Khảo Sát Dịch Vụ Khách Hàng

 

Chúng tôi cố gắng cung cấp cho quý vị dịch vụ lịch sự, chuyên nghiệp, hữu ích và nhanh chóng nhất có thể.

Vậy thì . . . chúng tôi làm việc như thế nào?

Xin vui lòng dành một chút thời gian để cho chúng tôi biết. Sự quan sát, ý kiến và phê bình của quý vị là vô giá đối với chúng tôi. Nếu quý vị không hài lòng với dịch vụ mà quý vị nhận được, thì chúng tôi chưa hoàn thành công việc của mình. Nếu chúng tôi làm điều gì đó hài lòng hoặc gây ấn tượng với quý vị, chúng tôi cũng rất muốn biết. Dù gì đi nữa, chúng tôi sẽ ghi nhận ý kiến của quý vị và sử dụng những gì quý vị cho chúng tôi biết để cải thiện.

Vui lòng nhấn vào nối kết dưới đây để điền vào bản khảo sát trực tuyến.

 

 

Quý vị cũng có thể in bản khảo sát ra. Nhấn vào kết nối dưới đây. Khi điền đầy đủ xong quý vị có thể mang nộp tại Văn Phòng Bầu Cử hoặc gửi trả lại qua bưu điện - nó có sẵn địa chỉ và bưu phí. Dán kín mép bằng băng keo trong và gởi bản khảo sát này qua bưu điện Hoa Kỳ.

Bản Khảo Sát Dịch Vụ Khách Hàng (mẫu in được) »

Cám ơn quý vị!