Trông Đợi Gì ở một Trung Tâm Bỏ Phiếu

Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego cam kết bảo đảm tất cả cử tri được thực thi quyền bỏ phiếu một cách an toàn, bảo đảm, và thuận tiện.

Cử tri hợp lệ có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất cử Trung Tâm Bỏ Phiếu nào trong Quận San Diego. Một số trung tâm bỏ phiếu sẽ mở cửa trong 11 ngày, và tất cả địa điểm trung tâm bỏ phiếu sẽ mở cửa trong 4 ngày (1 ngày cho các cuộc bầu cử đặc biệt), bao gồm Ngày Bầu Cử.

Trung tâm bỏ phiếu cung cấp một trải nghiệm bỏ phiếu đầy đủ dịch vụ. Cử tri có thể:

 • Bỏ phiếu trực tiếp hoặc nộp lại lá phiếu bầu bằng thư đã bầu xong (dán lại bên trong bao thơ hồi báo)
 • Bầu trực tiếp sử dụng màn hình cảm ứng của thiết bị đánh dấu lá phiếu để đánh dấu các lựa chọn và in ra lá phiếu bầu chính thức của mình.
  • Tất cả thiết bị đánh dấu lá phiếu hoàn toàn tiếp cận dễ dàng, cho phép cử tri khuyết tật bỏ phiếu một cách độc lập và riêng tư.
 • Mang lá phiếu bầu chính thức quý vị nhận được qua đường bưu điện, vào làm thủ tục bỏ phiếu tại trung tâm bỏ phiếu, ký tên lên danh sách cử tri điện tử, và bầu lá phiếu chính thức của quý vị mà không cần dùng đến bao thư hồi đáp bảo mật.
 • Nếu quý vị điền sai hoặc làm thất lạc lá phiếu đã nhận qua đường bưu điện, quý vị được phép bỏ phiếu trực tiếp sử dụng thiết bị đánh dấu lá phiếu tại bất cứ trung tâm bỏ phiếu nào
 • Nhận được sự hỗ trợ bỏ phiếu, bao gồm sự hỗ trợ với nhiều ngôn ngữ
 • Ghi danh cử tri hoặc cập nhật ghi danh cử tri của quý vị và bỏ phiếu trong cùng một ngày

Quý vị không cần chờ đến Ngày Bầu Cử để bỏ phiếu. Văn Phòng Bầu Cử khuyến khích cử tri tận dụng lợi ích của những ngày bỏ phiếu sớm.

 

Ballot Marking Device

Thiết Bị Đánh Dấu Lá Phiếu (TBDDLP)

Tất cả trung tâm bỏ phiếu đều sẽ trang bị đầy đủ những TBĐDLP. Cử tri đến những địa điểm này để bỏ phiếu sẽ đánh dấu lên lá phiếu bầu của mình bằng TBĐDLP. Thiết bị này không lưu trữ, phân loại, hoặc đếm bất cứ phiếu bầu nào.

Gọi những thiết bị này là Thiết Bị Đánh Dấu Lá Phiếu là có lý do. Cử tri đánh dấu chọn lựa của mình trên màn hình. Sau đó, cử tri sẽ in ra lá phiếu bầu chính thức với những lựa chọn đã được đánh dấu của mình từ những chiếc máy in được kết nối trực tiếp Tờ phiếu bầu chính thức này là những gì đưa vào bên trong thùng thu nhận phiếu bầu chính thức để được phân loại tại trụ sở của Văn Phòng Bầu Cử. Tìm hiểu thêm về cách đánh dấu lá phiếu bầu của quý vị sử dụng Thiết Bị Đánh Dấu Lá Phiếu.

TBĐDLP hoàn toàn tuân thủ với Đạo Luật Về Người Mỹ Khuyết Tật (ADA), và cử tri có thể chọn một lá phiếu đã được dịch ra một trong bốn ngôn ngữ được quy định toàn liên bang của Quận: Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Phi Luật Tân, Tiếng Việt Nam và Tiếng Trung Hoa.

Tôi có thể làm gì? Chuẩn Bị Sẵn Sàng!

