Chọn Cách Bỏ Phiếu Của Quý Vị

Chọn Cách Bỏ Phiếu Của Quý Vị

Quý vị chọn khi nào, ở đâu, và bỏ phiếu cách nào. Các Cuộc Bầu Cử không còn là một sự kiện diễn ra trong một ngày. Mỗi cử tri hợp lệ ở Quận San Diego sẽ tự động nhận một lá phiếu qua đường bưu điện gần một tháng trước Ngày Bầu Cử và cơ hội cho bỏ phiếu trực tiếp sẵn sàng trong nhiều ngày. Không cần phải đợi đến Ngày Bầu Cử để bỏ phiếu. Quý vị có thể bỏ phiếu thoải mái tại nhà của mình hay đến một trung tâm bỏ phiếu gần quý vị.

Sự lựa chọn là của quý vị!

rov-line
Bỏ Phiếu Thuận Tiện tại Nhà.

Bỏ Phiếu Thuận Tiện tại Nhà.

Đưa ra quyết định bỏ phiếu và hoàn tất phiếu bầu bằng thư của mình một cách thoải mái tại nhà.

Cách Bỏ Phiếu Bằng Thư »

 

rov-line
Gởi Lại Phiếu Bầu Bằng Thư Của Quý Vị Cho Một Nơi Tin Cậy

Gởi Trả Lại Phiếu Bầu Của Quý Vị Cho Một Nơi Tin Cậy

Đánh dấu chọn lựa của quý vị, dán kín phiếu bầu của quý vị vào bên trong phong bì đã trả bưu phí, ký tên, đề ngày, và gởi trả lại cho một nơi tin cậy.

 

 

rov-line
Tìm một Trung Tâm Bỏ Phiếu Gần Quý Vị

Tìm một Trung Tâm Bỏ Phiếu Gần Quý Vị

Maari kayong bumoto sa alinmang Vote Center sa County ng San Diego.

Quý vị có thể bỏ phiếu tại bất cứ Trung Tâm Bỏ Phiếu nào trong Quận San Diego

 

flag_header