An Ninh Bầu Cử

Bảo vệ tính liêm chính của mọi cuộc bầu cử là điều tối quan trọng đối với sứ mệnh của Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego.

Là nơi cung cấp thông tin bầu cử chính thức ở Quận San Diego, Văn Phòng Bầu Cử muốn cung cấp cho quý vị tất cả bước mà chúng tôi thực hiện để bảo đảm việc bảo vệ mọi lá phiếu được bầu, bao gồm việc thực hiện các biện pháp bảo vệ cần thiết, an ninh, chuỗi hệ thống giám sát và các thủ tục bảo đảm chất lượng.

Chu trình lá phiếu của quý vị

 

1. Lá phiếu của quý vị đã được in.

Các lá phiếu được nhà cung cấp dịch vụ in ấn của chúng tôi in và bỏ vào các bưu kiện đựng phiếu bầu vốn đáp ứng được các yêu cầu chứng thực của Tổng Thư Ký Tiểu Bang để in ra các lá phiếu cho các cuộc bầu cử được thực hiện ở Tiểu Bang California. Lá phiếu được in theo các yêu cầu nghiêm ngặt, chẳng hạn như định lượng giấy phù hợp và ghi hình ảnh lá phiếu trên giấy. Hình ảnh chứa màu và thủy ấn cụ thể về bầu cử do Tổng Thư Ký Tiểu Bang chỉ định cho cuộc bầu cử hiện tại.

Các lá phiếu in sẵn được đưa vào một bưu kiện phiếu bầu và tên của cử tri và mã vạch riêng biệt được in bên ngoài của bưu kiện gởi đi và phong bì hồi báo - không phải trên lá phiếu. Quá trình phức tạp này đòi hỏi cơ sở dữ liệu được tạo ra bằng máy tính và máy đưa lá phiếu vào vì mỗi cử tri bỏ phiếu thường xuyên phải được gởi một lá phiếu tương ứng với khu vực bầu cử chính xác và loại phiếu của họ.

 

2. Lá phiếu của quý vị được gởi qua đường bưu điện.

Tại Quận San Diego, các lá phiếu tự động được gởi qua đường Bưu Điện Hoa Kỳ đến tất cả các cử tri hợp lệ gần một tháng trước Ngày Bầu Cử. Địa chỉ của cử tri đã ghi danh được cập nhật thường xuyên bằng cách sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu Quốc Gia Về Thay Đổi Địa Chỉ, Nha Lộ Vận và chính cử tri, để bảo đảm lá phiếu được gởi đến các địa chỉ hiện tại. Thêm nữa, thư từ chính thức về bầu cử không bao giờ được chuyển tiếp.

Nếu quý vị nhận được thư từ chính thức về bầu cử cho một người trước đó hoặc không cư trú tại hộ gia đình của quý vị, xin vui lòng viết vào mục “trả lại cho người gởi - không sống tại địa chỉ này” và gởi lại cho Bưu Điện Hoa Kỳ. *

Bất kỳ bưu kiện đựng phiếu bầu chính thức nào được gởi đến cử tri không còn sống tại một địa chỉ đều được hoàn trả cho Văn Phòng Bầu Cử và tình trạng ghi danh của cử tri này được chỉ báo là "không bỏ phiếu thường xuyên". Thư bầu cử sẽ không còn được gởi đến cử tri đó cho đến khi họ xác nhận địa chỉ mới của mình.

*Điều quan trọng là cử tri phải cập nhật tình trạng ghi danh cử tri của họ bất kỳ lúc nào họ di chuyển chỗ ở hoặc đổi tên của mình. Quý vị có thể thực hiện việc này bằng cách hoàn tất việc ghi danh cử tri mới trực tuyến tại sdvote.com. Bảo đảm rằng Văn Phòng Bầu Cử có thông tin chính xác của quý vị để quý vị có thể nhận tài liệu bầu cử kịp thời. Kiểm tra tình trạng ghi danh cử tri của quý vị ở đây. Xác minh địa chỉ cư trú của quý vị và nếu khác, địa chỉ gởi thư của quý vị.

 

3​. Bỏ phiếu và gởi trả lại lá phiếu của quý vị cho một nơi tin cậy.

