Các Địa Điểm Trung Tâm Bỏ Phiếu - DỰ THẢO

Quá trình chọn trung tâm bỏ phiếu hiện đang được tiến hành. Quận sẽ cung cấp tối thiểu 195 địa điểm trung tâm bỏ phiếu trên khắp quận và dự kiến sẽ cung cấp nhiều hơn mức tối thiểu. Danh sách dưới đây chỉ cung cấp những địa điểm đã được xác nhận cho cuộc bầu cử sơ bộ ngày 7 tháng Sáu. Danh sách cuối cùng các địa điểm sẽ được đăng tại đây sau khi Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử cuối cùng được công bố vào ngày 8 tháng Ba, 2022.

Một số địa điểm mở cửa trên toàn Quận San Diego
28 tháng Năm - 6 tháng Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều | Ngày 7 tháng Sáu, 7 giờ sáng đến 8 giờ tối
ALPINE - 91901
ALPINE ELEMENTARY SCHOOL-AUDITORIUM 1850 ALPINE BLVD Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
BONITA - 91902
SUNNYSIDE ELEMENTARY SCHOOL-MPR 5430 SAN MIGUEL RD Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
BONSALL - 92003
BONSALL COMMUNITY CTR-MAIN RM 31505 OLD RIVER RD Ngày 28 tháng Năm đến ngày 7 tháng Sáu
BORREGO SPRINGS - 92004    
BORREGO SPRINGS HIGH SCHOOL-GYM 2281 DIEGUENO RD Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
BOULEVARD - 91905
BACK COUNTRY RESOURCE CENTER 39919 RIBBONWOOD RD Ngày 28 tháng Năm đến ngày 7 tháng Sáu
CAMPO - 91906    
MOUNTAIN HEALTH COMM CTR-MAIN HALL 976 SHERIDAN RD Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
CARDIFF BY THE SEA - 92007    
ADA W HARRIS ELEM SCHOOL-MPR 1508 WINDSOR RD Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
CARLSBAD - 92008
CARLSBAD HIGH SCHOOL-CUSTODIAN RM 3557 MONROE ST Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
CARLSBAD - 92009
EL CAMINO CREEK SCHOOL-AUDITORIUM 7885 PASEO ALISO Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
CARLSBAD - 92010
CALAVERA HILLS MIDDLE SCHOOL-GYM 4100 TAMARACK AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
CARLSBAD - 92011
AVIARA OAKS ELEM SCHOOL-AUDITORIUM 6900 AMBROSIA LN Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
CHULA VISTA - 91910
BONITA VISTA MIDDLE SCHOOL-CAFETERIA 650 OTAY LAKES RD Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
CHULA VISTA CITY HALL 276 4TH AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
CLEAR VIEW ELEMENTARY SCHOOL-AUDITORIUM 455 WINDROSE WAY Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
HILLTOP HIGH SCHOOL-CAFETERIA 555 CLAIRE AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SOUTHWESTERN COMM CLG-WEST STUDENT UNION 900 OTAY LAKES RD, LOT A Ngày 28 tháng Năm đến ngày 7 tháng Sáu
CHULA VISTA - 91911
BAY VIEW BAPTIST CHURCH 210 JAMUL AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
FRED H ROHR ELEM SCHOOL-CAFETERIA 1540 MALTA AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SHADOW MTN COMM CHR-FIRESIDE RM 960 5TH AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
CHULA VISTA - 91913
EASTLAKE ELEM SCHOOL-AUDITORIUM 1955 HILLSIDE DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
HEDENKAMP ELEM SCHOOL-MPR HALF 930 E PALOMAR ST Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
MC MILLIN, CORKY SCHOOL-AUDITORIUM 1201 SANTA CORA AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
OTAY RANCH HIGH SCHL-LIBRARY 1250 OLYMPIC PKWY Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
CHULA VISTA - 91914
EASTLAKE MIDDLE SCHOOL-LIBRARY 900 DUNCAN RANCH RD Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
CHULA VISTA - 91915
CAMARENA, ENRIQUE S ELEM SCHOOL-RM 704 1650 EXPLORATION FLS DR, USE WINDINGWALK Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
