Thù Lao của Nhân Viên Phòng Phiếu

Có năm vị trí nhân viên phòng phiếu, mỗi vị trí có mức thù lao khác nhau.

Trưởng Phòng Phiếu (PI), $150

 • Phải có kinh nghiệm làm nhân viên phòng phiếu trước đó
 • Phục vụ như là người giám sát nhân viên và mọi hoạt động tại phòng phiếu
 • Đi lấy vật dụng phòng phiếu trước Ngày Bầu Cử và giữ ở nơi an toàn
 • Liên lạc với chủ sở hữu phòng phiếu và tất cả các thành viên (nhân viên phòng phiếu) để thu xếp công việc sắp đặt tại phòng phiếu vào buổi tối trước Ngày Bầu Cử
 • Trợ giúp các cử tri bỏ phiếu tạm thời, các quan sát viên và giới truyền thông, nếu có
 • Sử dụng máy điện thoại di động cá nhân để liên lạc trong Ngày Bầu Cử
 • Lái xe cùng với Phụ Tá Trưởng Phòng Phiếu (AI) để giao lại vật dụng phòng phiếu sau khi các phòng phiếu đóng cửa

Phụ Tá Trưởng Phòng Phiếu (AI), $125

 • Giúp đỡ sắp đặt phòng phiếu vào buổi tối trước Ngày Bầu Cử
 • Phục vụ như là Trưởng Phòng Phiếu (PI) khi cần
 • Làm thay cho các nhân viên phòng phiếu khác khi họ nghỉ giải lao
 • Tìm tên cử tri trong danh sách và cập nhật danh sách bản liệt kê đường phố
 • Lái xe cùng với PI để giao lại vật dụng phòng phiếu sau khi các phòng phiếu đóng cửa

Trưởng Phòng Phiếu Phụ Trách Kỹ Thuật (TI), $125

 • Đi lấy thiết bị trước Ngày Bầu Cử và cất giữ thiết bị đó ở một nơi an toàn
 • Giúp đỡ sắp đặt phòng phiếu vào buổi tối trước Ngày Bầu Cử
 • Lắp đặt, vận hành và tháo rời thiết bị bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử
 • Bảo đảm cử tri nhận được lá phiếu đúng

Thư Ký, $100

 • Giúp đỡ sắp đặt phòng phiếu vào buổi tối trước Ngày Bầu Cử
 • Bảo đảm quyền riêng tư của cử tri khi các lá phiếu được bỏ vào trong thùng phiếu
 • Giúp sắp đặt và đóng cửa phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử
 • Kiểm tra các bao thư đựng lá phiếu bầu bằng thư để bảo đảm thông tin đầy đủ
 • Gửi Giấy Chứng Nhận Hoàn Thanh Nhiệm Vụ đến Văn Phòng Bầu Cử sau khi các phòng phiếu đóng cửa

Nhân Viên Dự Bị, $75

 • Làm thay bất kỳ vị trí nào và có thể được gọi bất kỳ lúc nào, vào hoặc trong Ngày Bầu Cử

 

rov-line

Nhân Viên Phòng Phiếu Song Ngữ, +$15

Quận San Diego trả thêm một khoản thù lao $15 cho các nhân viên phòng phiếu có thể nói một trong các ngôn ngữ sau đây ngoài tiếng Anh:

 • Tiếng Ả-Rập
 • Tiếng Trung Hoa
 • Tiếng Phi Luật Tân
 • Tiếng Đại Hàn
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Việt Nam

 

flag_header