Các lá phiếu đã bầu được dán kín bên trong phong bì hồi báo được cấp đã được trả bưu phí và có thể được gởi trả lại qua đường Bưu Điện Hoa Kỳ, các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của Văn Phòng Bầu Cử, tại trụ sở của Văn Phòng Bầu Cử hoặc tại bất kỳ Trung Tâm Bỏ Phiếu nào. Các phong bì đựng phiếu bầu bằng thư được gởi trả lại qua đường Bưu Điện Hoa Kỳ được quét quang tại bưu điện và được Văn Phòng Bầu Cử thu lại hầu như hàng ngày. Gần đến Ngày Bầu Cử, Văn Phòng Bầu Cử thu lại phiếu bầu từ bưu điện hai lần mỗi ngày.

 

4. Chúng tôi nhận được lá phiếu của quý vị.

Phong bì hồi báo đựng phiếu bầu được chạy qua một máy phân loại thư chuyên dụng, đóng dấu ngày và giờ vào phong bì hồi báo đựng phiếu bầu, so sánh mã vạch trên phong bì với dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ghi danh cử tri và chụp ảnh chữ ký cử tri trên phong bì. Máy phân loại thư cũng sẽ tách riêng các phong bì được trả lại quá nặng. Những lá phiếu này sẽ được xem xét bằng tay và nếu tìm thấy nhiều hơn một lá phiếu bên trong phong bì, thì lá phiếu đó sẽ không được tính trừ khi tìm thấy hai chữ ký ở bên ngoài phong bì, trong trường hợp đó cả hai chữ ký phải được xác nhận là hợp lệ. Chỉ có thể đếm một lá phiếu cho mỗi hồ sơ cử tri bỏ phiếu thường xuyên. Có thể có một hoặc hai tờ của phiếu bầu tùy theo cuộc bầu cử.

 

5. Chúng tôi xác minh chữ ký của quý vị.

Phương pháp chính được dùng để phát hiện và ngăn chặn gian lận là chính phong bì hồi báo đựng phiếu bầu. Nhân viên văn phòng bầu cử đối chiếu chữ ký từ phong bì hồi báo đựng phiếu bầu với chữ ký trong hồ sơ cử tri từ hồ sơ ghi danh cử tri của họ được lưu trữ. Nếu chữ ký trùng hợp, phong bì hồi báo đựng phiếu bầu được chấp nhận. Các lá phiếu được chấp nhận sẽ được lấy ra từ phong bì của chúng và sau đó được đếm trong tiến trình xếp đặt. Trong tiến trình xác minh chữ ký, phong bì hồi báo đựng phiếu bầu được kiểm tra dựa trên cơ sở dữ liệu cử tri toàn tiểu bang để bảo đảm cử tri chưa bỏ phiếu bất kỳ nơi nào khác ở California.

Nếu chữ ký không trùng hợp, phong bì không được mở và Văn Phòng Bầu Cử sẽ gởi cho cử tri một lá thư và biểu mẫu để ký và xác nhận rằng họ chính là người đã bầu lá phiếu của họ. Khi Văn Phòng Bầu Cử nhận được biểu mẫu đã ký, biểu mẫu sẽ trải qua quá trình xác minh chữ ký và nếu chữ ký trùng hợp với chữ ký của cử tri có trong hồ sơ, thì phong bì hồi báo đựng phiếu bầu của họ sẽ được chấp nhận và chuyển sang phần lấy ra khỏi bao thư, phân loại và sắp xếp đếm.

 

6. Chúng tôi phân loại lá phiếu bầu bằng thư của quý vị theo khu vực bỏ phiếu.

Sau khi chữ ký của quý vị được xác minh, các phong bì hồi báo đựng phiếu bầu sẽ được chuyển qua máy phân loại lần thứ hai. Các phong bì hồi báo đựng phiếu bầu được phân loại thành các lô chứa từ 100 đến 200 phong bì, tùy thuộc vào việc lá phiếu cho cuộc bầu cử đó là một tờ hay hai tờ, và sau đó được sắp xếp theo khu vực bỏ phiếu để mở.