EASTLAKE HIGH SCHOOL-ROOM 1604 1120 EASTLAKE PKWY, MAIN ENTRANCE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
CORONADO - 92118
CITY OF CORONADO - COMM CTR-ABALONE RM 1845 STRAND WAY Ngày 28 tháng Năm đến ngày 7 tháng Sáu
DESCANSO - 91916
OUR LADY OF LIGHT CATHOLIC CHR 9136 RIVERSIDE DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
EL CAJON - 92019
EL CAJON ELKS LODGE #1812 - MEETING RM 1400 E WASHINGTON AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
KENNEDY REC CENTER-MEETING RM 1675 E MADISON AVE Ngày 28 tháng Năm đến ngày 7 tháng Sáu
RANCHO SAN DIEGO ELEM SCHOOL-MPR 12151 CALLE ALBARA Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
EL CAJON - 92021
CREST COMMUNITY CLUBHOUSE 113 NORTH PARK DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
LOS COCHES CREEK MIDDLE SCHOOL-DRAMA RM
9669 DUNBAR LN Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
MAGNOLIA ELEM SCHOOL-AUDITORIUM
650 GREENFIELD DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
NARANCA ELEM SCHOOL-MPR 1030 NARANCA AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
W D HALL ELEM SCHOOL-AUDITORIUM
1376 PEPPER DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
WELLS PARK 1153 E MADISON AVE Ngày 28 tháng Năm đến ngày 7 tháng Sáu
ENCINITAS - 92024
ENCINITAS COMMUNITY CENTER-MAPLE RM 1140 OAKCREST PARK DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
OLIVENHAIN MUNICIPAL WATER DISTRICT 1966 OLIVENHAIN RD Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
PAUL ECKE CENTRAL SCHOOL-MPR 185 UNION ST Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
ESCONDIDO - 92025
CENTRAL ELEM SCHOOL-AUDITORIUM 122 W 4TH AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
PARK AVENUE COMMUNITY CENTER-OAK RM 728 N BROADWAY Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
WESTFIELD NORTH COUNTY - COMMUNITY ROOM 272 E VIA RANCHO PKWY Ngày 28 tháng Năm đến ngày 7 tháng Sáu
ESCONDIDO - 92026
REIDY CREEK ELEM SCHOOL-MPR 2869 N BROADWAY Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
ROCK SPRINGS ELEM SCHOOL-AUDITORIUM 1155 DEODAR RD Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
ESCONDIDO - 92027
COMMUNITY LUTHERAN CHURCH 3575 E VALLEY PKWY Ngày 28 tháng Năm đến ngày 7 tháng Sáu
CONWAY ELEM SCHOOL-MPR 1325 CONWAY DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
EAST VALLEY COMMUNITY CTR - VINEYARD RM 2245 E VALLEY PKWY Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
OAK HILL ELEM SCHOOL-MPR 1820 OAK HILL DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
ESCONDIDO - 92029
DEL LAGO ACADEMY-DANCE RM B203 1740 SCENIC TRAILS WAY Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
FALLBROOK - 92028
FALLBROOK COMMUNITY CTR-AUDITORIUM 341 HEALD LN Ngày 28 tháng Năm đến ngày 7 tháng Sáu
FALLBROOK HIGH SCHOOL-GYM
2400 S STAGE COACH LN Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
FALLBROOK UN ELEM OFFCE-RM 6 PROF DEV RM 321 IOWA ST Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
IMPERIAL BEACH - 91932
SBUSD ED CENTER-BURRESS AUDITORIUM 601 ELM AVE Ngày 28 tháng Năm đến ngày 7 tháng Sáu
JAMUL - 91935
DEERHORN VALLEY FIRE STATION #37 2383 HONEY SPRINGS RD Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
JAMUL COMMUNITY CHR OFFICE-CHAPEL 14866 LYONS VALLEY RD Ngày 28 tháng Năm đến ngày 7 tháng Sáu
JULIAN - 92036
JULIAN TOWN HALL - DOWNSTAIRS 2129 MAIN ST Ngày 28 tháng Năm đến ngày 7 tháng Sáu
LA JOLLA - 92037
