vị sử dụng các bộ công cụ bên dưới để chia sẻ với cộng đồng của mình.

Hãy bắt đầu bằng cách nhấn vào một trong các hình ảnh bên dưới để mở bộ công cụ.

Kiểm tra lại thường xuyên để có được nội dung và hình ảnh cập nhật.

spacer
flag_header