TIỀN SẢNH ĐÓNG CỬA

Bắt Đầu Từ Ngày 17 Tháng 12, 2020

Tiền sảnh Văn Phòng Bầu Cử đóng cửa cho công chúng cùng với việc giới hạn các cuộc hẹn gặp trực tiếp.

Vì sự an toàn của quý vị và nhân viên của chúng tôi, tiền sảnh dành cho công chúng của Văn Phòng Bầu Cử đóng cửa cho đến khi có thông báo mới để giúp giảm sự lây lan của dịch bệnh coronavirus (COVID-19).

Hoạt động thường ngày có thể thực hiện qua thư từ, email, fax hoặc điện thoại. Giờ hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Yêu Cầu về Dịch Vụ hoặc Câu Hỏi:

Thông Tin Tổng Quát:

Ghi Danh Cử Tri

Nộp Thỉnh Nguyện Thư

Dịch Vụ Ngôn Ngữ

Hành Chánh 

Nhân Sự

 

Gọi hoặc Email:

(858) 565-5800 or

rovmail@sdcounty.ca.gov

 

 

 

 

ROV-HR@sdcounty.ca.gov

 

Điện Thoại Miễn Phí

Gọi Miễn Phí – – Đường Dây Trợ Thính, TTY/TDD

Địa Điểm
Registrar of Voters
5600 Overland Avenue
San Diego, CA, 92123

 

Địa Chỉ Gởi Thư
Registrar of Voters
P.O. Box 85656
San Diego, CA, 92186-5656

 

Văn Phòng Bầu Cử tọa lạc trong khuôn viên của Trung Tâm Điều Hành Quận (COC).
Nhấn vào đây để có được các hướng dẫn đường đi và bản đồ của khuôn viên COC.

 

flag_header