MUIRLANDS MIDDLE SCHOOL-AUDITORIUM 1056 NAUTILUS ST Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
LA MESA - 91942
MARYLAND AVENUE ELEM SCHOOL-AUDITORIUM 5400 MARYLAND AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
PARKWAY MIDDLE SCHOOL-MPR 9009 PARK PLAZA DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
UNITED CHURCH OF CHRIST OF LA MESA-HALL 5940 KELTON AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
LAKESIDE - 92040
EL CAPITAN HIGH SCHOOL-EVENT CENTER 10410 ASHWOOD ST Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
LAKESIDE COMMUNITY CENTER-MEYER HALL 9841 VINE ST Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SANTEE-LAKESIDE ELKS LODGE 11633 WOODSIDE AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
NATIONAL CITY - 91950
CAMACHO RECREATION CENTER - GYM 1810 E 22ND ST Ngày 28 tháng Năm đến ngày 7 tháng Sáu
EL TOYON RECREATION CTR-CLASSRM 2005 E 4TH ST Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
OCEANSIDE - 92054    
LINCOLN MIDDLE SCHOOL-MPR 2000 CALIFORNIA ST Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
OCEANSIDE COUNTRY CLUB SR CTR-RM G & H 455 COUNTRY CLUB LN Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
WOMENS CLUB OF OCEANSIDE 1606 MISSOURI AVE Ngày 28 tháng Năm đến ngày 7 tháng Sáu
OCEANSIDE - 92056
EL CORAZON SENIOR CENTER - CLASSROOMS 3302 SENIOR CENTER DR Ngày 28 tháng Năm đến ngày 7 tháng Sáu
TEMPLE HEIGHTS ELEM SCHOOL-MPR 1550 TEMPLE HEIGHTS DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
OCEANSIDE - 92057
KNIGHTS OF COLUMBUS-HALL/SAN LUIS REY 4070 MISSION AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
LIBBY ELEMENTARY SCHOOL-MPR 423 W REDONDO DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
MARTIN L KING JR MID SCHOOL-MPR 1290 IVEY RANCH RD Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
MELBA BISHOP REC CTR-GYM 5306 NORTH RIVER RD Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
MISSION VISTA HIGH SCHOOL - THEATER 1306 MELROSE DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
ROOSEVELT MIDDLE SCHOOL-MPR 850 SAGEWOOD DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
OCEANSIDE - 92058
JOE BALDERRAMA COMMUNITY CENTER 709 SAN DIEGO ST Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
OCEANSIDE UNIFIED SCH DIST-BOARD ROOM 2111 MISSION AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
PALA - 92059
PALA TRIBAL COMMUNITY HALL-OLD HALL 35955 PALA TEMECULA RD Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
PINE VALLEY - 91962
MOUNTAIN EMPIRE HIGH SCHOOL-GYM 3305 BUCKMAN SPRINGS RD Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
PINE VALLEY COMMUNITY CLUBHOUSE 28890 OLD HWY 80 Ngày 28 tháng Năm đến ngày 7 tháng Sáu
POTRERO - 91963
POTRERO COMMUNITY CENTER-MAIN HALL 24550 HWY 94 Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
POWAY - 92064
MICKEY CAFAGNA COMM CTR-WILLOW RM 13094 CIVIC CENTER DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
MIDLAND ELEMENTARY SCHOOL-MPR 13910 MIDLAND RD Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
POMERADO ELEM SCH-MPR 12321 9TH ST Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
POWAY HIGH SCHOOL-K1 15500 ESPOLA RD Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
RAMONA - 92065
RAMONA COMM CTR-MULTI PURPOSE RM 434 AQUA LN Ngày 28 tháng Năm đến ngày 7 tháng Sáu
RAMONA SOUTHERN BAPTIST CHURCH 838 HANSON LN Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
RAMONA UNIFIED SCH DIST - WILSON GYM 720 9TH ST Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
RANCHO SANTA FE - 92067
