Bỏ Phiếu? Quý vị có các lựa chọn.

Bỏ Phiếu? Quý vị có các lựa chọn.
Bỏ Phiếu? Quý vị có các lựa chọn.

Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego cam kết để bảo đảm tất cả cử tri có thể thực hiện quyền bỏ phiếu của mình một cách an toàn, kín đáo và dễ dàng trong suốt Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc California 2021. Các biện pháp phòng ngừa được áp dụng để giảm thiểu sự lây lan dịch COVID-19.

Một lựa chọn sẵn sàng cho quý vị là bỏ phiếu bằng thư từ sự thoải mái tại nhà của quý vị. Ký tên và ghi ngày vào phong bì hồi báo của mình, dán kín lá phiếu đã bầu của quý vị vào bên trong và gởi trả lại ngay cho một nguồn tin cậy.

Bỏ phiếu trực tiếp

Tuy nhiên, nếu quý vị muốn bỏ phiếu trực tiếp, cách đó cũng có sẵn. Quý vị không cần phải đợi đến Ngày Bầu Cử để bỏ phiếu. Văn Phòng Bầu Cử kêu gọi quý vị tận dụng lợi thế việc bỏ phiếu sớm.

Quý vị có thể bỏ phiếu sớm:

  • Tại Văn Phòng Bầu Cử, , thứ Hai đến thứ Sáu 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
  • Tại bất cứ một trong 221 địa điểm bỏ phiếu khắp quận hoặc Văn Phòng Bầu Cử thứ Bảy, ngày 11 tháng Chín đến thứ Hai, ngày 13 tháng Chín, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều

Tất cả sẽ tiếp tục mở vào Ngày Bầu Cử, ngày 14 tháng Chín, khi giờ bỏ phiếu thay đổi 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Nếu quý vị quyết định bỏ phiếu trực tiếp, đừng ngạc nhiên, hàng chờ có thể dài.

Tìm một địa điểm bỏ phiếu trực tiếp gần quý vị.

BMD

Thiết Bị Đánh Dấu Lá Phiếu (BMD)

Tất cả 221 địa điểm bỏ phiếu sẽ được cung cấp đầy đủ các thiết bị đánh dấu lá phiếu (BMD). Các cử tri đến các địa điểm này để trực tiếp bỏ phiếu sẽ đánh dấu lá phiếu của họ bằng thiết bị đánh dấu lá phiếu (BMD). Thiết bị này không lưu trữ, sắp đặt hoặc đếm bất kỳ phiếu bầu nào.

Có một lý do tại sao những thiết bị này được gọi là Thiết Bị Đánh Dấu Lá Phiếu. Cử tri đánh dấulựa chọn của họ trên màn hình. Sau đó, trên máy in kết nối, cử tri sẽ in ra lá phiếu chính thức của họ với các lựa chọn của mình. Lá phiếu bằng giấy chính thức này sẽ nằm bên trong hộp phiếu chính thức được sắp xếp để đếm tại Văn Phòng Bầu Cử.

Thiết Bị Đánh Dấu Lá Phiếu (BMD) àn toàn tuân thủ Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA), và cử tri có khả năng chọn một lá phiếu đã được dịch sang một trong bốn ngôn ngữ được bảo đảm bởi liên bang của Quận: Tiếng Tây Ban Nha, Phi Luật Tân, Việt Nam và Trung Hoa.

Hãy sẵn sàng

 

Hãy sẵn sàng

Đánh dấu các lựa chọn của quý vị trong Tập Sách Thông Tin Cử Tri trước để sau đó quý vị có thể nhanh chóng đánh dấu lá phiếu chính thức của mình trong phòng bỏ phiếu.

Các cử tri cũng sẽ cần điền vào một mẫu ghi tên – một mẫu ghi tên làm thủ tục. Quý vị cũng có thể làm điều này trước. In mẫu ghi tên trực tuyến ra, điền vào và mang theo khi đi bỏ phiếu.

What you can expect

Quý vị có thể mong đợi gì

Văn Phòng Bầu Cử tuân thủ các lệnh về y tế công cộng của Quận và đã áp dụng các quy trình để bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của nhân viên bầu cử, cử tri và quan sát viên tại văn phòng của chúng tôi, các địa điểm bỏ phiếu và địa điểm thu nhận phiếu bầu bằng thư.

  • Tất cả cử tri, quan sát viên và nhân viên bầu cử chưa tiêm chủng phải đeo khăn che mặt. Sẽ có Sự Sắp Xếp Bên Ngoài Thích Hợp cho những cử tri không thể đeo khăn che mặt
  • Tất cả các cử tri, quan sát viên và nhân viên bầu cử đã tiêm chủng được khuyến khích đeo khăn che mặt
  • Dung dịch khử khuẩn có sẵn cho tất cả cử tri khi ra vào cơ sở
  • Mặt nạ và găng tay có sẵn cho tất cả cử tri và người đến
  • Các tấm cản kính thủy tinh được sử dụng tại Văn Phòng Bầu Cử và tất cả địa điểm bỏ phiếu
  • Đường di chuyển được chỉ định khi ra vào
  • Thường xuyên làm sạch / khử trùng các đồ vật và bề mặt mà hay đụng chạm

Xin lưu ý rằng một số địa điểm được Văn Phòng Bầu Cử sử dụng để bỏ phiếu trực tiếp và thu nhận phiếu bầu bằng thư có thể có yêu cầu che mặt.

Chúng tôi yêu cầu cử tri và quan sát viên tuân thủ các yêu cầu này nếu có. Các sắp xếp bên ngoài thích hợp sẽ sẵn sàng cho các cử tri không thể đeo khăn che mặt.

Bring Your Facemask

Quý vị có thể làm gì

Đeo khăn che mặt, giữ một khoảng cách dễ chịu, tránh tụ tập thành nhóm, tuân theo mọi dấu hiệu và hướng dẫn của nhân viên bầu cử và kiên nhẫn.

flag_header