Bầu bằng thư? Ghi danh cho Lá Phiếu Của Tôi Ở Đâu.

Làm theo 4 bước đơn giản sau để theo dõi lá phiếu bầu bằng thư của quý vị:

Bước 1:

Để giúp quý vị bắt đầu, hãy đọc các hướng dẫn này và sau đó nhấp vào đường liên kết ở cuối trang.

 

Bước 2:

Trên trang BẮT ĐẦU, hãy nhập thông tin cá nhân cần thiết của quý vị, nhấp vào:

 

Bước 3:

Trên trang Hình Thức Liên Lạc Thường Dùng, kéo xuống và chọn hình thức quý vị muốn nhận thông báo của mình.

  • Email, Tin Nhắn Và / Hoặc Gọi Điện Thoại

  • Giới Hạn Khoảng Thời Gian Nhận Thông Báo

  • Ngôn Ngữ

Sau khi lựa chọn, hãy nhấp vào:

 

Bước 4:

Làm theo hướng dẫn sau khi quý vị xác nhận để bảo đảm quý vị nhận được thông báo của mình.

 

Làm theo hướng dẫn sau khi quý vị xác nhận để bảo đảm quý vị nhận được thông báo của mình.

Nếu quý vị cần điền thông tin này bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, hãy nhấp vào danh sách ngôn ngữ nằm hàng dọc ở góc bên phải phía trên “Bắt Đầu” của màn hình.

Thật là dễ dàng! Vào trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang và bắt đầu. Nhấp vào liên kết này »

Lá Phiếu Của Tôi Ở Đâu? Những Câu Hỏi Thường Gặp

flag