 

7. Chúng tôi mở phong bì hồi báo đựng phiếu bầu của quý vị.

Các lá phiếu được lấy ra khỏi phong bì bằng tay hoặc bằng máy mở / tách phong bì tốc độ cao.Lá phiếu của quý vị vẫn được giữ bí mật trong suốt quá trình này. Phần thông tin cử tri của phong bì không bao giờ được xem trong quá trình tách rời và được giữ trong tình trạng ẩn danh. Các phong bì hồi báo đựng phiếu bầu rỗng được gởi đến một phòng an toàn để đưa vào hồ sơ và lưu trữ. Các lá phiếu được đặt trong một thùng giấy cứng (carton) an toàn và được chuyển đến Phòng Sắp Xếp Đếm để được đếm.

Một trong những điểm nổi bật của Quyền Của Cử Tri (Bộ Luật Bầu Cử, Mục 2300) là mọi cử tri đều có quyền bỏ phiếu một cách kín đáo và không bị đe dọa. Lá phiếu chính thức không có thông tin của cử tri trên đó cũng như bất kỳ thông tin nào có thể truy ngược lại một cử tri cụ thể. Văn Phòng Bầu Cử không biết một cử tri cụ thể có thể đã bỏ phiếu như thế nào và sẽ không bao giờ có hồ sơ về cách một người đã bỏ phiếu.

 

8. Chúng tôi sắp xếp đếm phiếu bầu của quý vị.

Nhân viên văn phòng bầu cử vận hành các lô phiếu thông qua máy quét để đọc các dấu trên lá phiếu cho biết sự bầu chọn của cử tri cho các phần tranh cử, dự luật tiểu bang và / hoặc các dự luật địa phương, sau đó kết quả được chuyển đến một máy tính sắp xếp đếm.

Bất kỳ phiếu bầu nào bị hư mà máy quét không thể đọc được sẽ được gởi qua nhân viên sao chép của Văn Phòng Bầu Cử. Lá phiếu sẽ được kiểm tra để xác định ý định của cử tri, và sau đó được sao chép bằng cách đánh dấu vào một lá phiếu trống. Mỗi lá phiếu bị hư được một nhóm gồm hai nhân viên của Văn Phòng Bầu Cử sao chép lại. Tài liệu được lưu giữ với thông tin về mỗi phiếu sao chép và cả phiếu gốc và phiếu sao chép đều được đánh số giống nhau để có thể nhận dạng sau này nếu cần. Lá phiếu đã sao chép sau đó được trả lại Phòng Sắp Xếp Đếm để được đếm.

Nếu một cử tri đã bỏ phiếu cho quá nhiều hoặc cho quá ít ứng cử viên trong một phần tranh cử, nếu ý định không rõ ràng hoặc cử tri đã cung cấp một ứng cử viên theo cách viết tên vào, hình ảnh của lá phiếu được gởi bằng điện tử đến nhân viên Văn Phòng Bầu Cử sẽ xem xét và giải quyết lá phiếu để nó có thể được đếm như ý định của cử tri. Nhân viên Văn Phòng Bầu Cử xác định những lựa chọn mà cử tri có ý định đánh dấu bằng cách sử dụng Các Tiêu Chuẩn Kiểm Phiếu Thống Nhất của Tổng Thư Ký Tiểu Bang.

Phòng Sắp Xếp Đếm Phiếu được bảo mật cao với khả năng ra vào rất hạn chế.

 

9. Chúng tôi báo cáo các kết quả bầu cử.

Việc sắp xếp đếm phiếu được thực hiện trên một máy vi tính đặt trong Phòng Sắp Xếp Đếm Phiếu. Kết quả từ mỗi máy quét được gởi đến máy chủ sắp xếp đếm phiếu thông qua một mạng an toàn biệt lập không có kết nối với bất kỳ mạng lưới nào khác cũng như Internet. Kết quả được in ra và tải xuống ổ USB bên ngoài để chúng có thể được tải lên trang mạng của Văn Phòng Bầu Cử cho công chúng / phương tiện truyền thông và báo cáo cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Như một biện pháp bảo vệ, ổ USB bên ngoài được xóa sạch và định dạng sau mỗi lần tải lên kết quả.

Sau khi được đếm, các lá phiếu được cất giữ an toàn. Theo luật, nó chỉ có thể được truy cập lại để kiểm phiếu lại hoặc theo lệnh của tòa án.

