Giáo Dục Cử Tri Học Sinh Trung Học

Hãy thu hút các học sinh tham gia vào tiến trình dân chủ! Bộ công cụ của chúng tôi ở bên dưới chứa thông tin hữu ích và các nguồn hỗ trợ cho truyền thông xã hội để giúp quảng bá và khuyến khích lứa tuổi 16 và 17 ghi danh trước để bỏ phiếu. 

Ghi Danh Trước Trực Tuyến có sẵn cho lứa tuổi 16 và 17 đủ điều kiện. Hồ sơ ghi danh của các bạn trẻ ghi danh trước sẽ có hiệu lực khi họ đủ 18 tuổi. Ghi danh trước không thay đổi tuổi hợp lệ bỏ phiếu, là 18 tuổi. Thay vào đó, nó cho phép người dân California ở lứa tuổi đủ điều kiện 16 và 17 điền đơn ghi danh cử tri trực tuyến có đủ thời gian và cơ hội để sẵn sàng bỏ phiếu.

Chúng tôi đề nghị các quản trị viên, giáo viên, học sinh, và phụ huynh sử dụng trang này như là nguồn hỗ trợ cho quý vị:

Đây là lá thư của một học sinh địa phương đã gây cảm hứng cho bộ công cụ này.

Hãy bắt đầu bằng cách chia sẻ tin nhắn, tờ rơi, và hình ảnh truyền thông xã hội của chúng tôi.

Để tải xuống kích cỡ đầy đủ các hình ảnh truyền thông xã hội này, nhấn vào hình ảnh bên dưới và sau đó nhấn vào chuột phải để “Lưu dưới dạng Hình Ảnh” (Save as Image). Quý vị cũng có thể đơn giản kéo hình ảnh vào màn hình của mình.

 

spacer
flag_header