Bộ Công Cụ Ghi Danh Cử Tri

Quý vị muốn giúp phổ biến thông tin về bầu cử? Với bộ công cụ này, quý vị sẽ tìm thấy các nguồn hỗ trợ và thông điệp được gợi ý để gia tăng lượng cử tri ghi danh. Chúng tôi đề nghị các tổ chức cộng đồng, doanh nghiệp và các nhóm có quan tâm sử dụng trang này làm nguồn hỗ trợ của mình để bảo đảm thông tin có liên quan và chính xác đến được với tất cả các cử tri hợp lệ.

Quý vị có thể ghi danh đi bầu ở California nếu quý vị là:

  • Công Dân Hoa Kỳ
  • Cư Dân California
  • Ítt nhất 18 tuổi vào hoặc trước cuộc bầu cử tiếp theo
  • Không ở trong nhà tù tiểu bang hoặc liên bang vì bị kết án trọng tội
  • Không bị tòa án tuyên bố là thiểu năng trí tuệ

Quý vị có thể ghi danh trước để đi bầu ở California nếu quý vị:

·         16 hoặc 17 tuổi và đáp ứng tất cả các yêu cầu khác để đi bầu

·         Quý vị sẽ được tự động ghi danh đi bầu vào ngày sinh nhật thứ 18 của mình

Hãy bắt đầu bằng cách chia sẻ thông điệp truyền thông xã hội và hình ảnh của chúng tôi.

Để tải xuống kích cỡ đầy đủ hình ảnh truyền thông xã hội này, hãy nhấn vào hình ảnh bên dưới và sau đó nhấn chuột phải vào "Lưu dưới dạng hình ảnh." Quý vị cũng có thể đơn giản kéo hình ảnh vào màn hình của mình.

spacer
flag_header