 

Bảo Mật Lá Phiếu

 • Hai người được yêu cầu đi cùng với các lá phiếu đã bầu trong quá trình chuyển từ các Trung Tâm Bỏ Phiếu hoặc thùng thu nhận phiếu bầu đến trụ sở của Văn Phòng Bầu Cử.
 • Tất cả lá phiếu đã bầu được nộp trả lại từ các Trung Tâm Bỏ Phiếu mỗi đêm sau khi đóng cửa.
 • Tất cả lá phiếu đã bầu được lưu trữ trong các khu vực an toàn, có khóa, có camera an ninh giám sát.
 • Kiểm phiếu: Sau đêm bầu cử, nhân viên Văn Phòng Bầu Cử xem xét cẩn thận tất cả các tài liệu và các lá phiếu đã bầu từ mọi Trung Tâm Bỏ Phiếu để điều chỉnh số lượng lá phiếu đã bầu.

 

An Ninh Thiết Bị Bầu Cử

KIỂM TRA TÍNH HỢP LÝ & ĐỘ CHÍNH XÁC

 • Kiểm Tra Tính Hợp Lý & Độ Chính Xác do tiểu bang-bắt buộc được thực hiện trước mỗi cuộc bầu cử để bảo đảm mức độ chính xác của hệ thống bỏ phiếu. Một Cuộc Kiểm Tra Tính Hợp Lý & Độ Chính Xác (L&A) là quá trình mà Văn Phòng Bầu Cử có thể xác nhận rằng tất cả phần tranh cử trên lá phiếu đã được lập trình chính xác và hệ thống sắp xếp đếm đọc chính xác các bầu chọn từ lá phiếu. Một khuôn mẫu hợp lý được tạo ra và các phiếu kiểm tra đã bầu được tạo và vận hành qua máy quét sắp xếp đếm.
  • Kết quả được tạo ra từ hệ thống sắp xếp đếm phải phù hợp với kết quả dự kiến từ các phiếu kiểm tra đã bầu. Để xác minh hệ thống sắp xếp đếm có ghi chính xác phiếu bầu hay không, các khu vực cụ thể có chứa tất cả các phần tranh cử / ứng cử viên trên tất cả ngôn ngữ và luân phiên các phần tranh cử được chọn để làm các lá phiếu kiểm tra.

 