Đánh dấu lựa chọn của quý vị lên trên lá phiếu mô phỏng có ở bên trong Tập Sách Thông Tin Cử Tri trước để quý vị có thể đánh dấu một cách nhanh chóng lá phiếu chính thức của quý vị tại quầy bỏ phiếu.

Khi đến trung tâm bỏ phiếu, cử tri cần điền vào mẫu đơn để làm thủ tục bỏ phiếu. Quý vị cũng có thể làm việc này trước. In ra mẫu đơn trực tuyến, điền vào đầy đủ và mang nó theo khi quý vị đi bầu.

Mặc dầu bưu kiện phiếu bầu nhận qua đường bưu điện của quý vị bị vô hiệu hóa một khi quý vị làm thủ tục bỏ phiếu tại trung tâm bỏ phiếu, cách giải quyết tốt là luôn đem theo nó và nộp lại cho nhân viên phòng phiếu.

Làm Gì Với Lá Phiếu Tôi Nhận Qua Đường Bưu Điện?

Cử tri muốn bỏ phiếu trực tiếp bằng cách đánh dấu lá phiếu được in sẵn bằng viết mực cũng được phép làm vậy với lá phiếu mà họ nhận qua đường bưu điện.

Trước tiên, cử tri phải vào làm thủ tục bỏ phiếu tại trung tâm bỏ phiếu và ký tên lên ePollbook (còn gọi là danh sách cử tri điện tử). Một khi cử tri hoàn thành thủ tục bỏ phiếu, mã vạch được in trên bao thư hồi đáp tự động bị vô hiệu hóa.

Người cử tri đó sẽ được trao cho tờ bìa gấp che kín để đặt lá phiếu đã đánh dấu của mình vào bên trong. Cử tri đó sẽ được yêu cầu đưa lá phiếu ra phía trên tờ bìa sao cho dãy số thứ tự nằm phía trên của lá phiếu có thể được nhìn thấy bởi người nhân viên phòng phiếu. Việc này sẽ che kín bất cứ phần tranh cử đã được đánh dấu nào trong quá trình người nhân viên phòng phiếu lượt qua các bước nhằm bảo đảm rằng lá phiếu mà người cử tri mang đến đúng là loại lá phiếu của người cử tri đó.

Dãy số thứ tự là một con số gồm bốn chữ số để nhận diện khu vực bầu cử và loại lá phiếu của cử tri. Nó tượng trưng cho vùng ranh giới địa lý để định rõ phần tranh cử nào được đưa vào lá phiếu của cử tri trong khu vực cụ thể đó.

Đối với những cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống, bên cạnh dãy số thứ tự người nhân viên phòng phiếu cũng sẽ cần xác nhận sự xác định chính đảng phía trên lá phiếu bầu.

Người cử tri sau đó sẽ được hướng dẫn đến một quầy bỏ phiếu để đánh dấu lá phiếu của họ bằng viết mực hoặc loại viết đánh dấu, hoặc nếu người cử tri đã đánh dấu lá phiếu bầu trước khi đến trung tâm bỏ phiếu, họ sẽ được hướng dẫn đến bàn hoàn tất thủ tục để người nhân viên phòng phiếu đặt lá phiếu bầu của họ vào trong thùng phiếu. Phong bì không còn cần đến bởi vì người cử tri đó đã làm thủ tục bỏ phiếu và ký tên lên ePollbook.

Một khi lá phiếu bầu được đặt vào bên trong thùng phiếu, không có cách nào để liên kết người cử tri đó với lá phiếu họ bầu. Lá phiếu bầu của họ hoàn toàn vô danh.

 

What you can expect

Tôi có thể trông đợi gì thêm nữa?

Văn Phòng Bầu Cử đặt ra những quy cách nhằm bảo đảm sức khỏe và an ninh của nhân viên phòng phiếu, cử tri, và quan sát viên tại trụ sở và những trung tâm bỏ phiếu. .

 • Đồ khử trùng tay có sẵn khi đi vào và đi ra khỏi các cơ sở
 • Khẩu trang và găng tay có sẵn cho mọi cử tri và người ghé thăm khi được yêu cầu
 • Lau chùi/khử trùng đều đặn những vật dụng và bề mặt được chạm đến thường xuyên

 

Tìm hiểu thêm về bỏ phiếu trong kỳ bầu cử sắp đến.

 

flag