R ROGER ROWE SCHOOL-GYM 5927 LA GRANADA Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SAN DIEGO - 92101
DOWNTOWN WORKS 550 W B ST Ngày 28 tháng Năm đến ngày 7 tháng Sáu
WASHINGTON ELEM SCHOOL-AUDITORIUM 1789 STATE ST Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SAN DIEGO - 92102
GOLDEN HILL RECREATION CTR-GYM 2600 GOLF COURSE DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
HORTON ELEM SCHOOL-AUDITORIUM 5050 GUYMON ST Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SAN DIEGO - 92103
SAN DIEGO LGBT COMMUNITY CENTER 3909 CENTRE ST Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SPRECKELS MASONIC TEMPLE - DINING HALL 3858 FRONT ST Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SAN DIEGO - 92104
NORTH PARK RECREATION CENTER-MPR 1 4044 IDAHO ST Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
ST PATRICKS CATHOLIC PARISH - REAR HALL 3585 30TH ST Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SAN DIEGO - 92105
MID CITY COMMUNITY-GYMNASIUM 4302 LANDIS ST Ngày 28 tháng Năm đến ngày 7 tháng Sáu
OAK PARK ELEM SCHOOL-AUDITORIUM 2606  54TH ST, USE MAPLE ST Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
WILSON MIDDLE SCHOOL-AUDITORIUM 3838 ORANGE AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SAN DIEGO - 92107
CORREIA MIDDLE SCHOOL-AUDITORIUM FOYER 4302 VALETA ST Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
DANA MID SCHOOL-CAFETERIA 1775 CHATSWORTH BLVD Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
OCEAN BEACH REC CTR - GYM 4726 SANTA MONICA AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SAN DIEGO - 92109
DOWNTOWN WORKS 4438 INGRAHAM ST Ngày 28 tháng Năm đến ngày 7 tháng Sáu
PACIFIC BEACH RECREATION CENTER-CRAFT RM 1405 DIAMOND ST Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SAN DIEGO - 92110
FATHER JUNIPERO SERRA HALL 2540 SAN DIEGO AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
USD- DEGHERI ALUMNI CTR RM 113 5998 ALCALA PARK Ngày 28 tháng Năm đến ngày 7 tháng Sáu
SAN DIEGO - 92111
CARSON ELEM SCHOOL-AUDITORIUM 6905 KRAMER ST Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
CLAIREMONT COVENANT CHR-FELLOWSHIP HALL 5255 MT ARARAT DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
ISLAMIC CENTER OF SAN DIEGO - MPR 7050 ECKSTROM AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
KEARNY MESA REC CTR-MEETING ROOM 3170 ARMSTRONG ST Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
LINDA VISTA PRESBYTERIAN CHURCH - HALL 2130 ULRIC ST Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SAN DIEGO - 92113
MOUNTAIN VIEW COMM CTR-BACK MEETING RM 641 S BOUNDARY ST Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
NEW HOPE BAPTIST CHURCH HALL 2205 HARRISON AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SAN DIEGO - 92114
AUDUBON SCHOOL-AUDITORIUM 8111 SAN VICENTE ST Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
BAYVIEW BAPTIST CHURCH-AUDITORIUM 6134 PASTOR TIMOTHY J WINTERS ST Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
ENCANTO RECREATION CTR-MEETING RM 6508 WUNDERLIN AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
FULTON ELEMENTARY SCHOOL-AUDITORIUM 7055 SKYLINE DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SAN DIEGO - 92115
CRAWFORD HIGH SCHOOL-CAFETERIA 5600 SPARTAN DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
HOOVER HIGH SCHOOL-AUDITORIUM STAGE 4474 EL CAJON BLVD Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SAN DIEGO - 92117