KIỂM TRA TÍNH HỢP LÝ & ĐỘ CHÍNH XÁC CÔNG KHAI

 • Một Cuộc Kiểm Tra Tính Hợp Lý & Độ Chính Xác Công Khai được thực hiện khoảng hai tuần trước mỗi cuộc bầu cử và trước khi bất kỳ lá phiếu chính thức trực tiếp nào đang được quét vào hệ thống bỏ phiếu. Công chúng được phép tự tay đánh dấu lá phiếu kiểm tra của đợt kiểm tra đầu tiên. Đối với đợt thứ hai, công chúng sử dụng thiết bị đánh dấu lá phiếu (BMD) để đánh dấu các lựa chọn của họ, sau đó in lá phiếu của họ ra. Trong cả hai đợt, các lá phiếu được quét vào hệ thống bỏ phiếu để tạo ra kết quả của việc sắp xếp đếm phiếu. Kiểm phiếu công khai bằng tay tất cả tổng số phiếu bầu cho mỗi phần tranh cử và sau đó xác nhận chúng trùng khớp với các kết quả của hệ thống bỏ phiếu.
 • Trước mỗi cuộc bầu cử, chúng tôi mời công chúng quan sát và tham gia kiểm tra ngắn gọn việc sắp xếp đếm phiếu tượng trưng cho các phần tranh cử và các ứng cử viên trên lá phiếu cho một cuộc bầu cử. Các lá phiếu kiểm tra giống hệt với các lá phiếu chính thức và được bảo mật và tiêu hủy theo lịch trình lưu giữ do Bộ Luật Bầu Cử CA quy định.
  • Quận San Diego sử dụng hệ thống quét quang để ghi lại các bầu chọn cho một cuộc bầu cử bằng cách đọc một trong hai loại phiếu bầu. Phần lớn các lá phiếu được bầu chọn bằng cách tô vào một hình bầu dục trên một lá phiếu bằng giấy. Một phương pháp bỏ phiếu khác là sử dụng Thiết Bị Đánh Dấu Lá Phiếu (BMD) cho phép cử tri đánh dấu các lựa chọn của họ trên một thiết bị màn hình cảm ứng, sau đó in một lá phiếu chính thức hiển thị các lựa chọn của họ. Các thiết bị này hoàn toàn tuân thủ Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật và được cung cấp tại trụ sở của Văn Phòng Bầu Cử và mọi trung tâm bỏ phiếu. Thêm vào đó, BMD chứa tất cả các loại phiếu bầu, ngôn ngữ được yêu cầu của liên bang và lá phiếu của đảng chính trị khi cần.
  • Các lá phiếu kiểm tra trống đã được in bằng mỗi ngôn ngữ trong số năm ngôn ngữ bắt buộc bởi liên bang. Những người tham dự sẽ được yêu cầu lấy một phiếu bầu bằng thư mà họ lựa chọn và bỏ phiếu bằng cách tô vào hình bầu dục cho lựa chọn của họ. Sau đó, mỗi người tham dự cũng sẽ bỏ phiếu bằng cách dùng một thiết bị BMD, một lần nữa bỏ phiếu giống như bầu chọn trên một lá phiếu của trung tâm bỏ phiếu. Đối với mục đích của việc kiểm tra L&A công khai, những lá phiếu này tạo nên những lá phiếu kiểm tra.. Khi những người tham dự đã hoàn thành việc đánh dấu tất cả lá phiếu của họ, những người tham dự sẽ kiểm đếm bằng tay các lá phiếu kiểm tra qua thư để tạo ra kết quả dự kiến.
  • Tất cả việc sắp xếp đếm phiếu cho cuộc bầu cử này diễn ra tại Văn Phòng Bầu Cử theo hai cách:
   • Các phiếu bầu bằng thư được sắp xếp đếm bằng cách sử dụng một tính năng đếm tập trung cho phép các lá phiếu được vận hành theo lô thông qua máy quét quang được kết nối trực tiếp với máy chủ sắp xếp đếm. Trong phần một của việc kiểm tra, các lá phiếu kiểm tra mà bằng thư do những người tham dự điền vào sẽ được quét và sắp xếp đếm bằng một trong những máy quét quang tập trung này. Một báo cáo kết quả sẽ được tạo ra và những người tham dự sẽ so sánh kết quả với các kết quả dự kiến để xác minh rằng quá trình quét quang dẫn đến một việc sắp xếp đếm phiếu chính xác.
   • Các lá phiếu được đánh dấu bằng cách sử dụng thiết bị BMD, được in ra và bỏ tại trung tâm bỏ phiếu hoặc Văn Phòng Bầu Cử, sau đó được quét trên máy quét quang tại trụ sở Văn Phòng Bầu Cử. Đối với phần này của việc kiểm tra, các phiếu kiểm tra BMDsẽ được quét và sắp xếp đếm bằng một trong các máy quét số tập trung. Sau khi kết quả được tạo ra, những người tham dự sẽ so sánh kết quả với các kết quả dự kiến để xác minh rằng quá trình quét quang dẫn đến một việc sắp xếp đếm phiếu chính xác.

 

1% kiểm đếm thủ công bằng tay

 • Sau mỗi cuộc bầu cử, một cuộc kiểm đếm thủ công công khai, có thể quan sát được của một phần trăm các lô phiếu bầu bằng thư và khu bầu cử được sắp xếp đếm bởi hệ thống bỏ phiếu sẽ diễn ra. Việc kiểm đếm thủ công được tiến hành để xác minh tính chính xác của việc đếm phiếu tự động trong mọi phần tranh cử được quét bởi máy quét quang lá phiếu.
 • Một thông báo công khai kéo dài năm ngày được niêm yết trên trang mạng sdvote.com cho biết thời gian, ngày tháng và địa điểm của cuộc kiểm đếm thủ công và việc rút thăm ngẫu nhiên các lô phiếu bầu để được kiểm đếm theo cách thủ công.
 • Để chọn ngẫu nhiên các lô phiếu bầu sẽ được kiểm đếm, nhân viên Văn Phòng Bầu Cử sử dụng một phương pháp đã được chấp thuận bởi Tổng Thư Ký Tiểu Bang để chọn ngẫu nhiên một phần trăm của các lô phiếu bầu được kiểm đếm thủ công.
 • Trước khi thực hiện việc kiểm đếm thủ công, tối đa hai mươi 3 - thành viên hội đồng được đào tạo về các yêu cầu của cách tiến hành kiểm đếm thủ công./li>
 • Việc kiểm đếm thủ công được tiến hành vào ngày, giờ, địa điểm như đã niêm yết. Các đội gồm ba người đếm và xác minh số lượng phiếu bầu trong mỗi đợt bằng các báo cáo sắp xếp đếm. Sau khi xác minh kết quả kiểm phiếu với báo cáo chính thức, một ‘người đọc’ hô to các bầu chọn và hai ‘người ghi’ đánh dấu vào bảng kiểm phiếu chính thức của họ bằng cách sử dụng dấu kiểm đếm và gạch chéo, như đã được đào tạo. Người giám sát có mặt để xác minh các báo cáo và hỗ trợ các hội đồng và quan sát viên giải đáp thắc mắc về quy trình.
 • Một báo cáo chính thức về kiểm đếm thủ công một phần trăm được bao gồm trong chứng nhận của kết quả kiểm phiếu chính thức.

