Hướng Dẫn Sử Dụng Thiết Bị Đánh Dấu Lá Phiếu

Dưới đây là các hướng dẫn cho cử tri để sử dụng thiết bị đánh dấu lá phiếu (BMD) tại các địa điểm bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử. Nhân viên phòng phiếu sẽ có mặt để giúp quý vị trong suốt quá trình làm thủ tục bỏ phiếu. Vui lòng cho nhân viên phòng phiếu biết về nhu cầu mà quý vị cần khi đến địa điểm bỏ phiếu của quý vị.

rov-line

1. Bắt Đầu Phiên Bỏ Phiếu

Nhân viên phòng phiếu sẽ đưa thẻ dành  cho nhân viên phòng phiếu của họ vào máy để kích hoạt phiên bỏ phiếu cho những cử tri yêu cầu Xử Dụng Thiết Bị Đánh Dấu Lá Phiếu (BMD).

Nhân viên phòng phiếu sẽ LẤY thẻ ra một khi nó đã được kích hoạt để cho phép cử tri  thực hiện việc bỏ phiếu của họ một cách riêng tư.

 

2. Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Chọn một NGÔN NGỮ của quý vị muốn.

Quý vị có thể thay đổi ngôn ngữ bất cứ lúc nào trong suốt phiên đánh dấu bầu lá phiếu.  

 

3. Điều Chỉnh Cài Đặt

Quý vị có thể ĐIỀU CHỈNH cỡ chữ, độ tương phản, âm thanh và ngôn ngữ bất cứ lúc nào trong suốt phiên đánh dấu bầu lá phiếu.

 

4. Điều Hướng Lá Phiếu

Dùng các nút phần tranh cử TRÊN CÙNG của màn hình hay các nút điều hướng ở phía DƯỚI CÙNG của màn hình.

 

5. Thực Hiện Sự Lựa Chọn của Quý Vị

Gõ vào ô bên cạnh những lựa chọn của quý vị cho mỗi phần tranh cử để bầu cho việc chọn lựa đó.

Để bầu cho một ứng cử viên viết tên-vào, thì gõ vào lựa chọn “Viết tên-vào”, rồi nhập vào tên của ứng cử viên bằng việc sử dụng bàn phím được bật-lên. Gõ vào nút “Chấp Nhận” khi đã nhập xong.

 

6. Xem Lại Các Lựa Chọn Của Mình

Sau khi hoàn tất việc bầu chọn cho tất cả các phần tranh cử, (quý vị có thể bỏ trống các phần tranh cử), thì gõ vào nút “Xem Lại” ở phía đáy màn hình.

Trong khoảng thời gian xem lại, quý vị có thể thực hiện việc thay đổi bất cứ phần tranh cử nào bằng việc nhấp vào phần tranh cử.

Sử dụng các mũi tên Kéo Lên và Kéo Xuống để xem lại bất kỳ những phần tranh cử nào không được hiển thị trên màn hình.

Khi hoàn tất, gõ vào “In Lá Phiếu”.

7. In Lá Phiếu Của Quý Vị

Gõ vào “In lá phiếu của mình” để xác nhận rằng quý vị không muốn thực hiện thêm bất cứ thay đổi nào hoặc gõ vào chỗ “Xem lại các chọn lựa của quý vị” để quay lại màn hình trước đó.

Một tin nhắn cảnh báo sẽ hiện ra nếu một hay nhiều phần tranh cử còn để trống hay chưa bầu đủ.

Khi hoàn tất, gõ vào “In Lá Phiếu”.

 

8. Lấy Lá Phiếu của Quý Vị Ra từ Máy In

Xác định các lựa chọn của quý vị rồi đặt lá phiếu được in ra của quý vị vào trong một tờ bìa gấp kín hoặc để vào một bao thư được đưa cho quý vị bởi nhân viên phòng phiếu.

Đưa lại cho nhân viên phòng phiếu để bỏ vào trong thùng phiếu.

Lấy nhãn dán “Tôi đã Đi Bầu” của quý vị và dán nó lên một cách hãnh diện!

flag_header