Ứng Cử Viên và Tranh Cử

Các Ứng Cử Viên & Chiến Dịch Vận Động Tranh Cử

Tôi Phải Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Ứng Cử Viên?

Tổng Tuyển Cử Tổng Thống Ngày 3 tháng Mười Một, 2020

Mục đích của trang này là hỗ trợ các ứng cử viên tương lai với các bước cần thiết để trở thành một ứng cử viên đủ tiêu chuẩn. Thông tin này chỉ dành cho các chức vụ được quản lý bởi Văn Phòng Bầu Cử quận San Diego. Đối với các chức vụ thuộc Thành Phố, vui lòng liên lạc với Thư ký của Thành phố liên quan.

Các Dịch Vụ Trợ Giúp Trực Tiếp CHỈ Cung Cấp Qua Hẹn

Để giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh coronavirus (COVID-19) và hạn chế phơi nhiễm cho cả quý vị và nhân viên của chúng tôi, Văn Phòng Bầu Cử chỉ cung cấp dịch vụ trợ giúp trực tiếp theo hẹn mà thôi.

Yêu Cầu Giao Nhận Các Tài Liệu Ứng Cử Viên Nộp mà Không Cần Phải Gặp Mặt Trực Tiếp

Thời gian nộp đơn ứng cử viên là từ ngày 13 tháng Bảy đến ngày 7 tháng Tám, 2020. Để giữ gìn an toàn và sức khỏe của cả ứng cử viên và nhân viên, chúng tôi khuyến khích quý vị yêu cầu được nộp hồ sơ giấy tờ ứng cử gởi qua email hoặc qua thư bưu điện cho quý vị.

Yêu Cầu Tài Liệu Ứng Cử Qua Email hoặc Thư Bưu Điện (Chỉ Có Tiếng Anh)

Chúng tôi làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. qua điện thoại (858) 505-7260 hoặc gửi email CandidateFiling@sdcounty.ca.gov.

Tài liệu cũng có thể được nhận trực tiếp theo hẹn bằng cách chỉ định bởi ứng cử viên hoặc ứng cử viên có thể ủy quyền cho người khác. Lịch hẹn bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 qua điện thoại (858) 505-7260 hoặc gửi email cho CandidateFiling@sdcounty.ca.gov.

Mẫu Đơn Ủy Quyền để Nhận

Kiểm chứng khu bầu cử mà quý vị đang ở. Kiểm chứng khu bầu cử

Nộp Đơn Ứng Cử (Quý vị có hai cách).

1.    Để hoàn thành hồ sơ thủ tục ứng cử, các ứng cử viên có thể sắp xếp một cuộc hẹn và làm mẫu đơn tuyên bố ứng cử tại Văn Phòng Bầu Cử. Các cuộc hẹn nên được lên lịch càng sớm càng tốt để bảo đảm giấy tờ đề cử ứng viên được hoàn thành trước thời hạn nộp đơn.

2.    Hoàn thành các thủ tục giấy tờ với tuyên bố ứng cử có công chứng có thể được gửi qua bưu điện đến văn phòng của chúng tôi.

Tất cả thủ tục giấy tờ phải được Văn Phòng Bầu Cử nhận trước giờ đóng cửa thường nhật ngày 7 tháng Tám, 2020.

Để tính toán số người nộp đơn và số người giới hạn được phép có mặt tại văn phòng cùng một lúc mà tuân thủ các nguyên tắc cách xa vật lý, văn phòng cũng sẽ mở cửa cho các cuộc hẹn trực tiếp vào thứ Bảy, ngày 1 tháng Tám và Chủ Nhật, ngày 2 tháng Tám và giờ làm việc kéo dài từ thứ Hai, ngày 3 tháng Tám đến thứ Năm ngày 6 tháng Tám.

Đối với các câu hỏi hoặc chi tiết rõ ràng xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua điện thoại (858) 505-7260 hoặc gửi email cho CandidateFiling@sdcounty.ca.gov

Các Giới Hạn Đóng Góp Vận Động Tranh Cử Của Quận Được Điều Chỉnh 2019

Các Giới Hạn Đóng Góp Vận Động Tranh Cử Quận San Diego cho các chức vụ của quận đã được ấn định ở mức $850 cho mỗi cuộc bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử của quận. Các chức vụ đó bao gồm:

  • Giám Sát Quận
  • Thẩm Định Viên/Người Quản Lý Hồ Sơ/Lục Sự Quận
  • Biện Lý Quận
  • Cảnh Sát Trưởng của Quận
  • Thủ Quỹ/Nhân Viên Thu Thuế
  • Hội Đồng Giáo Dục Quận

Đóng Góp Cá Nhân

$850

Đóng Góp của Đảng Chính Trị

$27,600 Các Khu Giám Sát

$55,200 Các Chức Vụ Toàn Quận (ngoại trừ Hội Đồng Giáo Dục Quận)

Ghi chú: Các giới hạn đóng góp cá nhân áp dụng cho mỗi cuộc bầu cử và Chỉ các Chức Vụ của Quận mà thôi. Tìm hiểu thêm »