 

Bảo mật thiết bị bỏ phiếu

Tính bảo mật được xây dựng trong mọi khía cạnh của công nghệ bỏ phiếu California.

 • Tất cả các thiết bị bỏ phiếu, theo luật, bắt buộc phải có kết nối kín, các máy sắp xếp Đếm Tập Trung tại trụ sở của Văn Phòng Bầu Cử không được kết nối với bất kỳ thứ gì có thể bị đột nhập. Hệ thống bỏ phiếu không được kết nối với Internet cũng như bất kỳ mạng lưới nào khác.
 • Chỉ có Tổng Thư Ký Tiểu Bang đã cung cấp bản thiết kế đáng tin cậy (phiên bản được chứng nhận của nhu liệu và cương liệu) cho bất kỳ hệ thống bỏ phiếu nào mới được cài đặt. Nhân viên Văn Phòng Bầu Cử xác nhận trước bất kỳ cuộc bầu cử nào rằng hệ thống bỏ phiếu giống với hệ thống bỏ phiếu đáng tin cậy của Tổng Thư Ký Tiểu Bang đã cung cấp.
 • Tổng Thư Ký Tiểu Bang tiến hành xem xét và đánh giá mã nguồn, kiểm tra thâm nhập bảo mật phần cương liệu và nhu liệu, kiểm tra hoạt động để xác nhận hiệu suất và hoạt động của hệ thống trong các điều kiện bình thường và bất thường, v.v. để xác định bất kỳ lỗ hổng nào trong mã của chúng tôi. Nếu được tìm thấy, nhà cung cấp hệ thống bỏ phiếu phải giải quyết mọi lỗ hỏng trước khi cài đặt bản thiết kế hệ thống mới nhất.
 • Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego tuân thủ các yêu cầu về bảo mật vật thể nghiêm ngặt và chuỗi hệ thống giám sát đối với tất cả phần nhu liệu, kiên liệu và cương liệu của công nghệ bỏ phiếu đáp ứng được hoặc vượt quá hướng dẫn của liên bang, bao gồm cả hướng dẫn của Bộ Tư Pháp, Cơ Quan An Ninh Mạng, và An Ninh Cơ Sở Hạ TầngỦy Ban Hỗ Trợ Bầu Cử.
 • Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego tuân theo các thủ tục cụ thể liên quan đến vai trò-dựa vào quyền được cho phép, kiểm soát hành chính và quản lý, kiểm soát truy cập, quy trình bảo mật và quy trình vận hành.
 • Yêu cầu thực thi các quy tắc mật khẩu như độ phức tạp, độ dài, độ mạnh của mật khẩu tối thiểu, xác thực đa yếu tố và các luật lệ khóa đối với những mưu toan bất thành. Ngoài ra, Văn Phòng Bầu Cử tuân thủ các luật lệ và quy trình tại địa phương của chúng tôi, liên quan đến các tiêu chuẩn về mật khẩu, chẳng hạn như mật khẩu hết hạn. Trong mọi trường hợp, Văn Phòng Bầu Cử không được sử dụng mật khẩu mặc định để bảo mật công nghệ bỏ phiếu.
 • Căn cứ vào các mục 18564 và 18565 của Bộ Luật Bầu Cử California, bất kỳ người nào làm xáo trộn một thiết bị bỏ phiếu, tính kín đáo của lá phiếu hoặc mã nguồn của lập trình nhu liệu kiểm phiếu, đều phạm tội đại hình và bị phạt tù.