Các Địa Điểm Thùng Thu Nhận Phiếu Bầu

Các địa điểm thuận tiện trên toàn quận để nộp lại lá phiếu đã bầu được dán kín bên trong bao thư hồi báo.
10 tháng 10 - 6 tháng 11, ngày và giờ thay đổi theo địa điểm 
Ngày Bầu Cử, 7 tháng 11, tất cả địa điểm mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.
 
Truy cập sdvote.com để xác nhận giờ hoạt động trước khi điXEM DANH SÁCH NÀY ĐỂ KIẾM MỘT ĐỊA ĐIỂM GẦN QUÝ VỊ
Bonita - 91902
Bonita-Sunnyside Branch Library 4375 Bonita Rd Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
Bonita-Sunnyside Fire Protection District 4900 Bonita Rd Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
Bonsall - 92003
Daniel's Market 5256 S Mission Rd Ste 701 Thứ Hai-Chủ Nhật: 6 giờ sáng - 9 giờ tối
Chula Vista - 91910
Chula Vista Public Library 365 F St Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
Chula Vista Public Library (Drive Thru)  365 F St Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
Kumeyaay Park 700 Buena Vista Way Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
Norman Park Senior Center 270 F St Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
Office of the Assessor/Recorder/County Clerk 590 3rd Ave Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
Chula Vista - 91911
Chula Vista Animal Care Facility 130 Beyer Way Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
Chula Vista Public Library 389 Orange Ave Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
Eucalyptus Skateboard Park 1301 Oleander Ave Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
Otay Recreation Center 3554 Main St Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
Chula Vista - 91913
Harvest Park 1550 E Palomar St Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
Chula Vista - 91914
Mackenzie Creek Park 2775 MacKenzie Creek Rd Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
El Cajon - 92019
Postal Annex+ 2514 Jamacha Rd Ste 502 Thứ Hai-Thứ Sáu: 9 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Bảy: 9 giờ sáng - 4 giờ chiều
Chủ nhật: Đóng cửa
Rancho San Diego Branch Library 11555 Via Rancho San Diego Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
Fallbrook - 92028
Fallbrook Branch Library 124 S Mission Rd Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
Fallbrook Regional Health District Community Health & Wellness Center 1636 E Mission Rd Thứ Hai-Thứ Sáu: 9 giờ sáng - 5 giờ chiều
Thứ Bảy-Chủ Nhật: Đóng cửa
Rainbow Municipal Water District 3707 Old Hwy 395 Thứ Hai-Thứ Sáu: 8 giờ sáng - 4 giờ 30 chiều
Thứ Bảy-Chủ Nhật: Đóng cửa
La Mesa - 91942
Frazier Farms 8401 Fletcher Pkwy Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
La Mesa Branch Library 8074 Allison Ave Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
La Mesita Park 8855 Dallas St Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
Westmont of La Mesa 9000 Murray Dr Thứ Hai-Chủ Nhật: 7 giờ sáng - 7 giờ tối
Lemon Grove - 91945
Bella Vista Health Center 7922 Palm St Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
HHSA Lemon Grove Live Well Center 7065 Broadway Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
Lemon Grove Branch Library 3001 School Ln Thứ Hai, Thứ Tư &; Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba: 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Sáu-Thứ Bảy: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ nhật: Đóng cửa
San Diego - 92101
The Old Globe 1363 Old Globe Way Thứ Hai-Thứ Sáu: 9 giờ sáng - 5 giờ chiều
Thứ Bảy-Chủ Nhật: Đóng cửa
San Diego - 92103
Mission Hills-Hillcrest/Knox Library 215 W Washington St Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
University Heights Library 4193 Park Blvd Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
San Diego - 92104
North Park Library 3795 31st St Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
San Diego - 92105
City Heights/Weingart Library 3795 Fairmount Ave Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
Oak Park Library 2802 54th St Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
San Diego - 92108
Access to Independence 8885 Rio San Diego Dr #135 Thứ Hai-Thứ Sáu: 8:30 sáng - 4:30 chiều
Thứ Bảy-Chủ Nhật: Đóng cửa
Mission Valley Library 2123 Fenton Pkwy Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
San Diego - 92110
Clairemont Library 2920 Burgener Blvd Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
San Diego - 92111
Linda Vista Library 2160 Ulric St Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
San Diego - 92114
Valencia Park/Malcolm X Library 5148 Market St Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
San Diego - 92115
College-Rolando Library 6600 Montezuma Rd Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
The Salvation Army Kroc Center  6845 University Ave Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
San Diego - 92116
Kensington-Normal Heights Library 4121 Adams Ave Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
San Diego - 92117
Balboa Library 4255 Mt Abernathy Ave Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
North Clairemont Library 4616 Clairemont Dr Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
San Diego - 92123
24/7 Library Kiosk: County Operations Center 5500 Overland Ave Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
San Diego - 92139
Paradise Hills Library 5922 Rancho Hills Dr Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
Skyline Hills Library 7900 Paradise Valley Rd Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
San Diego - 92182
Conrad Prebys Aztec Student Union 6075 Aztec Circle Dr Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11
Spring Valley - 91977
Casa de Oro Branch Library 9805 Campo Rd #180 Thứ Hai, Thứ Tư &; Thứ Năm: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba: 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Sáu: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Thứ Bảy-Chủ Nhật: Đóng cửa
Spring Valley - 91978
San Miguel Fire Protection District 2850 Via Orange Way Mở cửa 24 giờ hàng ngày từ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ tối, ngày 7 tháng 11