Ghi Danh để biết Lá Phiếu Của Tôi Ở Đâu?

Thực hiện theo 4 bước đơn giản sau để theo dõi lá phiếu bầu bằng thư của quý vị trên mỗi hành trình:

Bước 1:

Để giúp quý vị bắt đầu, hãy đọc các hướng dẫn này và sau đó nhấn vào đường liên kết ở cuối trang.

 

Bước 2:

Trên trang Bắt Đầu, nhập thông tin cá nhân cần thiết của quý vị, nhấn vào:

 

Bước 3:

Trên trang Liên Lạc Tùy Chọn, kéo xuống và chọn cách quý vị muốn nhận thông báo của mình.

  • Email, Tin Nhắn và/hay Cuộc Gọi
  • Thông Báo Giờ Giấc
  • Ngôn Ngữ

Sau khi lựa chọn, nhấn vào:

 

Bước 4:

Làm theo các hướng dẫn sau khi quý vị xác nhận để bảo đảm quý vị nhận được thông báo của mình.

 

Quá dễ dàng! Vào trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang và bắt đầu. Nhấn vào đường liên kết này »

 

flag