ALCOTT ELEM SCHOOL-AUDITORIUM 4680 HIDALGO AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
NORTH CLAIREMONT REC CTR - GYM 4421 BANNOCK AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SEQUOIA ELEM SCHOOL-AUDITORIUM 4690 LIMERICK AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SOUTH CLAIREMONT REC CTR-CRAFT RM 3605 CLAIREMONT DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SAN DIEGO - 92119
SAN CARLOS REC CENTER-SAN CARLOS ROOM 6445 LAKE BADIN AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SAN DIEGO - 92120
ALLIED GARDENS REC CENTER-GYM 5155 GREENBRIER AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
FOSTER ELEM SCHOOL-AUDITORIUM 6550 51ST ST Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
MISSION TRAILS CHURCH-FELLOWSHIP HALL 4880 ZION AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SAN DIEGO - 92122
DOYLE RECREATION CENTER-GYM 8175 REGENTS RD Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
STANDLEY PARK & REC CTR - CRAFT RM 3585 GOVERNOR DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SAN DIEGO - 92123
SERRA MESA REC CENTER-GYM 9020 VILLAGE GLEN DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SAN DIEGO - 92124
TIERRASANTA REC CENTER-MEETING RM 2 & 3 11220 CLAIREMONT MESA BLVD Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SAN DIEGO - 92126
CHALLENGER MID SCHOOL-AUDITORIUM 10810 PARKDALE AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
HAGE ELEM SCHOOL-AUDITORIUM 9750 GALVIN AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
MIRA MESA REC CTR-GAME RM 8575 NEW SALEM ST Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SAN DIEGO MIRAMAR COLLEGE-ROOM H-103 10440 BLACK MOUNTAIN RD Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SAN DIEGO - 92127
RANCHO BERNARDO REC CENTER-MEETING RM 18448 W BERNARDO DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
TURTLEBACK ELEMENTARY SCHOOL-MPR 15855 TURTLEBACK RD Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SAN DIEGO - 92128
CARMEL MOUNTAIN RANCH REC CTR-MPR RM 103 10152 RANCHO CARMEL DR Ngày 28 tháng Năm đến ngày 7 tháng Sáu
HOPE UNITED METHODIST CHR-COVENANT HL 4 16550 BERNARDO HEIGHTS PKWY Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SAN DIEGO - 92129
CANYON VIEW ELEM SCHOOL-MPR 9225 ADOLPHIA ST Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
HILLTOP COMMUNITY PARK-MPR 9711 OVIEDO WAY Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
WESTVIEW HIGH SCHOOL-DANCE ROOM 13500 CAMINO DEL SUR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SAN DIEGO - 92130
CARMEL VALLEY REC CENTER - MPR RM 1 3777 TOWNSGATE DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
OCEAN AIR RECREATION CTR-ACTIVITY RM 100 4770 FAIRPORT WAY Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
PACIFIC HIGHLANDS RNCH REC CTR-MPR NORTH 5977 VILLAGE CENTER LOOP RD Ngày 28 tháng Năm đến ngày 7 tháng Sáu
ST THERESE OF CARMEL CATHOLIC CHURCH 4355 DEL MAR TRAILS RD Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SAN DIEGO - 92131
DINGEMAN ELEM SCH-AUDITORIUM 11840 SCRIPPS CREEK DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
ELLEN BROWNING SCRIPPS ELEM-MPR 11778 CYPRESS CANYON RD Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SAN DIEGO - 92139
CENTRO FAMILIAR CRISTIANO-RM 5 5901 RANCHO HILLS DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
HILLSBOROUGH RECREATION CENTER 1208 MANZANA WAY Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
PENN ATHLETIC FIELD-MEETING RM 2555 DUSK DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SAN DIEGO - 92154
JUAREZ-LINCOLN ELEM SCHOOL-MPR 849 TWINING AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
MONTGOMERY WALLER REC CTR - GYM 3020 CORONADO AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
NESTOR UNITED METHODIST CHR-FELLOWSHIP 2205 FLOWER AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
ROBERT EGGER REC CTR - GYM 1885 CORONADO AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SAN YSIDRO HIGH SCHL-PERF ARTS CTR FOYER 5353 AIRWAY RD Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SAN DIEGO - 92182    
SDSU VIEJAS ARENA - TUNNEL 5500 CANYON CREST DR, PARKING 13 Ngày 28 tháng Năm đến ngày 7 tháng Sáu
SAN MARCOS - 92069
SAN MARCOS COMMUNITY CENTER-MAIN HALL 3 CIVIC CENTER DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
WALNUT GROVE PARK RED BARN 1950 SYCAMORE DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SAN MARCOS - 92078
CSU SAN MARCOS-VIASAT ENGR PAVILLON 5101 333 S TWIN OAKS VALLEY RD, LOT F Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SAN ELIJO REC CTR-TERRACE RM
1105 ELFIN FOREST RD E
Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SAN YSIDRO - 92173
COLONEL IRVING SALOMON COMM CTR - GYM 179 DIZA RD Ngày 28 tháng Năm đến ngày 7 tháng Sáu
SANTA YSABEL - 92070
SANTA YSABEL NATURE CENTER-COMMUNITY RM 22135 HWY 79 Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SANTEE - 92071
CAJON PARK SCHOOL-MPR 10300 N MAGNOLIA AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
PRIDE ACADEMY AT PROSPECT AVE-LRC 9303 PROSPECT AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SUMMIT UNITARIAN UNIVERSALIST FELLOWSHIP 8778 COTTONWOOD AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SYCAMORE CANYON SCHOOL-MPR 10201 SETTLE RD Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
WEST HILLS HIGH SCHOOL - GYM FOYER 8756 MAST BLVD Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SOLANA BEACH - 92075
SKYLINE ELEMENTARY SCHOOL-THEATER 606 LOMAS SANTA FE DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SPRING VALLEY - 91977
FAITH CHAPEL-STUDENT CENTER 9400 CAMPO RD Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
HIGHLANDS ELEM SCHOOL-MPR 3131 S BARCELONA ST Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
NEW SEASONS CHURCH - YOUTH CENTER 2300 BANCROFT DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
SPRING VALLEY COMMUNITY CTR-COMPUTER RM 8735 JAMACHA BLVD Ngày 28 tháng Năm đến ngày 7 tháng Sáu
VALLEY CENTER - 92082
VALLEY CENTER COMMUNITY HALL 28246 LILAC RD Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
VALLEY CENTER PAUMA STAFF LOUNGE-RM 1 28751 COLE GRADE RD Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
VISTA - 92081
RANCHO BUENA VISTA HS-LIBRARY/MEDIA CTR 1601 LONGHORN DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
VISTA - 92083
LIFE CHRISTIAN CHURCH VISTA 1132 N MELROSE DR SUITE 502 Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
STONEBROOKE CHURCH-FELLOWSHIP HALL 145 HANNALEI DR Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
VISTA INNOVATION CENTER-MPR 836 OLIVE AVE Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
VISTA - 92084
VISTA CIVIC CENTER - VANCE COMMUNITY RM 200 CIVIC CENTER DR, USE ALTA VISTA DR Ngày 28 tháng Năm đến ngày 7 tháng Sáu
VISTA HIGH SCHOOL-GYM 1 PANTHER WAY Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
WARNER SPRINGS - 92086
WARNER UNION ELEM SCHL-LIBRARY 30951 HWY 79 Ngày 4 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Sáu
spacer
flag_header